Beyin yıkama değil ruh yıkama !

Posted By on 02/03/2015

Kirlenme, bir üretim yada bir tüketim eylemi sonucu insanların özel ve toplumsal çevrelerinde Ortaya çıkan ekonomik ve kültürel çıktılardır. Dünyada insan ve çevre kirlenmesinin akıl almaz boyutlara ulaşması doğal kaynakların hiçbir maliyeti olmayan babadan oğla geçen bir miras gibi algılanmasının beklenen sonucudur. Artık dünyanın her yerinde yeraltı ve yer üstü kaynaklarıyla tabiat bedava üstünler dağıtan büyük bir AVM olarak görülüyor.

Bütün ülkelerde tüketilen ürün ve hizmetlerin her yıl belirli bir oranda artırılması ekonomik ve kültürel alanda gelişmişliğin kutsal kriteri haline getirildi. Hangi ülkede yaşarlarsa yaşasınlar insanlar ellerindeki telefonları her sene değiştirmezse kedilerinin çok yoksul ve çok güçsüz olduklarına inanıyorlar. Yeni bir yoksulluk yeni bir zenginlik kültürü oluştu. Bir teknolojik ürünü altı ayda bir değiştirmeyenler varlıklı sayılmıyorlar.Dünyanın karşı karşıya olduğu ekonomik sorunlara yeni boyutlar kazandıran kültürel ve çevresel kirlenmeler bir buzdağına benzerler. Bu toprak ve hava kirlenmesinden oluşan çevre sorunları buzdağın su üstünde kalan görünen parçasıdır. İnsanların ruhlarını karartan ve bilinçlerini bulandıran kültürel kirlenme ise buzdağının su altında kalan görünmeyen ana gövdesidir. Küresel ısınmaya yol açan karbon alınımları kültürel kirlenmenin yanında çok küçük kalırlar.Küresel kirlenme çevre kirlenmesi gibi elle tutulur gözle görülür olmadığı için dünyadaki bütün kurum ve kuruluşlar iklim değişikliklerinin yol açtığı kasırgalara ve sel baskınlarına yöneldiler. Oysa başta insanlar olmak üzere dünyadaki bütün canlı hayatını tehdit eden çevre kirlenmesinden önce kültür kirlenmesidir. Denizlerin karaları bağırlarında taşıdıkları gibi kültür kirlenmesi de bağrında çevre kirlenmesini taşıyor.Çevre kirlenmesi tabiatın kültür kirlenmesi insanın dengesini altüst ederek bütün dünyayı büyük bir uçurumun kenarına getirdi. İnsanlar binaların en yükseğine arabaların en hılısına bilgisayarların en yenisine sahip olabilmek adına bütün dünyayı savaş ganimeti gibi yağmalıyorlar. Dünyayı yağmalama yarışında yirmi birinci yüzyıl insanının değeri değersizlik ilkesi ilkesizlik etiği etiksizlik erdemi âdemsizlik ve kültürü kültürsüzlüktür.Dünyada kültür kirlenmesinin kaynaklarını kurutmadan çevre kirlenmesinin üstesinden gelmek mümkün değildir. Kültür kirlenmesiyle insanların akılları karıştı gönülleri daraldı ve ruhları paslandı.Yaşanabilir bir dünya için bütün ülkeler kültürü kirleten bir beyin yıkanmasına değil hayata anlam kazandıran bir ruh yıkanmasına odaklanmalıdır.Kültürleri çağın getirdiği kirlerinden arıtmak için insanlar akıllarıyla düşünmeli gönülleriyle yaşamalılar. Ruhları kutsal kültürle yıkananların sağduyuları hem başlarında hem gönüllerinde olur. Ruhu pak olanın kültürü ak olur. Ak Kültürünün kara çevresi olmaz.Sakarya kültür ve doğal kaynakları koruma derneği. Yönetim kurulu Sak aryadaki kamu kurumları ziyarete ortak görüşler yukarıda tanımlanırı ortak görüşü paylaşma güzeldi. Sakarya kültür ve doğal kaynakları koruma derneği BŞK Osman Zor. www.osmanzor.com

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir