Büyük Aile Kültürü Tekrar Geri Kazanma Projesi

Posted By on 11/02/2017

 Büyük Aile Kültürü Tekrar Geri Kazanma Projesi

Evrende gezegenler yoktu Dünyam iz da yok tu Var oldu. Dünya, üzerinde var olan her varlık Dağlar Ormanlar Nehirler Goller göletler Denizler Kara Toprak Yeryüzünde ki Tun canlılar Hareketli ve Hareketsiz Varlıklar var ya?

Yaratan koyduğu kurallar bir birine uyumlu yaşayın?  Her canlı yaşayacağı ömrü kadar rızık var Varda Bazı canlılar doyumsuz?                                                                                                                                  Doyumsuz canlıların başında da insanlardır?                                                                                                           İnsan ömrü-40- 50-60-70-80-90-100 Yüz sene yaşasa da sonunda ölüm var.        Mal mülk O O kadar çok biriktiren bazı? İnsanlar Adalet hak hukuk olcu de tartıda paylaşım da Akıl fakiri O O Dünyalık servet dünyada kalıyor?                                                                                                            Atalar oluyor Sen ben Her canlı da ölecek?                                                                                                                  Kışı ölüm anında ne mal ne mülk düşünecek?        O O zamanda helal mal mülk kazananlara ne ne mutlu?

Ülkeler Devleti, ni yönetme için yasalar oluşturur. Ve yaşamda hareketli ve hareketsiz canlılar in de uyum içinde yönetme çıkan, yasada olur?       CANLI canın yaşaması için özgür yaşam! Mekân alanları nerde nasıl özgür yaşıyorsa! Yasam ile uyumlu hal halı yasada olur.?

Canlı ilk yuva Ana karnında olur. Dünyada ki yuva ev ortamı!         Canlıların ustun zekâlısı insandır Diye bilinir. O Canlı can İnsan Ana karnına düşmeden eş olan çiftler in Nikâh izni müracaatı olur.             Nikaha müracaat eden çiftlere Nikah memuru İKİ  iki kitap önerme olmalı bu kitaplarda Evlilik öncesi  ve sonrası bilgi fikir akil bilgi ile yazılı bu kitaplardan Evlenme adaylarına birer kitap verilmeli?      BİRDE OKUMA SURESi önermeli?                                                                                                                            Sure verilmede ve o o  Sure sonunda kitapta ki bilgiler.?          Evliliğin içinde olasısı soru sorular çözüm anahtarlar olacak?      Okuma suresi sonunda Nikâh memuru her iki adaya kitabın içinden rast gele soru seçecek?     Ve her iki adaya ayrı zamanda ayrı soru sormalar yazılı kütük kayıtlara geçecek?                                                                                                                                                                                                                                                                   Doğru cevap veren adaylara Okudukları kitaplar i hediye veya parayla Verilecek

Evlenme için gün veren nikâha memuru gün verirken Adaylar ile bir birlerine telefonlarını verilecek Ve nikâh memuru ile bir birine telefonlarını verecekler      (( Ve özel bir sözlü akıt yapacaklar )) Nikâh tan sonra adaylar ile nikâh memuru telefonda bir birinin hatırını soracak yıl içinde muhakkak hal hatır sorunlar varsa paylaşılacak?

BİR nikâh memuru nikâh memuru olduğu zaman ilk kıydığı Cifleri yazılı olarak kayda alarak

YİL İÇİNDE nikâh kıyılan çiftleri cay içmek için Bir yıl içinde nikâh kıyılanlar ile cay içme de bir arada olacak tüm adaylar bir birleri ile de tanışacak yeni dostluklar olacak mutlu çiftler ile birlikte resimler iletişim internet ortamında da iletişim devamda ki ortam, olmayanlarda görülecek?

Evlilik kitabi okuyan ve kitabına uyanlar ili uymayanlar? Neden niçinler de kitap yazar yazarlar i cay partisinde olmalı ve kitap içeriği de sorgulanması için de kitap yazarlar da cay partisinde olacak kitap yazarken nedenleri niçinler i canlı izlemede canlı olarak not alabilmede kitap yazarlar yeni yazacağı kitabini revize eder? Ve nikâh memuru de kendini test eder?

Nikâh memuru kıydığı nikâhların % yüzde kaçı mutlu yaşıyor  %  Yüzde kaçı mutsuz % Yüzde kaçı ayrılmış ve da? Çocuklar nerde nasıl yaşıyor rapor edilmeli ilgili uzmanlar tarafından kayıtlara yazma?

osmanzor1esence1

Bir nikâh memuru -5- Beş yıl içinde kıydığı nikâhlar in ömrü baz olmalı ki & ayrılma sayısı ile görevde  % sayısı ile görevde olmalı? Her meslek verimli ise; meslek içi eğitim başarı ile test edilmeli ??

((-Nikâh memurluğu çok yönlü Uzmanlık ister ve O meziyetle başlayan ciflere onay verme de? İnsandan can canlı çocuk hatalı imalat can çocuk insan oluyor olamazzzzz?.                                                                           Bir uçak duşunun Hatalı yapımda tekstle ARIZA GIDERILIR PARCA DEĞIŞIR – O Oysa İnsan evliliğinde ki birlikten doğan çocuk Anne Babanın bir parça parçası çocuk     Bebek yaşta iken Anne Baba ayrılınca Çocuk gövdeden ayrılması? Uçak parçası değil ki değişsin Çocuk Anne Baba ile mutlu ölür ve bedenide buyuyor Şayet anne baba  ayrılınca yuva bozuluyor çocuk boşluğa düşüyor hele halede çocuk yaşta ise tamda anne baba sıcaklığı ile büyüyeceği yaşta ise …

Anne Baba Aktı bozar ve, bir birinden ayrıldığı zaman… Sudan, çanlı çıkan balık nasıl oksijen alma güçlüğü çekerse? Çocuk anne babadan ayrı kalınca da Balık sudan çıkınca susuz hali ölüm?  O O hal halı olduğu benzer Hal halı durağan olur?

 Çocuk deyip geçmemeliyiz?  Dun ki çocuklar bugün ki büyükler değil mi, Bu gün Etkin yetkin durumda ki insanlar Dunun çocuğu değil mi?  Kurum kurumlar sen ben onlar bu gün yon yöneten sadece bu günü yönetmiyor? Bu günü yönetiyor Ve yarınlara miras, i iyi veya kötü miras bırakıyor?

Her varlığın hammaddesi var İNSAN insaninde ham maddesi su sıvı sıpam erkek ve bayan beraberliği sonucu su sıvı sıpam Anne karnında Can canlanır ve vücut halı tekâmül ömrü anne karnında ki sure dolunca doğum gerçekleşir…                                                                                                                                       Dünyaya gelen çocuk? Çocuğun dünyaya gelmesin de kendi kararı yok tur?                                                                  O O halde dünyaya gelen çocuk? Dünyada ki ömrünü nasıl ne nesilde yaşayacağı sebep anne baba??? Evliliğin kararını veren NIKAH MEMURU iyi günde kötü günde bu yolda yürüyün DE nasıl olacak???

Evlenecek adaylar a yet ki verecek insan,(-  NİKÂH MEMURU Olması için -) Uzmanlık, genel kültür, fizik, kimya, matematik, insan anatomi si, sosyal kültür, yuksek ve Hatta coğrafi bölge fark i kültür, alışkanlık farkı, farklılığı bilmeli ki?            Evlenecek çiftler i anlayacak Nikâh memur –Adaylar doğru aday, mi, Olup olmadığı uzun bir ömür yürüte bilecek ortak aklı Ortak duygu düşüncede mi bu iki aday? Ve NİKÂH MEMURU birici sorumlu olmalı?

Evlenecek insanlar eş bulma için eğitim öğrenim yet ki belge kimliği kartı A B C D yeterlilik kartı olanlar Eş ararken adaylar bir birine soracak?                                                                                               Evlenecek aday Yetki belgem var? Sınıfım da şudur- (-A mi B mi C mi D mi, ADAY-) adayı bir birine arkadaşlık teklifinde- Uyumlu mu ölçü, diploma da, sınıf gurubu uyumlu mu diye görecek

Derece & 1-( A ile A ) 2- ( B ile B ) 3-( C ile C )4- ( D ile D ) & -Evlenecek çiftler, Diploma almadan Evlilik müracaat yapsa da Nikâh izni alamayacak                                                                                                                     Ne zaman YETKİ belgesi alırsa Evlenecek çiftlere gün verilecek?

Yuva kurmak için evlilik öncesi sonrası bilgi sahibi olmanın yolu Eğitim Eğitimde okulda öğretilecek Ne neler gerekli, önce Aile bütçesi                                                                                  Ekonomi? Ve Kaç çocuk olsun? Ve ya, evlenince birbirini tanıma denenme süre ne kadar olacak?                                                                                                                          Ve kaç çocuk olsun? Sayısı ve yaş araları Olsun?                                                                                                     Çocuk anne karnına düşünce sorumluluk nasıl olacak?      Çocuk dünyaya gelince nasıl bakılacak?                                                                                                                         Eşler çocuk bakımında görev bolumu bakimi eşit olacak mı?      Ev işleri nasıl ortak yürütülecek?     Eşler dışarıda ki çalışma hayatı çocuk eğitimi ortak yürütme aktı olacak?

Büyük aile kültürü ortak akıl evlenecek adaylar büyük aileden onay alacak?       Büyük aile kültürü evlenecek adayların örnek olacak Aileler kim kimler olacak?

 EVLİLİĞİ BİR EŞ İLE -40-KIRK YIL VE DAHA ÜSTÜNDE OLAN YAŞLI ÇIFTLER REHBER        Bilirkişi olarak NİKÂH odasında bilirkişi olacak yaşlı insanlar?

Planlı programlı ve büyük aile onaylı evliliklerde hal haller?                                                                                                          Evli Kişiler Evlilik atkını bozmayan, Not Evlilikte, Büyük aile onayı olmayan evliliklerde suca karışan oran % büyük şehirlerde yüksek Not küçük yerleşimlerde Azalıyor?

Evlilik atkını bozan çiftler ve bir birinden ayrılan ayrı yaşayan Eşlerin çocukları sevgiden yoksul, olunca hırcın, isyankâr ümitsiz? Suça karışma oranı yüksek suç  % suç işleme oranı yüksek?

Büyük aile onaylı evliler in çocukları % yüzde de yok denecek kadar az?      Büyük aile onaylı evlilerin çocukları eğitim öğrenimde yüksek ve iş hayatında da başarı yüksek?

Büyük aile onayı olmayan? Evlilik aktı bozulunca, anne baba, yeninde Evleneceği zaman, engel olur diye çocuğa sahip çıkmıyor?                                                                                                                                      Çocuk sahipsiz kalıyor? Çocuğu yakın akrabalar arasında Futbol topu gibi bir oraya bir buraya derken de çocuk da bu surede de, buyuyor? Çocuk farklı evlerde olunca, kültür öğrenimi uyum sıkıntısı oluyor?  Bir aile evdeki yaşam farklı Diğer evde farlı olunca çocuk şaşı oluyor?

Anne baba sız kalan çocuk şaşı oluyor da? Ve veya ikinci bir evlilik yapan anne veya baba? Çocuğu yanına alsa da üveylik olunca da üvey olan çocuk ya anne den mahrum ya da baba ikilemi Bir tarafı üvey olunca itilen kakılan çocuk oluyor?

Yurtlara verilen çocuklar da Aile sıcaklığı ve emsal oksuz çocuklar farklı farklılığı olunca zıtlaşma sen ben de çocuklar arasında oluyor? Mutsuzluk orada da devam ediyor? Çocuk okul hayatı başlayınca da okulda da Yurt çocuğu damgası yiyor orada da bir eziklikle başlıyor?

Oksuz büyüyen çocuk sevgisiz büyüyor? Sevgisiz büyüyen çocuk? Ya içine kapanıyor? Ya hırcın saldırgan oluyor? Sevgiden oksuz olan bu çocuklar bir boşlukta kararsız oluyor?

Anne babadan Oksuz büyüyen çocuklar? Kanunsuz iş işlemlere kolay bulaştırılıyor? Veya karışıyorlar?

Adliyelerde.  Karakollarda. Mahkemelerde. Ceza evlerin de. Evlenip ayrılanlar da. Barlar. Pavyonlarda Çete ve Halk dilinde Mafya işlerin de. Soygunlar da Silahlı veya silahsız. Gasp Adam kaçırma da? Oksuz büyüyen veya şiddet sözlü veya dövülen çocuklar. Büyüdükçe de kendiside de şiddeti normal hal görüyor? Ve yaşamın da Kanunsuz işlerde ya oluyor? Ya yöneten yada ara eleman oluyor????

 SUÇU SUÇLUYU MİLİMİZE EDEBİLMEK İÇİN BÜYÜK AİLE KÜLTÜRÜNÜ YAŞAMALIYIZ

Büyük ailede yeni evlenen çiftler de. Mutlu ailelerde ilk iş aile bütçesi yapılır? Gelirler bir deftere yazılır? Giderler bir deftere yazılır?  Ve bütçe yapılır?          Yıl içinde ki gelir belirlenir? Giderler belirlenir? Gelir in % yüzde -15-on beşi her yıl rezerv de tutulur? Ölüm de kaza da hastalık için tutulur.?

Planlı programlı evlilikte Evlilik öncesi ve sonrası kuralları içerik ortak pay paylar yazılım, Ayrışım de yazılır O AKIT imzalanınca nişanlılık dönemin de Akit e göre uyumlu gidiyorsa beraberlik Evliliğe gidilir

 Evlilik akdinde Mal paylaşımı; Ayrışımı ne göre Çiftin biri aylık gelirinin bir kimsini; Aylık gelir gider bütçesine uyumlu olarak ortak giderin HAVUZUNA para konur. Havuzda ki paraya, bütçe yapılır?

Mutlu aile bütçesi havuzdaki paraya gelir gider ayrışım dilimlerdeki sepete para konur. Her sepetin koşuluda belirlenir.                                                                                                                                  (-  1 –  % -15- on beş deki sepet… Ölüm, kaza, doğal afet için olan para SEPET?       (-  2 –  % -15- on beşte ki sepet… Sosyal ilişkiler cemiyetler ve düğün benzer işlerde ki SEPET?   (-  3 –  %- 15- on beşte ki sepet… Mutfak yeme içme gıda beslenme işleminde ki SEPET     (-  4 –  % -15- on beşte ki sepet… Giyim kuşam için ortak giderde ki SEPET?     (-  5  – % -15 – on beşte ki sepet… Binek taksiler için ortak gider de ki BUTCE?      ( – 6 –  % -15 – on beşte ki sepet… Eğitim öğrenim için ortak gider de ki BUTCE?        ( – 7 – % – 10 – on beşte ki sepet…  Emanet olarak sepetler alabilir ve tekrar Emanet sepete konur?

Büyük aile kültürü ile kurulan yuva planlı programlı bir ailenin çocuğu da; emsal ailelerle ilişki kurarsa

 Evlenmeden önce Tanışma evresinde kurallar; nişanlılık döneminde kurallar. Evlenmeden önce akıt sözleşmesi; imzalanırsa.                                                                                                              Bu kurulan yuvada kurallar işler. Her ne yapılacak sa. Araba da ki vites kolu misali gibi hızı belirleyen vites kolu marifeti ile yükselmesi ihtiyaç olunca vites büyütme veya küçültme gibi Prag lamlı araba gibi Ailede her şey yeri yerinde olunca birlik beraberlikte yuva tıkır tıkır yürür arza da olmaz?

Büyük aile kültüründe ki çocuklar kötü alışkanlık ortamı görmez.?        Büyük aile kültürü olmayan Evlerde hiç bir şey kayıtlı yazılı kuralı; çocuk nerden öğrenecek iyiyi güzeli Yukarda bu konuda ayrıntılar var. Bilgiden bilimden yoksul olan aile çocuğuna ne öğretecek ki?

Bizde tam da bu durumu aydınlatmaya çalışıyoruz?        SUÇ YOK suçlu var? Suça sebepleri ortadan kaldıralım veya milimize edalım? Mutlu yaşayalım. Mutluluk para ile satılmıyor? Mutlu yaşamak için sadece ben ben demeyeceğiz bık bizler olalım?

 BÜYÜK AİLE MUTLU MUREHFE YAŞİYÖRDU NE NEİLE TEKNOLOJİMİ VARDI KURALLAR VARDI

Ben aydınım diyenler ben beni bırakalım Biz bizler olalım Bir birini sevelim Proje üretelim Ortak pay paylaşacak projelerimiz olsun Büyük düşünelim paydan büyük pay almayalım? Aç acık varken bölüşelim.  Yaratanın verdiği varlık Nesilden nesle hep, yer değişiyor. Atalar in yaşadığı varlıkları nerde TOPRAĞA varlığı getiren var mı?(( Atalarımız soğan ekmek zeytin ve ve ekmeğini de bölerdi ))

EVLENECEK ADAYLAR EĞITIM ÖĞRENİM ALARAK DIPLOMA BELGESI ZORUNLU OLSUN                        Evlenecek insanların cebinde diploma belgesi olan aday karşı taraftan ne istediğini bilir     Bilerek hareket eder?  Her insan güzeli güzel olanı severde Sevmekle sahip olmak başka     Ve olduğunu bilmek insandan insana iletişim (( ortak akıl ilmi ile yönetme esas kural ))    Sevmek ve sahiplenmek demek değildir?  Sevgide saygı varsa Asıl sevgi bu budur?

 Sevgi asıl yaşadığı yer insanin kalbinde olur? Sevgiyi öğrenmeyen O O insan cisimleri satın aldığı gibi? Sevdiği bayanı de Sahiplenmek isteyen O O Akıl bilgi eksikliği karşılık almadığı O zaman zor şiddetle sahiplenmek isterken O zaman da tehlikeli süreç? Bazen ölümler oluyor? Bazen de kırlı kurulan Evlilikler yaşayanlarda zulüm oluyor?

Evlenecek adayların cebinde evlenmeye ehildir? Dip laması cebinde olan aday kendinden emin ne istediğini bileceği için ne kendini üzer nede karşısındakini üzer? Evlenecek insanlar yuva kurulunca zaman içinde de çocuk sahibi oluyor da ne kadar bilerek çocuk yönetim bilgi sahipler; sorunsa?

Evlenecek insanlar Dip lamalı olmazsa ve Büyük aile kültürü de yoksa O O yuvada bilgi kirliliği varsa da O O yuvada sen ben derken tartışma büyür büyüdükçe de şiddet başlar? Şiddetle devam eden evde şiddeti başka başka insanlarda bulaşır?

Şiddet taraflarda; kötü alışkanlık yollara iter kötü alışkanlıklar? Toplumun huzurunu bozar? Şiddet yaşama O O insanlar i kanun dişi işler i yapmaya iter? Kanun dişi işlerin karşılığında Devlet kurumları ile disipline ya eder ya da cezalarını verir? Ceza evlerine atar?

Şiddeti önlemek için Adlı kolluklarda ki çalışan insan sayısı her gecen gün artırılıyor??? Şiddet de sebep olan insan? Şiddeti önleyende insan? Şiddete sebep kaynağında; yanlış kurulan Evlilikler var?

Suyun kaynağını doğru anlarsak SU su yönetim kolay olur? Adli kolluklarda insan sayısını artırma kadar? Evlenecek insanlar i Eğitirsek doğru yuva kurmayı öğretirsek SU suyun kaynağı Pınarsa? Şiddetin kaynağı yanlış kurulan Evlenme yuvasıdır?

Evlilik konusunda çok farklı kitaplar yazılmalı ve oku kumayı da zorunlu hale Eğitimde öğrenimi müfredata konmalı çocuk okuma yazmayı öğrenirken de öğrenmeye başlamalı bilgiyi kaynağında öğrenemeyen insan? Eksik veya yanlış öğrenirse uygularken sıkıntı sorunlar olur? Çocuk kendi bedeninde ki ucuzları tanırken ne işe yaradığını de doğru bilmeli?

İKİ Değeri doğru tanımalı ve insan yaşamında olmazsa olmaz olduğunu öğretmeliyiz?

SEVĞİ ve SAYGİ ve DOĞRU KURULAN EVLİLİK YUVASI?                                                                                                                                                              İnsan bedeninde ki kan nefes aldığı Oksijen kadar değerli olduğunu doğru öğretmeliyiz?

SİYASİ OTORİTE + BİLİM İNSANLAR İ +ÜNİVERSİLER + SİVİL TOPLUM K+ BELEDIYELER +BAROLAR?

ORTAK AKIL. + Sevgi- sarmalı + Saygı- dengeleme +  Sentez i ile + Akıl; kitabı Uç boyut kitap olarak yazılmalı ve okullarda ders kitabı Milli eğitim müfredatında ders kitabi olmalı? Eğitim yaşını geçmiş O O Kitap yaşlı hane ye Her eve Uç boyutlu kitap öğreti ve ya Kitap verilmeli     Bu kitap ülkede Her insanin yaşamında Olursa huzur artar? Suç işleme hukuk dişi iş işlemde Milimize olur? Adlı kurumlarda memur alımı azalır? Sevgi + Sevgi ++ Sevgi +Amaca + Gövde olmalı?

  SEVGİ +SAYGİ +SEVGİ + KİTAP KAPAĞİ OLMALİ

Sakarya Kültür Doğal Kaynakları Koruma Derneği -Proje Fikirleri?       OSMAN ZOR Dernek Başkanı olarak Ortak Akıl Yürütmeyi Şiar ettik Ecdadımızın Öğrettiği Kültür Adına Derneğin kuruluş ruhu?

  Tarihin mirası, Yaşanmış,+ Yaşayan,+ Yaşanacak,+ Kültür Değerler Toplumun Ana gövde sidir

Ortak Aklın yürütme Sosyal kültür ü korunma ve yaşatılma Akıl yürütme ortak pay paylaşma  Fikir üretme ortak akıl Projeler Şiarımızdır?

k_Depremi                                                                                                           Sakarya da Dernek Kuruluş felsefesi ortak akıl ile ve ve toplumsal kaynağı insan insanların huzuru refahı için yürüyüşü ilk heyecanı ile yürürken -1999- Marmara Depremi oldu

 1999-Marmara depremin de Binlarîn çoğunda oturulamaz olunca da Dernek Derneğin Ofisi Sakarya İli Adapazarı ilçesinde şehir merkezde ki- Atasoy iş hanında ki ofis adresi vardı.

 Depremde iş hanı binada yüksek oldu. Bina da oturulamaz durumda olunca Derneğin O gün ki başkanı NEDRET AKOĞLU Dernek dosyaların aldı evine getirdi…

 NEDRET AKOĞLU ile O tarihte bir sohbet anında sosyal konulardan bahsederken -O -1999 günün arifesin de DEPREM İLE ilgili sözler konuşuyorduk…                                                                                                         Ve Sosyal konular ve sivil toplum kurumları nasıl durumda derken NEDRET ALOĞLU cevap bizim de Bir ofis adresi yok… OSMAN ZOR olarak dedim ki Arifiye ilçesinde benim İŞ Hanım ve binada Sağlam? Derneğe ofis yeri kıra almadan ve istediğin büyüklükte yer vereyim?     Al defterlerini gel dedim NEDRET ALOĞLU cevap oturacak ne masa ne sandalye var. OSMAN ZOR olarak cevap EŞYASİ İLE KURULU iç içe bolumu Eşyalı yerim var O bölum yerin Anahtarlarını NEDRET ALOĞLU’na verdim ve her türlü de destekte verdim ve yeni üye kayıtları ve Sakarya üniversitesinden de kariyeri Prof ve Doçent ve öğretim üyeleri Derneğe üye kayıtlar oldu.

 DENEK BAŞKANI SECiMİ OSMAN ZOR

 YıL olarak İki binin sonunda ki Derneğin olağan genel kurulu toplantısında Yeni yönetim kurulu listesinde de Osman Zor olarak adımı yazmıştılar?                                                                                                                Ve tek liste vardı. Ve yeni yönetim de de görev bolumu yapıldı.  Ve Oy birliği ile dernek başkanlığına en uygun ve ekonomik olarak da uygun dediler.?                                                                                                  Osman Zor başkan olsun dediler Osman Zor ü uygun gördünüz saygı duyarak görevli başkan olarak teşekkür konuşma yaparak Hayırlı göreve başladık O O tarihten bugüne kadar DERNEK BAŞKANı Osman Zor olarak neler yaptık yapmaya devam ediyorum?

 Allah yarattığı Doğal olan/ yer üstü/ yer altı/ varlıkların koruma kollama /Kültür eserler/ Cevre kırlılığı Hava kırlılığı/ İnsan ilişkileri/ Nehirler/ Goller/ Denizler/ Ormanlar/ Bitki örtü türler/ Hareketli canlılar/ Hareketsiz canlılar/ Bal arıları/ Tarih çor af ya/ Fizik / Kimya / Matematik / Biyoloji / Uzay bilim / Yer bilimi / İnsan ilişkileri / insan İlişkileri hoşgörü / Mutlu ömür çok boyutlu iletişim www.osmanzor.com Sayfasın da bilgi ağı bilgilendirme yazılar VAR  Facebook ta günlük yazılar var. Sakarya da birden çok

 Osman Zor Sakarya Kültür ve Doğal Kaynakları Koruma Derneği Başkanı Osman Zor Gurubu Faaliyetleri yürütürken neler yaptığını anlatalım.?

sapanca

 ( 1 Sakarya Sapanca Gölü çevresinden göle akan kırlı suların Sapanca Gölüne aktığı dönemlerde Göl cevre sine Kıyı koridoruna Kuşaklayan Yer altına boru KOLLEKTORU konmasını önerdik Yapılmasına kadar takipçi olduk ve sonunda KOLLEKTOR yapıldı? Ben Osman Zor ve Dernekteki gönüllü arkadaşlarla Göl çevresin de Kırlı Atıkları elle topluyoruz?

( 2 ) Sakarya Üniversite sinin Atik suları Sapanca Gölüne aktığı O O Zamanlarda Atık suların Şehir Ana taşıyıcı Borularına bağlanması ısrarımız; sonunda Şehir şebeke KANALIZİSYONA bağlandı?

alifuatköprüsü

( 3 ) Sakarya Ali Fuat paşa Köprüsü Tarihi ömür metal kırlılığı ve Köprü üzerinden gecen Ağır tonajı Arabalar Köprüye zararlı olduğu görülüyordu. Köprüyü ilgili kuruma yazışmalarımız sonucu Köprüye Bakım onarım yapılmasını yaptırana kadar takıp ettik?

serdivan-belediye

( 4 ) Sakarya da Halk dilinde Beş köprü Diye konuşulan Tarihi köprü JÜSTİNYENYEN de yaşam Ömür zamanla metal yorgunluk aşınma yıpranma Doku bozulması olmuştu bizim ilgili kurum ile iletişim ısrarımız sonucu JÜSTİNYEN KÖPRÜSÜNE bakim onarım yaptırdık?

POY

( 5 ) Sakarya da Poyrazlar Gölü Cevre si korunması için ilgili kurumla iletişim kurarak Gölü koruma kollama birimi oluşturuldu bizim ısrarlı takibimiz sonucu?

acarlar

( 6 ) Sakarya da ACARLAR LONGOZ Gölünde ki kirlenmede ki faktörler için sebeplerin ortadan kaldırılması için verdiğimiz mücadele sonucunda Bilim kurumları LONGOZ ile bizzat ilgilemelerini oluş türdük?

sakarya-orman-1

(  7 )Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü ile iletişimlerimiz sonucu Bal ormanı bölgelerini başlattık?

images

( 8 ) Sakarya Orman bölge Teşkilatları ile Yangın yani için paralel koridoru yol paralel yollar açılması önerdik? Orman içlerinde suni su tutma gol çukur ilk yangında can suyu ve hayvanlara içme suyu olur

( 9 ) Sakarya Orman bölge Müdürü ile öngörü Marmara bölgesinde ki Ağaç ve bitki türlerinin özel orman tanıma ve tanıtma Şovrum Botanik çeşitlilik Bölgesi oluşturma önerimiz için Bir başlama olduysa da Arzula dağımız boyutta da olamadı;; şimdiki durumda?

( 10 ) Sakarya Orman Fidan lama Müdürlüğü ile ön görüşmemizde?  Kurum Diktiği Ağaç fidanlar i Kütük kayıtlarında var O O halde; Dikilen Ağaçlara Numara verilsin? Ve O O Ağaç i sevdirmek için Her insana bir Ağaç Numarası verilsin? Her insanin Bir Ağaç i olursa İnsanlar Ağaç i sever ve orman yangınlar inin da??? Aman Amanda benim Ağaç im yanmasın diyerek ilk koşan insanlar olur?

( 11 ) Sakarya da ki Nehirler in kirletilme memesi için Başta Sakarya nehri başta olmak üzere tüm nehirler in korunması için sayısız defalar kirletenleri uyardık uyarmaya devam ediyoruz?

( 12 )Sakarya Tarım toprakları için fikir üretiyoruz Tarım topraklarda döllenen tohumlu doğal özü özüne uyumlu Tarım ürünü üretilsin diyoruz?

( 13 ) Sakarya da Tarım toprakları İmara açılmaması için ilgili Belediyeler i uyarıyoruz?

( 14 ) Sakarya da Tarım İl Müdürü İlce Müdürleri ile Tarım topraklarını İMARA açılmaması desteğimiz?

( 15 ) Sakarya da Tarım ilaçları kontrolü ve Hormonlu tohumlar kaldırılması Doğal tarım üretme öngörümüz ivedilikle Doğal tarım üretme Teşvikler kurulması öngörümüz oluyor?

( 16 )Sakarya da Ve Türk iyede Tarım ürünü yerli tohum üretim ve toprağa yerli doğal tohum ekilmesi Hormon tohum ürünler çeşitli hastalık hormondan oluyor Ve aşırı ilaçlar biyolojik canlılar ölüyor?

( 17 ) Sakarya da ki İl türüzüm Müdürlüğü ile Anıt Ağaçlar ve dokuda ki tarihi eserler YAPILAR i ortak akıl bir beraber iletişim devam ediyor?

( 18 ) Sakarya da Tarım ilacı hiç kullanmadan rakımı yüksek köy oluşumu ile bir beraber köylüler ile Doğal tarım doğal ürün ve meyve yetiştirmede önder yol gösteriyoruz?

( 19 ) Sakarya da Belediyelerle iletişim Çevre kırlılığı ile iletişim konulu görüşmeler oluyor olmaya devam kırlılık faktörü nedenler çok fazla ikazımız devam edecek?

( 20 ) Sakarya da Belediyeler Tarım topraklarını İmara açmaması için fikirlerimizi ve eleştirerek tarım toprakları Tün zamanlardaki insanların Tarım torağı ürünü yerler İmara açılmamalı diyoruz?

( 21 ) Sakarya da İl Müftüsü İlce Müftüleri ile Camilerdeki kirlilikler için Fikir öneri ve Camilerdeki kirlilik çok yüksek ne yapılmalı diye örnek olsun diye Fili bir çalışma yaptık Sakarya da Orhan Camide Nane teknoloji ile uygulama yaptık görmek isteyen tıklasın.ORHAN CAMİ.www.osmanzor.com

( 22 ) Sakarya da ORHAN CAMİ tuvaleti Yıkılmıştı Ve CAMİYE yakin Bir tuvalette yoktu?= O O Tarihteki Büyük şehir Belediye başkanı AZIZ DURANA durumu anlattık VC Yenini yapın dedik duymazlık yaptı… Adapazarı belediye başkanı SULEYMAN DİŞLİYLE işin önemini anlattık ve ORHAN CAMİ yanında yer altına VC yaptırdık ve para ödenmeden bile bedelsiz hizmet devam ediyor?

( 23 ) Sakarya da Camilere Dilek ve temenni kutuları konmasını önerdik Cami halılarında kirlenmeye sebep sorunları birinci elden Müftüler marifeti ile kutuların kapanıp açılması ile doğrudan sorunlar neler varsa insanlar kutuya atacağı kağıtları doğrudan Müftü öğrenmiş olur?

( 24 ) Sakarya da Karatenize paralel kıyı sahillerde denizi kirleten atıklar çevreyi kirleten bu kırlı atıkları Dernekteki gönüllü arkadaşlarla cevre temizliğini bizzat Ben ve arkadaşlarım yaz mevsiminde el yöntemi ile atık topluyoruz?

( 25 ) Sakarya da Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş ile Derneğimiz Valilik yanında Ağaç diktik Derneğimizin kuruluşunda Ağaç in önemi değerini uygulamalı yaptığımız yerler var. Ağaç in önemi için Sevgili peygamberimiz sözünü anlamak anlatmak için Bir Ağaç Bir İnsan projemizde ilk Şelaleyi Sakarya Valimiz Hüseyin Avni Coş ile Deneğimiz den bir gurup insanla Ağaç diktik?

( 26 ) Sakarya da ki kurum ve kuruluşlarla Her İnsana Bir Ağaç Dikmek için İletişim Kurarak Ağaç dikme Arzumuz devam ediyor edecek

( 27 ) ALLAH nasıp ederse Sevgili Peygamberimizin sözü Dünya yıkılacağını bilse bir insan elinde bir Ağaç fidanı varsa onu hemen toprağa diksin Bu mesajı Okuyan Her İnsana Bir Ağaç dikmek nasıp olur inşallah Dernek ile özlemimiz Bir Ağaç Bir İnsan Sakarya da ülkede ve Dünyada nasıp olur inşallah?

( 28 ) ALLAH Elcisi sevgili Peygamberimiz Ağaç in önemini Anlatmaktı sözü? Ağaç in önemini değerini anlamak için Geniş manada düşünelim yaşam alanlarında kullandığımız eşyaların büyük bolumu çoğunluğunda Ağaç var?

eylembasladı62131eylembasladı62132eylembasladı62134selvarselgeyvetasocagıODÜLALDI1osmanzor1esenceosmanzor1esence9talan111talan118tarımyagması12booo7akcakaya8

tısort

( 29 ) ALLAH İLMİ AĞAÇ

 Ağaç İnsanlar in yaşamını doğrudan ilgilendiriyor

Ağaç oksijen üretme ve havayı nemli tutar

Ağaç yağmur yağmayı tetikler

Ağaç yer altı suları artır

Ağaç hareketli canlılara ev olur

Ağaç hava akımını dengeler

 Ağaç kışın rüzgâr akımını dengeler

Ağaç soğukta barınma sığınma evi

 Ağaç yazın sıcakta gölge evi olur

Ağaç Orman da tüm canlılara ev olur

Ağaç iklimlerde denge olur

Ağaç tarım toprağına su nem verir

Ağaç eğimli yerle seli önler

Ağaç inşaatlarda beton için kalıp olur

Ağaç yer bitkilerin de dengedir

Ağaç kanatlı hayvanlara yuvadır

  Ağaç yaprakları çeşitli hayvanlara yem olur

   Ağaç nemi yağmur yağmayı tetikler

 Ağaç kışın hareketli hayvanlara ev olur

  Ağaç yazın hareketli sıcaklara dinlenme olur

Ağaç kırlı havayı süzer arındırır

   Ağaç oksijen üretir

Ağaç piknik yapanlara gölge olur

   Ağaç kitap defter kalem olur

Ağaç evlerdeki mobilya olur

 Ağaç ahşap binaları ev olur

Ağaç kapı pencere masa sandalye olur

  Ağaç sana isinde taşıyıcı taban kasa olur

 Ağaç malik evlerde hane evlerde kaplama olur

  Ağaç yüzen özel motor kaplama olur

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir