BÜYÜK AİLE KÜLTÜRÜ VE EKONOMİK HAVUZ FORMULÜ

Posted By on 02/01/2020

dernek amblemiA ( -1 –ÖZLEM -) SAKARYA EKONOMİK HAVUZ KURULACAK

1 – ) Sakarya Büyükşehir de birinci HAVUZ olacak

2 – ) Sakarya da ( – 17 – ) İlce var ve Her ilce de birleşik kaplar HAVUZ olacak.

3 – ) Sakarya da ki her İlcanın HAVUZ- O İlce de ki ortak AKIL ile kurulan birim ile HAVUZ yönetilecek.

4 – ) EKONOMIK HAVUZ, , Büyükşehir başkanlığı EKONOMIK HAVUZLARA başkanlık yapacak.

5 – ) Sakarya da olmazsa olmazlar var. Doğaya doğal olan varlıklar özde korunacak.

6 – ) Tarım toprağı olan yerler koruma altına alınacak. Tarım torağı olan yerlere İmar yasağı konacak.

7 – ) Sakarya da doğal tarıma özel teşvikler getirilerek köy kente ki topraklar doğal tarıma döndürülecek.

8 – ) Sakarya da toprak birleştirme formülü Ürün de hisse payı ORTAKLIK payı ile yürütülecek.

9 – ) Toprak birleştirme de kışının tapısı sabit aynı yerde adreste olacak. Kışı dilerse tapısını satar.

10 – ) Ovadaki toprak sulama formül birleşen topraklar yüz ölçümüne göre su toplama kanalları açılacak.

11 – ) Tarım ürünü toplama yerleri depolar ve aynı zamanda işlemden geçerek paketleme yapılacak.

12 – ) EKONOMIK HAVUZ yönetimi ile üretimden tüketime Taşıyıcı kargo ulaşım motorlu taşıma olacak

13 – ) Tarım ürünler kalitesi yükselecek ve dünyaya açılarak ürünler markalaşacak Pazar rekabet olacak

14 – ) Doğal Yer altı depo yerleri yapılacak ve tarım ürünleri iklim soğukluğu doğal olacak.

15 – ) EKONOMIK HAVUZ yönetiminde gelir gider denklem pay ayrım için % 10 Araştırmaya verilecek

16 – ) EKONOMIK HAVUZLAR birleşik kaplar gibi bir birine akış desteği olacak.

17 – ) Her kazada ki yüksek okulda bir bölüm araştırma birimi Aktı yapılacak.

18 – ) Tarım ürünleri bir kısmından turşu ve marmelat türü konserve yapılacak.

19 – ) Mera toprakları bilimsel yönetilecek Ve zararlılardan arındırılacak.

20 – ) İL İlçelerde yıldızlı otel yapımı teşvik edilecek Gerek tığın de belediye YİLDİZLİ otel yapacak.

21 – ) Yıldızlı otellerin zeminlerinde konferans salonları Tarım gelişimi için eğitimler verilecek

22 – ) Tarım ürünleri için ambalaj işlemleri için evlerde iş isteyenlere iş istidamı olacak

23 – ) EKONOMIK HAVUZ yönetimi için üst akıl ARGE eğitiminden geçecek

24 – ) İL İlceler öyle güzel durumda olacak ki Türkiye de örnek vilayet şehir olacak.www.osmanzor.comtürkiye haritası

B ( – 2 – ÖZLEM – ) TARIM TOPRAĞI ÖZÜNE UYGUN YÖNETILECEK

1 – ) Tarım toprağı birleştirme formülü. Her Tırım toprağı olan her bir insan toprak birleştirmede olacak.

2 – ) Tarım toprakları olan yerlere İMAR izni kalkacak. Ve Doğal Tarıma dönme hızlanma yapılacak.

3 – ) Toprak birleştirme deki formül Üründe hisse payı ölçü ile üründen kar payını alacak hisse sahibi.

4 – ) Toprak birleşiminde tapı hak dilimi aynen korunacak. Kışı tapısını satabilir Bir yeni toprak alabilir.

5 – ) Ovadaki toprak Adacıkları belli aralıklarla SU toplama kanalları olacak. Damla sulama yapılacak.

6 – ) Üretilen ürünler harman safhasında kalite kontrol işlemden sonra paketleme tasvip kontrol olacak.

7 – ) EKONOMIK HAVUZ yönetim aklı ile ürünler üretimden tüketime odaklı formül ağı kurulacak.

8 – ) Tarım ürünler kalite kontrole göre ayrışım suresinde üst kurul onayı ile marka damgası vurulacak.

9 – ) Tarım ürün ev silolar Yer üstünde olacak ve Yer altında doğal depolar da olacak.

10 – ) EKONOMIK HAVUZ yönetimi % 10 para payını ARGE için ayıracak.

11 – ) Sakarya ki (- 1 – ) ANA havuz ve -17 –ilce deki EKONOMIK HAVUZLAR birleşik kap akışı olacak.

12 – ) Her kazada ki yüksek okulda bir bolum ARGE de bilimsel araştırma verimliliği artıracak.

13 – ) Tarım ürünleri konserve çeşitler ve diğer paketlemeler çok çeşitler üretilecek.

14 – ) Mera toprakları çevreleri koruma tel olacak Ve toprakta ki tikenler den arınacak ve ot çeşitlenecek.

15 – ) Tarım topraklanandaki yüksek gerilim direk telleri Tarım toprağı işkâlı çözülecek.

16 – ) Tarım toprağı olan topraklar her türlü iş işgaller den arındırılacak.

17 – ) İL İlçelerde verimsiz topraklarda güneş enerji ve rüzgâr enerji faaliyetler kurulacak.

18 – ) İL İlçelerde üretilen enerji önce yerelde kullanılacak Ve lüzum üzere artan enerji satılacak.

19 – ) İL İlçelerde sınır yakınlığına gereği proje ortaklığı beraber yürütülebilecek.www.osmanzor.com

20 – ) İL İlçelerde ortak fonlar ile doğal afet durumunda(( Doğal afet yöntemi yürütecek.

21 – ) İL İlçelerde belediye Ekmek fırını kuracak Ve doğal maya ile lifli ekmek üretecek.

22 – ) İL İlçelerde doğal tarım ürünü üretimde de teşvik edecek organik Pazar kuracak.

23 – ) Sakarya da -54- çeşit karışım tarhana üretilecek ve özel bez ile paket markası olacak

24 – ) ALTIN BANKA Sakarya da her bir insanin ortaklığında kurulacak Ve örnek BANKA olacak

sakaryadünya haritası 2

C ( – 3 – ÖZLEM – ) SU KAYNAKLARI YONETIMI

1 – ) ÖZDE Sakarya da ki nehirler goller göletler kirletici sebepleri bertaraf ekibi kurulacak.

2 – ) Nehir akışında akış boyutunda cevre bakımı ve proje çeşitliliği ile cay bahçeleri yapılacak.

3 – ) Nehir akış boyutunda yürüme yolları ve sıcakta soğukta bekleme odaları yapılacak.

4 – ) Kar suları veya yağan yağmur suları proje SU fazlası Tarım toprağı kanallara akacak.

5 – ) Nehir seyrine uyumlu nehir tabanı derinleşecek ve genişletilecek Sel durumu; olmayacak.

6 – ) Nehir seyrinde uygun yerlerde toprak çapı Derinleştirirleşerek özel goller yapılacak.

7 – ) Nehir akış meyille uyumlu alternatif suyolu açılarak Özel golleri besleme su girişi ve çıkışı olacak.

8 – ) Gol gölet çevrelerine özel izleme aygıtlar yerleştirilerek izleme güven altına alınacak.

9 – ) Sakarya nehri kara denize katıldığı yerden Sakarya içine kadar boyutu projelenecek.

10 – ) Sakarya nehri Derinleşecek genişletilecek ve nehirde yüzen MOTORLU restoranlar olacak.

11 – ) Sakarya nehrini besleyen sular arınacak Sakarya nehrinde SU sporları eğitimleri yarışlar olacak.

12 – ) Sakarya nehri boyunda uygun yerlerde tür izime acık çeşitli işletmeler olacak.www.osmanzor.com

13 – ) Sakarya nehri boyuna.12.bin çeşit bitki türleri dikilecek Ağaç ve yer bitkiler her çeşit çiçek olacak.

14 – ) Sakarya nehri boyutuna güneş enerji ve rüzgâr enerji ile proje bazında uygulamalar olacak.

15 –EKONOMIK HAVUZ aklı yönetenleri tüm projelere idari akil Sevgi hoşgörü dürüstlük ile yönetecek

16 – ) Sakarya da Su yönetimi öyle güzel yönetilecek ki Sakaryalı üst akıl yönetimi örnek yönetim olacak

17 – ) SÖZ sözü virüs gibi o söylem Su akar Türk bakar ters yüz ola çak nasıl mı yakında SAKARYADA?

18 – ) Dünyada küresel ısınmaya sebep olan en büyük silah sanayisini yöneten O akıl kirletiyor…

19 – ) Dünya ısınıyor da ısınma dengeleri bozuyor Tehlike hızla yayılıyor iklimler bozuluyor.

20 – ) Dünya da bozulan dengeler küresel ısınma nasıl yönetilmeli ki iklimler bozulmasın.

21 – ) Kırlılık yapan nedenleri doğru analız ederek kirleten ürünleri kontrol altına alınmalı

22 – ) İL İlceler yöneticiler ortak aklı kullanmalı İklim değiştiren iş ve işlemleri acilen kontrol edilmeli

23 – ) Güneş Rüzgâr enerjilerini maksimum büyütmeli Ve Kirleten sebepler bertaraf edilmeli

24 – ) Sakarya projeleri ile milimim zarar maksimim verim ile örnek vilayet olacak.wwwosmanzor.comAcarlar longoz

Ç ( – 4 – ÖZLEM – ) ORMANLAR DAĞLAR HEYALAN DURUMUNDA YERLER YÖNETİMİ

1 – ) Sakarya da her insana bir ağaç dikim imkânı ve ağaç kimlik numarası O ağaç in adresi verilecek.

2 – ) Orman Fidanlıma mevcut dikilmiş ve yeni dikilecek yerler için projelerine ağaç numarası koyacak.

3 – ) Orman içlerinde ki yollara alternatif yangın yollar yapılacak.

4 – ) Orman alanların da belli aralıklarda suni göletler yapılacak.

5 – ) Ormanlarda doğal hayat canlılar i soğukta sıcakta SU ya önem verme durumu korunacak.

6 – ) Ormanda kar suları akışı boşa gitmeyecek SU Dağdan aşağı alternatif yol ile toplanacak

7 – ) Ormanlar da kuşlara yuva evleri ağaçlara asılacak.

8 – ) Ormanlar da kar ve yağmur suları mevsimsel çoğaldığı zaman Toplama yerleri yapılacak.

9 – ) Ormanlar da yüksek gerilim direkleri teller iklimsel sarkarak yangın çıkarıyor ve çözüm bulunacak.

10 – ) Ormanlar da yüksek gerilim direkleri ve tellerine bakım onarım yapma zorluğu çözüme taşınacak.

11 – ) Orman içlerinde meyveli ağaç tohumları atılacak Mevcut olanlar korunacak.

12 – ) Ormanlarda ki bal ormanları çevreleri tel duvar ile çevrilecek.www.osmanzor.com

13 – ) Ormanlarda ki yaşlı anıt ağaç durumundaki ağaçlar kayıt altına alınacak.

14 – ) Ormanlarda doğal canlıları korunma mekânları var Ve yeni korunacak. Yerlerde yapılacak.

15 – ) Orman tabanında bitki çeşitleri ve orman türü ağaç türleri çeşitlenmesi artırılacak.

16 – ) Ormanda ağaç sevgisi artırmak için orman mühendisler marifeti ile konferanslar verilmeli.

17 – ) Çıplak Dağları planlayarak bitki türleri toprak tahlilleri ne göre Bitki çeşidi ağaç dikilecek

18 – ) Ormanlar Dağlar doku üzerinde yer altı yer üstü madenler araştırılarak kayıt altına alınacak.

19 – ) Ormanlarda Dağlarda yer altı su kaynakları kirletilmeyecek. Ve Gazlı sıvılar çıkarılacak.

20 – ) Sakarya da yer altı kıymasal madenlerimiz gazlar kuyu formülü ile gazlar işletmeye açılacak.

21 – ) Sakarya da orman türü ürünler harmoni zengin flora humus denge donuşum kurulacak

22 – ) Sakarya da Marmara bölgesinde-12- on iki bin çeşit bitki türü Bal ormanlarına taşınacak

23 – ) Sakarya da bal ormanlarda doğal BAL üretilecek doğal bal yiyen insana şifa olur

24 – ) İL İlceler de ki bal ormanlar aynı zamanda sağlık kanser terapisi gibi donuşum olacakAcarlar longozu 3

TOPLU KONUT 1                                    F – ( – 5 – ÖZLEM -) HER İL İLCEDE TOPLU KONUT ÜRETİLECEK

1 – ) İL İlçelerde en az -5- yıldızlı oteller yapılacak. Ve zemin; katlarda konferans salonları olacak.

2 – ) İL İlçelerde yer bilimi jeoloji haritaları her ilçede görünür bir yerde; okunur durumda asılacak.

3 – ) İL İlçelerde çok katli akıllı evler üretilecek. Toplam yer hamcı Duvara montajlı mobilya yapılacak.

4 – ) İL İlçelerde çok katlı akıllı evler-50-60-metre olacak. Akıllı mobilya-30-metre hacımı artıracak.

5 – ) İL İlçelerde çok katlı evler ısı yalıtımlı olacak. Ve güneş enerjili olmazsa olmaz yapılacak.

6 – ) İL İlçelerde köylerde toplu konut yapılarak hizmet akışı arı duru saygın samımı sevgiyle olacak.

7 – ) İL İlçelerde köylerde alt yapı kırlı atıklar geri donuşum ekonomiye parasal olarak dönecek.

8 – ) İL İlçelerde köylerde evsel atıklar sokağa atılmayacak? Çöp toplama araç gelince araca atılacak.

9 – ) İL İlçelerde belediye fırın yapacak. Ve doğal maya ile ekmek üretme ilke olarak yürüyecek.

10 – ) İL İlçeler de doğal mayadan doğal ekmek lifli olacak İnsan metabolizması sağlıklı çalışır

11 – ) İL İlçeler de sokak hayvanları sorunu olamaz? Sokakta hiç hayvan başıboş gezemez?

12 – ) Kedi kopeğin özgürlü;; Hayvanın boğazına zincir bağlayarak hayvan özgürlüğü çalınamaz?

13 -) Bazı insanlar kendi arzusunu tatmin etmek için evinde hayvana itaat etmesi için zül yapıyor

14 – ) Bazı insanlar çocuğuna zaman ayırmıyor? Sana bir kedi veya kopek alalım diyor?

15 – ) Çocuk O hayvan ile uğraşırken arkadaşlarından kopuyor Çocuk kendi kimliği bozuluyor

16 – ) Çocuğu hayvan ile boğuşurken insan ilişkisi bozuluyor? Hayvan hastalığı parazit bulaşıyor

17 – ) Çocuk hayvan ile boğuşurken eğitim öğrenimi başarısı bozuluyor.www.osmanzor.com

18 – ) Evdeki hayvandan bunalan O aile o hayvanı sokağa atıyor Sokak hayvanları böyle oluşuyor

19 – ) Evine hayvan olacak olanların belediyede o havan kaydı olmalı ve nüfus örneği kimlik olmalı

20 – ) Evinde hayvan saklamanın koşulu olmalı Evin bahçesi olacak ve hayvan barınağı olmalı

21 – ) Evinde hayvan komşusunu rahatsız etmeyecek kuralına o insan mecburu uyumu olacak

22 – ) Evin de hayvanı olan seyahat yapacağı zaman kime kimlere emanet edecek kuralı olacak

23 – ) Sokaklarda hayvan olmaz olamaz mevcut olanlara belediyeler barınma çiftliği kuracak

24 – ) Konut üretilirken her tapı sahibi topluca yaşanacak hakları yazılı olarak belge verilecekTOPLU KONUT 2sakarya fotoğraf

G – ( – 6 – ÖZLEM – ) SAKARYA’NIN TÜMÜNDE JEOLOJİ HARİTALAR CIKACAK

1 – ) Sakarya da Fay hatları haritasına göre yerler ayrım yapılmadan her yerlere özel ağaçlar dikilecek.

2 – ) Sakarya da yer altı gazlar ölçümü yapılarak projelenecek ve işletmeye açılacak.

3 – ) Sakarya da Güneş enerji ve rüzgâr enerjisi ile her İL İlçede yer secimi yapımı ile imalat başlayacak.

4 – ) İL İlçelerde çöpler merkez toplama formülü ile geri donuşum tesislerinde pozitif enerji olacak.

5 – ) Sakarya da metal atıklar pil ve benzer metaller atıklar ilk elden toplanarak geri donuşum işleyecek.

6 – ) Sakarya da köyde şehirde fay hattı olan yerlerin haritası çıkacak her muhtarlıkta asılacak

7 – ) Sakarya da köyde şehirde fay hattı olan yerler Özede imar yasağı VE kacak yapanlarda yıkılacak

8 – ) Sakarya da Ana fay kuşağı üzerinde veya yakınında yapılmış binalar kamulaşarak yıkılacak

9 – ) Sakarya da fay hattı her nerde nerede ise fay boyunda yaprağı dökülmeyen ağaç dikilecek

10 – ) Sakarya da yer altı gazları yer üstüne çıkışında deprem oluyor

11 – ) Sakarya da yer altı gazlarını kontrol edebilme projeleri hazırlanmalı

12 – ) Sakarya da fay haritası çıkınca fay boyunda yeşil yapraklı ağaç dikilecek ve kamulaşacak

13 – ) Sakarya da fay hattı boyunda belli aralıklarla özel korumalı ızgaralı KUYULAR yapılacak

14 – ) Sakarya da yer altı gazları proje üretilerek ekonomi de çarkın içine çekilmeli

15 – ) Sakarya da yer altı gazlar doğru kullanılırsa bu gaz ekonomiye verimli olarak döner

16 – ) Sakarya da sadece yer altı gaz haricinde geri donuşum atıklar proje ile artırabilir

17 – ) Sakarya da İL İlçelerde Çöpler sokağa atılıyor ve sokaklarda Çöpler kırlılık yapıyor ya?

18 – ) Sakarya da yeni dönem sokaklara Çöp bir daha atılmayacak atılamayacak

19 – ) Sakarya da yeni donem sokakta kedi kopekler çöp bulamayacak parçalayamayacak

20 – ) Sakarya da yeni donem sokaklarda kedi kopek olmayacak.www.osmanzor.com

21 – ) Sakarya da yeni dönem Çöp arabaları küçülecek her dar sokağa çöp araç i girecek

22 – ) Sakarya da yeni dönem Çöpler geri dönüşümde ayrışım ile enerjiye dönecek

23 – ) Sakarya da yeni dönem sokakta arazide akarsularda gollerde denizde kırlı atık olmayacak

24 – ) Sakarya da yeni dönem cevre kirliliğini dönüşümlü-24-saat izleyen ekip kurulacakJEOLOJİ HARİTA

H – ( – 7 – ÖZLEM – ) EVLENECEK ADAYLAR YETERLİLİK DİPLOMASI ALACAK

1 – ) Milli eğitim müfredatında ders kitabi ile eğitim öğrenim görerek dipleme notuna yazılacak.

2 – ) Eğitim de aldığı diploma notuna göre – A-B-C-Ç-D-E sınıfı kimliğinde gurubu olacak.

3 – ) Evlenecek çiftler bir birine soracak A-B-C-Ç-D-E han ki sınıftasın not uyumlu olan konuşacak.

4 – ) Evlenecek adaylar bir birleri ile ne neler istekleri; karşılıklı yazarak yazılar % 60 onay i imzalanacak

5 – ) Evlilik aktın de evlilik içinde olmazsa olmazlar bir birine saygı saygının olmadığı zaman evlilik biter.

6 – ) Evlilik aktı gıyım gıy kuşam gezme tozma kim kiminle nerde ne zaman olacak kural işlemi olacak.

7 – ) Evlilik aktın de kaç çocuk olacağı ve çocuklara adaylar bakarken eşit bakacağı yazılacak.

8 – ) Evlilikte çocuk kazanmak için bir birini tanıma süresi -1-2-3-yıl bekleme den sonra karar verecek.

9 – ) Evlilikte çocuk kazanmak için ikinci bir akıt sözleşme yazılacak ki adaylar-18- yıl ayrılmayacak.

10 – ) Evlilik çocuk olduktan sonra-18-yıl çocuğa anne baba olarak bir arada çocuk sevgi içinde olacak.

11 – ) Evlilik çocuk yuvanın; ikinci aktı ile yuva sağlamlığı yürütülecek.

12 – Evlilik aktı huzurlu bir yuva demektir. Huzurlu bir yuvada şiddet olmaz. Çocuklar suca karışmaz.

13 – Evlilik aktı toplumun :% büyük çoğunluğunda olursa Adlı kolluk işleri de %- 10 -ona duş er.

14- ) Evlilik aktı ile huzur refah artar Ve saygı sevgi yaygınlaşır şiddet kalkar

15 -) Evlilik diplomasi olan suç işlemez huzurlu yuva özlemi heyecanı kişiyi kontrol eder.

16 -) Evlilik aktı komşuluk ilişkilerinde kontrol eder Aileler bir birine bir birinin çocuğuna sevgi ile bakar.

17 – ) Evlilik aktı ekonomik planlamayı de kontrol altına alır Acık bütçe olmaz Aileler bir birini aldatmaz.

18 – ) Evlilik aktı olanlar da kredi kartı borcu olmaz Acık çek kesmez Senedi karşılıksız olmaz.

19 – ) Evlilik aktı olanlar yalan söylemez Dedi kodu yalan sözleri olmaz Arı Duru sözü özü aynı olur.

20- ) Evlilik aktı ile Devlet bütçesi :% 30-boşa kullanılmaz Bu fark Araştırma ya ayrılı?

21 – ) Evlilik aktı olan insanlar karakol poliste % küçük bir dilimi düşer

22 – ) Evlilik aktı olan Ömrünü de aile birliği beraberliği önemi için Savcı hâkim ile karşılaşmaz

23 – ) Evlilik aktı olan evinde bütçe yapılır gelir gider bütçesi yapılır ACIK bütçe olmaz huzur olur

24 – ) Evlilik aktı bir aile de bir mahallede bir şehirde ve ülkede tümünde rahatlar. www.osmanzor.comDÜĞÜN RESMİ

D – ( – 8 – ÖZLEM -) SAKARYA’DA HER İLÇE TOPLU KONUT ÜRETECEK

1 – ) Her ilce EKONOMİK HAVUZ aklı yönetenler i birleşik kaplar akışından gereğinde pay alacak.

2 – ) Her ilce köyde şehide çok katlı bina yapacak? Hizmeti Duvara monteli mobilya ile kolaylaştırılacak.

3 – ) Tarım toprağı olan küçük yerleşim yerleri kaldırılacak Çok katlı bina yapıp bireye verilecek.

4 – ) Şehir kültürü değişe çek Cadde sokaklar büyütülecek. Yeşil korunarak çoğalacak.

5 – ) Yerleşim durumundaki eski dökük binalar yıkılarak arsalar birleşerek çok katlı yapılacak.

6 – ) Şehirde köyde hiç bir bina sıvasız çatısız? Hiç bir bina kalmayacak Şehir kültürüne uydurulacak.

7 – ) Şehirde köyde sahipsiz hayvan bırakılmayacak Her bir hayvan kayıt altına alınacak.

8 – ) Şehirde köyde sokaklarda kedi ve köpek kaydı ocak? Sokağa hayvan atana büyük ceza verilecek.

9 – ) Şehirde köyde sokağa çöp sokaklara bırakılmayacak? Çöp toplama aracına doğrudan atılacak.

10 – ) Şehir de köyde sokak yöneticiler olacak Ve en temiz sokağı olan sokağa O ayın ödülü verilecek.

11 – ) İlçeler arası en temiz sokak yarışması basın medya önünde sokağa kurdeleyi Başkanlar kesecek.

12 – ) İL İlçeler de sokak kenarlarına ağaç dikilecek ağaçlar numara ile O sokakta ki vatandaşa verilecek

13 – ) İL İlçelerde dere yatağı olan yerlere yapılar yıkılacak Ve imar izinleri kaldırılacak.

14 – ) İL İlçelerde fay hattı ve heyelan yerlere Yaprağı dökülmeyen ağaç türleri dikilecek.

15 – ) İL İlçelerde tarım toprağı yerleri olan belediye Doğal tarım; üretme park bahçe işlevi ile yapılacak.

16 -) İL İlçelerde imar izni olmayan yapılar;; İzlenerek anında yıkılacak Ve o yerler takıp edilecek.

17 – ) Her İL İlçede bal ormanları kurulacak Ve -12- bin çeşit bitki dikilecek bal ormanı bitkiler artacak.

18 – ) Her bal ormanı içinde bitki türleri Önce sağlık tedavi yürüyüş YOLLARI olacak.

19 – ) Her bal ormanında doğal tarım yapılacak Ve bal ormanı içinde kanser terapisi yürüyüşü olacak

20 – ) Her bal ormanı iç ve diş tür üzüme açılarak Hizmet kalite SEVGİ marka önemi hizmet yürüyecek.

21 – ) İL İlceler de bal ormanı yerler Tel duvar ile çevrilecek güven altına alınacak

22 – ) İL İlçeler de bal ormanı bitki çokluğunu tanıma tanıtma için İLK GİRİŞ paralı olacak

23 – ) İL İlçeler de bal ormanı yerlerde doğal tarım ürünleri üretilecek Ve alıcıya hazır edilecek

24 – ) İL İlçeler de ortak aklı yöneten EKONOMİK HAVUZ formül saygı ile yönetme.. www.osmanzor.com

01 – ÖZLEM – ) SAKARYA’DA- ALTIN HİSSE BANKA KURULACAK

1 – ) Sakarya da yaşayan her birey İnsan hisse ortaklığı ile ALTIN BANKA kurulacak.

2 – ) Sakarya da her belediye Başkan i ve bordolu çalışan ALTIN BANKAYA ortak olacak.

3 – ) Sakarya da ki tüm çalışan bordolu ALTIN BANKAYA ortak olacak.

4 – ) Sakarya da her vergi mükellefi ALTIN BANKAYA ortak olacak.

5 – ) Büyük çoğunlukta her evde köşede tuttuğu bir miktar para var.

6 – ) Küçük düşünülen paralar bir havuzda toplanınca büyük sermayedeki paralardan büyük olur.

7 – ) İnsanlar köşede tuttuğu paralar i aslında çalıştırmak için birine vermek ister de güvenemez.

8 – ) İnsanlar köşede tuttuğu para; o insanlar için bir risk olur Arkadaşına verse geri veremez.

9 – ) İnsanlar köşede tuttuğu par ile bir iş yapmaya kalsa gelen gidene veresiye verir geri dönmez

10 – ) İnsanlar köşede tuttuğu parayı çocuğu alır. Har vurur harman savurur ve kaybeder.

11 -) İnsanlar köşede tuttuğu parayı Ya kuranın içine koyar Yada yastığın altın Hırsızda kolay çalar

12 – ) İnsanlar köşede tuttuğu parayı yönetemediği için Başına bela olur. www.osmanzor.com

13 – ) İnsanlar köşede tuttuğu para;; Önce güvende sonra Kar payı ile kişiye GERİ dönmesi önemli

14 – ) Sakarya da ALTIN BANKA Sakarya da yatırım yapacaklara Öncelikli kredi verecek.

15 – ) Sakarya ki yüksek okullarda birer bolüm araştırma proje üretimi için BANKA % de dilim verecek.

16 – ) Sakarya da proje üreten belediyelere Öncelikle BANKA % de dilime uyumlu kredi verecek.

17 – ) Sakarya da ki vergi verenlere proje önceliğine uyumlu BANKA % de uyumlu dilim kredi verecek.

18 – ) ALTIN BANKAYA hisse si olan her bireye evlilik kredisi verecek.

19 – ) Sakarya da ilk kurulacak çok ortaklı kurulacak işletmelere BANKA teşvikli kredi verilecek.

20 – ) Sakarya da bedensel özürlü insanlar ortak akıl ile ortaklı iş kuranlara BANKA kredi verecek

21 – ) Sakarya da ev hanımları çok ortaklı el becerileri iş yeri kuracaklara BANKA kredi verecek

22 – ) Sakarya da yüksek okul mezunu genç kızlara çok ortaklı iş kuranlara BANKA kredi verecek

23 – ) Sakarya da yüksek okul mezunu genç erkeklere çok ortaklı iş kuranlara BANKA kredi verecek

24 – ) ALTIN BANKA diğer bankalar gibi çalışacak ulus uluslar arası iş ve işlemlerde yürütecek.                                                                                             OSMAN ZOR’UN ALTIN HİSSELİ BANKA FORMÜLÜ                                                                                                                                               amblem 2

adapazarı banka 2                                                                                 İÇİNDEKİ BAŞLIKLAR

 

SAKARYA VALİLİĞİ 2
BÜYÜK AİLE KÜLTÜRÜ TEKRAR GERI KAZANMA PROJESİ 3
EVLİLİĞİ BİR EŞ İLE -40-KIRK YIL VE DAHA 5
ÜSTÜNDE OLAN YAŞLI ÇIFTLER REHBER 6
SUÇU MİLİMİZE İÇİN BÜYÜK AİLE KÜLTÜRÜNÜ YAŞAMALIYIZ 7
BÜYÜK AİLE MUTLU YAŞIYORDU VE KURALLAR VARDI 7
EVLENECEK ADAYLAR EĞITIM ÖĞRENİM GORSUN 7
DIPLOMA BELGESI ZORUNLU OLSUN 8
SEVGİ + SAYGI + SEVGİ + KİTAP KAPAĞI OLMALI 9
DERNEK BAŞKANI SEÇİMİ OSMAN ZOR 9
NOT: VİDEO KONUŞMALARI OSMAN ZOR 9
ALLAH İLMİ AĞAÇ 13
SU SUYUN ÖNEM 14
YAŞAMIN OLMAZSA OLMAZI ELEKTRİK 15
 1. SAKARYA VALİLİĞİ

***Ülkemiz için düşüncelerimiz; Devlet memurluğuna. İlk başlayacak insanlar işe başlama hakkını kazanınca Devlete teminat verme kuralı olalı; Memur adayının kendi yaş gurubundan-uç- babasının-uç-dede sının-uç- Bu sayıdaki insanların Her biri tek tek imza atarsa İlgili memur görevi ileriki zamanlarda devlet memurluğu yaparken. Başarılı başar siz veya yüz kızartıcı; kefil imza verenler haberdar edilme durumunda? Devlet memurluğu, çok daha denetim. Saygın olur. Kışı birinci derecede kendine yakınlar i için sorumluluğu; Başarısını artırır. Yanlış yapacağı zaman utanacağı için. KENDI KENDINI Kontrol edeceği bu Formül Devlet hizmetleri çok daha saygın ve seri işler.

***Devlet hizmeti içinde gelişmiş ülkelere. GONDERILEN memurlar bilgileri mesleki kariyer uzman olmaları için; gidilen ülkeleri. Doğru anlamalıyız; Bilgiyi verirken, birinci ilkeleri kendi ülkelerinin üstünlüğü her koşulda bağımlı olacak formülü; anlamalıyız…

***Bilgiyi bilmek yetmez; bilgiyi veren ülkenin esareti sorgulanma zamanı gelmiştir. Mili duruş birlik beraberliğimizin sorgulama zamanı… Şükürler olsun ülkemizin bilim analizi artık iyi durumda yeter ki bu zenginliğimizi; analız merkezleri Kürsüler oluşumda… Deneyimi kültürü olan uzmanlaşmış geçmişi temiz emekli olan her konuda birikimli insanlar imiz var.

***Devlet kurumlarında çok saygın birikimli insanlar var. Mesleği ve her konuda saygın insanlarımız varken? Devletimiz yurtdışına göndereceği memurları Ülkemiz içinde kariyer uzmanlığı eğitim verebilecek; Kürsüler, kurulunca; Aynı eğitimi ve daha da üstün bilgi verilebilir…

***Gelişmişlik bir milletin tabandaki sivil toplum ile iletişim bilgi paylaşım yer ve zaman işlemlerde öncelik bilgi akışı kurumlar ile ilgili sivil toplum bir beraber iletişim; saygı sevgi ile yürümeli…

***İslam inancı ile kurulan cemaatler. Diyanet ilerine bağlansın veya denetimi yapılsın İslam a uyuyorlar mı? Ve yatılı olan çocuklara Gizli, başka fikirler; Devletin aleyhine yapılıyor mu?

***Belediyelerin meclis toplantılarında konu ile ilgili konu bağı sivil toplum görüşü ile olmalı.

***Şehir içinde insanın yürüme yolu işkâllar Çöp ve yemek yağlar; Çöp poşetler ortalarda pis koku kirlilik ortam ilgili birimler vurdumduymaz davranış kabul edilemez. ONBEŞ. AĞUSTOS. İKİBİN ONALTI

Sakarya Kültür ve Doğal Kaynakları Koruma Derneği.

Adnan Menderes Cad. Balkanlı İş hanı Pabuççular Mah. No; 10 Adapazarı. SAKARYA

Başkan   OSMAN ZOR

 

 

 

 

 

OSMAN ZOR LOGO

BÜYÜK AİLE KÜLTÜRÜ TEKRAR GERI KAZANMA PROJESİ

Evrende gezegenler yoktu- Dünyamız da yoktu- Var oldu- Dünya, üzerinde var olan her varlık- Dağlar Ormanlar- Nehirler- Göller- göletler -Denizler -Kara Toprak- Yeryüzündeki tüm canlılar Hareketli ve Hareketsiz Varlıklar var ya?

Yaratan koyduğu kurallar birbirine uyumlu yaşayın kuralı var.?  Her canlı yaşayacağı ömrü kadar rızık var, Var da Bazı canlılar doyumsuz…?                                                                                                                                

  Doyumsuz canlıların başında da insanlardır…?

İnsan ömrü-40- 50-60-70-80-90-100 Yüz sene yaşasa da sonunda ölüm var.

Mal mülk O kadar çok biriktiren bazı İnsanlar Adalet hak hukuk ölçüde tartıda paylaşımda

Akıl fakiri O Dünyalık servet dünyada kalıyor?      

  Atalar ölüyor sen ben Her canlı da ölecek?

Kışı ölüm anında ne mal ne mülk düşünecek?

O zamanda helal mal mülk kazananlara ne mutlu?

Ülkeler Devletini– Yönetme için– yasalar oluşturur…?

Ve yaşamda hareketli ve hareketsiz canlılar in de uyum içinde yönetme– çıkan, yasada olur…?

CANLI canın yaşaması için özgür yaşam! Mekân alanları nerde nasıl özgür yaşıyorsa

Yaşam ile uyumlu hal hali– yasalarda olur…?

Canlı ilk yuva Ana karnında olur…?

Dünyada ki yuva ev ortamı!

Canlıların ustun zekâlısı insandır— Diye bilinir.

O Canlı can İnsan Ana– karnına düşmeden eş olan çiftler in Nikâh izni müracaatı olur…?

Nikaha müracaat eden çiftlere Nikah memuru– İKİ  iki kitap önerme olmalı– bu kitaplarda

Evlilik öncesi  ve sonrası bilgi fikir akil bilgi ile yazılı bu kitaplardan Evlenme adaylarına birer kitap verilmeli?

BİRDE OKUMA SURESI önermeli…?

Sure verilmede ve o o  Sure sonunda kitapta ki bilgiler.?

Evliliğin içinde olasısı soru sorular çözüm anahtarlar olacak?

Okuma suresi sonunda Nikâh memuru her iki adaya kitabın içinden rast gele soru seçecek?

Ve her iki adaya ayrı zamanda ayrı soru sormalar yazılı kütük kayıtlara geçecek?                                                                                     

   Doğru cevap veren adaylara Okudukları kitaplar i hediye veya parayla Verilecek

Nikâh memuru—Evlenecek çiftlere, gün verirken Adaylar ile birbirlerine—iletişim için karşılıklı telefon iletişimi Ve nikâh memuru kıydığı nikâh li çiftler AYRILIP ayrılmadığını izlerse

Nikâh tan sonra adaylar ile nikâh memuru telefonda birbirinin hatırını soracak yıl içinde muhakkak hal hatır sorunlar varsa ve sözler paylaşılacak olursa ayrılmalar azalır…?

BİR nikâh memuru nikâh memuru olduğu zaman– ilk kıydığı Çiftleri yazılı olarak özelinde tutmalı.

YIL İÇİNDE nikâh kıyılan çiftleri cay içmek için Bir yıl içinde nikâh kıyılanlar ile cay içme de bir arada olacak tüm adaylar birbirleri ile de tanışacak yeni dostluklar olacak mutlu çiftler ile birlikte resimler iletişim internet ortamında da iletişim ortam, Nikâhı bozan ayrılanlar olmayanlarda görülecek…?

Evlilik kitabi okuyan ve kitabına uyanlar ile uymayanlar? Neden niçinler de kitap yazar yazarları çay partisinde olmalı ve kitap içeriği de sorgulanması için de kitap yazarlar da cay partisinde kitap- yazarken nedenleri niçinleri canlı izlemede canlı olarak not alabilmede kitap yazarlar yeni yazacağı kitabini revize eder…? Ve Nikâh memuru de kendini test eder?

 • Nikâh memuru kıydığı nikâhların % yüzde kaçı mutlu yaşıyor % Yüzde kaçı mutsuz % Yüzde kaçı ayrılmış ve da? Çocuklar nerde nasıl yaşıyor rapor edilmeli ilgili uzmanlar kayıtları yazmalı?

Bir nikâh memuru -5- Beş yıl içinde kıydığı Nikâhlar in ömrü baz olmalı ki & ayrılma sayısı ile görevde % sayısı ile görevde olmalı…? Her meslek verimli ise; Meslek içi eğitim başarı ile test edilir…??

 • ((-Nikâh memurluğu çok yönlü Uzmanlık ister Ve O meziyetle başlayan ciflere onay verme de? İnsandan can canlı çocuk hatalı imalat can çocuk Can insan oluyor…? Bir araç üretilirken– ARIZA GIDERILIR PARCA DEĞIŞIR- O Oysa İnsan evliliğinde ki birlikten doğan çocuk Anne Babanın bir parça parçası çocuk –Bebek yaşta iken Anne Baba ayrılınca Çocuk gövdeden ayrılması? Araç parçası değil ki değişsin— Çocuk Anne Baba ile mutlu ölür ve beden kokusu ile buyuyor– Şayet anne baba ayrılınca yuva– bozuluyor çocuk boşluğa düşüyor– Hele halede çocuk yaşta ise tamda anne baba sıcaklığı ile büyüyeceği yaşta ise …?
 • Anne Baba Aktı bozar ve birbirinden ayrıldığı zaman… Sudan, canlı çıkan balık nasıl oksijen alma güçlüğü çekerse…? Çocuk anne babadan ayrı kalınca da– Balık sudan çıkınca susuz hali ölüm? O O hal halı olduğu benzer Hal halı durağan olur. O Tur çocuklar in büyük çoğunluğu suç işleyenlerden oluyor?
 • Çocuk deyip geçmemeliyiz…? Dünkü çocuklar bugünkü büyükler değil mi, bugün Etkin yetkin durumda ki insanlar Dunun çocuğu değil mi…?  Kurum kurumlar sen ben onlar bugün yon yöneten sadece bugünü yönetmiyor…? Günü yönetiyor. Zamanın-PADİŞAHLAR i iyi veya kötü İdari miras bırakıyor nesline?
 • Her varlığın hammaddesi var—İNSAN– insaninde ham maddesi su sıvı sperm erkek ve bayan beraberliği sonucu su sıvı sıpam Anne karnında Can canlanır ve vücut halı tekâmül ömrü anne karnında ki sure dolunca doğum gerçekleşir…   Dünyaya gelen çocuk? Çocuğun dünyaya gelmesin de kendi kararı yoktur…?
 • O halde dünyaya gelen çocuk? Dünyada ki ömrünü nasıl ne nesilde yaşayacağı sebep anne baba…? Evliliğin kararını veren– NIKAH MEMURU iyi günde kötü günde bu yolda yürüyün DE nasıl olacak…?
 • Evlenecek adaylara yetki verecek insan, (- NİKÂH MEMURU Olması için-) Uzmanlık, genel kültür, fizik, kimya, matematik, insan anatomi si, sosyal kültür– ve hatta coğrafi bölge fark i kültür, alışkanlık farkı, farklılığı bilmeli ki …?
 • Evlenecek çiftler i anlayacak– Nikâh memur…? –Adaylar doğru aday, mi, Olup olmadığı uzun bir ömür yürüte bilecek ortak aklı Ortak duygu düşüncede mi bu iki aday? Ve– NİKÂH MEMURU uzman olmalı?
 • *****Evlenecek insanlar eş bulma için eğitim öğrenim yetki belge kimliği kartı A B C D yeterlilik kartı olmalı ve olanlar Eş ararken adaylar birbirine soru soru soracak?
 • Evlenecek aday Yetki belgem var…? Sınıfım da şudur- (-A mi B mi C mi D mi, ADAY-) adayı birbirine arkadaşlık teklifinde- Uyumlu mu ölçü, diploma da sınıf gurubu uyumlu mu diye görecek
 • Derece & 1-( A ile A ) 2- ( B ile B ) 3-( C ile C )4- ( D ile D ) & -Evlenecek çiftler (- Diploma almayan- ) Evlilik müracaat yapsa da Nikâh izni alamayacak kuralı olmalı…?
 •  Ne zaman YETKİ belgesi alırsa Evlenecek çiftlere gün verilecek kuralı olmalı…?
 • Yuva kurmak için evlilik öncesi sonrası bilgi sahibi olmanın yolu Eğitim Eğitimde okulda öğretilecek Ne neler gerekli, önce Aile bütçesi…?
 • Ekonomi? Ve Kaç çocuk olsun? Veya evlenince birbirini tanıma denenme süre ne kadar olacak?   Ve kaç çocuk olsun? Sayısı ve yaş araları Olsun?
 • Çocuk anne karnına düşünce sorumluluk nasıl olacak? Çocuk dünyaya gelince nasıl bakılacak?
 • Eşler çocuk bakımında görev bölümü bakımı eşit olacak mı?
 • Ev işleri nasıl ortak yürütülecek?   Eşler dışarıda ki çalışma hayatı çocuk eğitimi ortak yürütme aktı olacak?
 • Büyük aile kültürü ortak akıl evlenecek adaylar büyük aileden onay alacak?
 •   Büyük aile kültürü evlenecek adayların örnek olacak Aileler kim kimler olacak?
 • justinyen16

EVLİLİĞİ BİR EŞ İLE -40-KIRK YIL VE DAHA ÜSTÜNDE OLAN YAŞLI ÇIFTLER REHBER

 • Bilirkişi olarak NİKÂH odasında bilirkişi olacak yaşlı insanlar fikir katmalı…?

Planlı programlı ve büyük aile onaylı evliliklerde hal haller in fikri olmalı…?

 • Evli Kişiler Evlilik atkını bozmayan, Not Evlilikte, Büyük aile onayı olmayan evliliklerde suca karışan oran % büyük şehirlerde yüksek Not küçük yerleşimlerde Azalıyorsa Büyük aile etkisi vardır…?

Evlilik akdini bozan çiftler ve birbirinden ayrılan ayrı yaşayan Eşlerin çocukları sevgiden yoksul, olunca hırçın, isyankâr ümitsiz? Suça karışma oranı yüksek suç % suç işleme oranı yüksek?

 • Büyük aile onaylı evlilerin çocukları ayrılma da % yüzde de yok denecek kadar az? Büyük aile onaylı evlilerin çocukları eğitim öğrenimde yüksek ve iş hayatında da başarı yüksek?

Büyük aile onayı olmayan? Evlilik aktı bozulunca, anne baba, yeninden evleneceği zaman, engel olur diye çocuğa sahip çıkmıyor…?

 • Çocuk sahipsiz kalıyor? Çocuğu yakın akrabalar arasında Futbol topu gibi bir oraya bir buraya derken de çocuk da bu sürede de büyüyor…? Çocuk farklı evlerde olunca, kültür öğrenimi uyum sıkıntısı oluyor…? Bir aile evdeki yaşam farklı diğer evde farklı olunca çocuk şaşı oluyor…?
 • Anne babasız kalan çocuk şaşı oluyor da…? Ve veya ikinci bir evlilik yapan anne veya baba…? Çocuğu yanına alsa da üveylik oluyor da üvey olan çocuk ya anneden mahrum ya da babadan. İkilemi Bir tarafı üvey olunca itilen kakılan çocuk oluyor…?
 • Yurtlara verilen çocuklar da Aile sıcaklığı yok ve emsal öksüz çocuklar farklı farklılığı olunca zıtlaşma sen ben de çocuklar arasında oluyor…? Mutsuzluk orada da devam ediyor…? Çocuk okul hayatı başlayınca da okulda da Yurt çocuğu damgası yiyor orada da bir eziklikle başlıyor…?

Öksüz büyüyen çocuk sevgisiz büyüyor…? Sevgisiz büyüyen çocuk? Ya içine kapanıyor? Ya hırçın saldırgan oluyor? Sevgiden öksüz olan bu çocuklar bir boşlukta kararsız oluyor…?

Anne babadan Öksüz büyüyen çocuklar…? Kanunsuz iş işlemlere kolay bulaştırılıyor?

 • Adliyelerde, Karakollarda, Mahkemelerde, Cezaevlerinde, Evlenip ayrılanlarda, Barlarda Pavyonlarda Çete ve Halk dilinde Mafya işlerinde, Soygunlarda Silahlı veya silahsız. Gasp Adam kaçırmada, Öksüz büyüyen veya şiddet sözlü veya dövülen çocuklar. Büyüdükçe de kendisi de şiddeti normal hal görüyor? Ve yaşamın da Kanunsuz işlerde ya oluyor ya yöneten ya da ara eleman oluyor?

osmanbey11

SUÇU MİLİMİZE İÇİN BÜYÜK AİLE KÜLTÜRÜNÜ YAŞAMALIYIZ

Kültür erozyonu Teknoloji faktörü Birinci neden olsa da her şeyin bir sınırı var.

ÜLKELERİ yönetenler Akıl tutulması mı var?

 • Teknoloji ile büyük aile kültürü bozuldu da- Küçük ailede de eğitimli Olmasına rağmen Yuva kurulurken taraflar birbirinden ne istediğini sormadı VE Yuvalar ya bozuluyor ya çatırdıyor?

Oysa yaşamın her yerinde yazılı belge var ya…?

En küçük bir iş yapılırken İşlem için ayrıntılar yazılır ve şahitli halde imzalanır

 • Evlilik yuvası kurulurken EŞLER Kazanacağı çocuk her şeyden bir haber O çocuk dünyaya gelişinde çocuğa soran yok Dünyada yaşayacağı ömründe artılar eksiler çocuğun kaderi değil…?
 • Büyük ailede Yeni evlenen çiftler de. Mutlu ailelerde— ilk iş aile bütçesi yapılır? Gelirler bir deftere yazılır? Giderler bir deftere yazılır? Ve bütçe onay yapılır…?
 • Yıl içinde ki gelir belirlenir? Giderler belirlenir? Gelir in % yüzde -15-on beşi her yıl rezerv de tutulur? Ölüm de kaza da hastalık için tutulur.?

Planlı programlı evlilikte- Evlilik öncesi ve sonrası kurallar- içerik ortak paylar Ayrışımla da yazılır O AKIT imzalanınca nişanlılık döneminde Akde göre uyumlu gidiyorsa beraberlik Evliliğe gidilir…?

 • Evlilik akdinde Mal paylaşımı; Ayrışıma göre Çiftin biri aylık gelirinin bir kimisini; Aylık gelir gider bütçesine uyumlu olarak ortak giderin HAVUZUNA para konur. Havuzda ki paraya, bütçe yapılır?

Mutlu aile bütçesi havuzdaki paraya gelir gider ayrışım dilimlerdeki sepete para konur.

Her sepetin koşulu da belirlenir.       (- 1 –  % -15- on beş deki sepet…

Ölüm, kaza, doğal afet için olan para SEPET?

(- 2 –  % -15- on beşte ki sepet…

Sosyal ilişkiler cemiyetler ve düğün benzer işlerde ki SEPET?

(- 3 –  %- 15- on beşte ki sepet…

Mutfak yeme içme gıda beslenme işleminde ki SEPET      (- 4 –  % -15- on beşte ki sepet…

Giyim giy kuşam için ortak giderde ki SEPET?

(- 5 – % -15 – on beşte ki sepet…

Binek araba için ortak gider de ki SEPET?

(- 6 –  % -15 – on beşte ki sepet…

Eğitim öğrenim için ortak gider de ki SEPET?

(- 7 – % – 10 – on beşte ki sepet…

Rezerv sepet birikime alabilir?

Büyük aile kültürü ile kurulan yuva planlı programlı O ailenin çocuğu da emsal ailelerle ilişki kurarsa

Evlenmeden önce Tanışma evresinde kurallar; nişanlılık döneminde kurallar. Evlenmeden önce akıt sözleşmesi; imzalanırsa.

 • Bu kurulan yuvada kurallar işler. Her ne yapılacaksa-? –
 • Araba da ki vites kolu misali gibi hızı belirleyen vites kolu marifeti ile yükselmesi- ihtiyaç olunca vites büyütme- veya küçültme- gibi Programlı araba gibi Ailede her şey yeri yerinde olunca birlik beraberlikte yuva tık tıkır yürür arza da olmaz.?
 • Büyük aile kültüründe ki çocuklar kötü alışkanlık ortamı görmez…?
 • Aile kültürü olmayan Evlerde hiçbir şey kayıtlı yazılı kuralı yoksa çocuk nerden öğrenecek iyiyi güzeli
 • Yukarda bu konuda ayrıntılar var. Bilgiden bilimden yoksul olan aile çocuğuna ne öğretecek ki…?

Bizde tam da bu durumu aydınlatmaya çalışıyoruz…?

SUÇ YOK suçlu var…? Suça sebepleri ortadan kaldıralım veya milimize edalım…?

Mutlu yaşayalım. Mutluluk para ile satılmıyor…?

Mutlu yaşamak için sadece ben demeyeceğiz- biz bizler olalım…?

BÜYÜK AİLE MUTLU YAŞIYORDU VE KURALLAR VARDI

Ben aydınım diyenler ben beni bırakalım…? – Biz bizler olalım…? Birbirini sevelim…? Proje üretelim Ortak pay paylaşacak projelerimiz olsun…? – Büyük düşünelim…? -paydan büyük pay almayalım…? Aç acık varken bölüşelim…?  Yaratanın verdiği varlık- Nesilden nesle hep, yer değişiyor. Atalar in yaşadığı varlıkları nerde TOPRAĞA varlığı getiren var mı…?

Atalarımız soğan ekmek zeytin ve ekmeğini de bölerdi…?

EVLENECEK ADAYLAR EĞITIM ÖĞRENİM GORSUN DIPLOMA BELGESI ZORUNLU OLSUN

Evlenecek insanların cebinde diploma belgesi olan aday karşı taraftan ne istediğini bilir

Bilerek hareket eder?  Her insan güzeli güzel olanı severde Sevmekle sahip olmak başka   olduğunu bilmek insandan insana iletişim ((ortak akıl ilmi ile yönetme esas kural))

Sevmek ve sahiplenmek demek değildir?  Sevgide saygı varsa Asıl sevgi bu budur…?

Sevgi asıl yaşadığı yer insanin kalbinde olur…?

Sevgiyi öğrenmeyen O insan cisimleri satın aldığı gibi…?

Sevdiği Sözün de Sahiplenmek isteyen O Akıl bilgi eksikliği karşılık almadığı O zaman zor şiddetle sahiplenmek isterken O zaman da tehlikeli süreç…?

Bazen ölümler oluyor…?

Bazen de kirli kurulan Evlilikler de yaşayanlarda bozulma, oluyor…?

Evlenecek adayların cebinde evlenmeye ehildir? Dip laması cebinde olan aday kendinden emin ne istediğini bileceği için ne kendini üzer nede karşısındakini üzer…

Evlenecek insanlar yuva kurulunca zaman içinde de çocuk sahibi oluyor…?

Evlenecek insanlar Diplomalı olmazsa ve Büyük aile kültürü de yoksa O yuvada bilgi kirliliği varsa da O yuvada sen ben derken tartışma büyür büyüdükçe de şiddet başlar…?

Şiddet devam eden evde şiddet çevrede ki insanlara da zarar verir…?

Şiddet taraflar da kötü alışkanlık yollara iter Kötü alışkanlıklar toplum huzurunu da bozar…?

Şiddet; insanlar i kanun dişi işler i yapmaya iter…?

Savcı Hakım de ceza verir…?  O İnsanlar Cezaevi mağduru olur sonunda…?

 • Şiddeti önlemek için Adlı kolluklarda ki çalışan insan sayısı her gecen gün artırılıyor…?

Şiddet de sebep olan insan…? Şiddeti önleyende insan…?

Şiddete sebep kaynağında; yanlış kurulan Evlilikler var…? Suyu kaynağında doğru tanırsak anlarsak SU yönetimi kolay olur…?

Adli kolluklarda insan sayısını artırma yerine…?

Evlenecek insanları Eğitirsek doğru yuva kurmayı öğretirsek SU suyu kaynağın da tanırsak…?

Şiddetin kaynağı yanlış kurulan Evlenme yuvasıdır…?

Evlilik konusunda çok farklı kitaplar yazılmalı…?

Ve okumayı da zorunlu hale gelirse…?

Eğitimde öğrenimi müfredata konmalı Ki Çocuk okuma yazmayı öğrenirken de öğrenmeye başlamalı…?

Bilgiyi kaynağında öğrenemeyen insan?

Eksik veya yanlış öğrenirse uygularken sıkıntı sorunlar olur…?

Çocuk kendi bedeni tanırken ne işe yaradığını da doğru bilmeli…?

İKİ Değeri doğru tanımalı–

SEVGİ SAYGI– Ve insan yaşamında olmazsa olmaz olduğunu öğretmeli…?

İnsan bedeninde ki kan Nefes aldığı Oksijen kadar değerli olduğunu doğru öğretmeli…?

BİLİM İNSANİ ORTAK AKIL. + Sevgi- sarmalı + Saygı- dengeleme + Sentez i ile + Akıl; kitabı ÇOK boyut kitap olarak yazılmalı

 • EVLİLİK AKLI YÖNETME okullarda ders kitabı Milli eğitim müfredatında ders kitabi olmalı…?

Bu kitap ülkede Her insanın yaşamında Olursa huzur artar…?

Suç işleme hukuk dişi iş işlemde Milimize olur…?

Adlı kurumlarda memur alımı azalır…?

Sevgi + Sevgi ++ Sevgi +Amaca + Gövde olmalı…?

SEVGİ + SAYGI + SEVGİ + KİTAP KAPAĞI OLMALI

 • Sakarya Kültür ve Doğal Kaynakları Koruma Derneği -Proje Fikirleri kaydı ölçüsü…? OSMAN ZOR Dernek Başkanı olarak Ortak Akıl Yürütmeyi Şiar ettik

Ecdadımızın Öğrettiği Kültürü örnek aldık Derneğin kuruluş ruhu insan insanda odaklı…?

 • TARIHIN mirası, Yaşanmış, + Yaşayan, + Yaşanacak, + Kültür Değerler Toplumda Ana gövde dır…? Ortak Aklın projeler i yürütme ve yaşatma paylaşma Fikir üretme ortak akıl Projeler Şiarımızdır?
 • DERNEK OLARAK–Sakarya da kuruluş felsefemiz ortak akıl– İnsan insanların huzuru refahı için yürüyüşü ilk heyecanı ile yürürken -1999- Marmara Depremi Büyük heyecan oldu…?
 • 1999-Marmara depremin de Binaların çoğunda oturulamıyordu…? Dernek Derneğin Ofisi Sakarya İli Adapazarı ilçesinde şehir merkezde ki- Atasoy iş hanında ofis adresi vardı…?
 • DEPREMDE -O Bina da oturulamaz durumda olunca…? Derneğin O gün ki başkanı NEDRET AKOĞLU Dernek dosyalarını aldı evine getirdi…
 • NEDRET AKOĞLU ile O tarihte bir sohbet anında sosyal konulardan bahsederken -O -1999 günün arifesin de DEPREM İLE ilgili sözler konuşuyorduk…
 • Ve Sosyal konular ve sivil toplum kurumları nasıl durumda derken NEDRET ALOĞLU cevap bizim de Bir ofis adresi yok…?
 • OSMAN ZOR olarak dedim ki Arifi ye ilce sinde benim İŞ Hanım var ve binada Sağlam…? Derneğe ofis yeri– kıra almadan– ve istediğin büyüklükte yer vereyim dedim?
 • Al defterlerini gel dedim NEDRET ALOĞLU cevap oturacak ne masa ne sandalye var. OSMAN ZOR olarak cevap EŞYASİ İLE KURULU iç içe bolumu Eşyalı yerim var
 • Bölüm yerinin Anahtarlarını NEDRET ALOĞLUNA verdim ve her turlu de destekte verdim ve yeni üye kayıtları da başladı ve …Sakarya üniversitesinden de kariyeri –Prof. ve Doçent ve öğretim üyeleri Derneğe üye kayıtlar oldu…?

 

DERNEK BAŞKANI SEÇİMİ OSMAN ZOR

 • Yıl olarak İki binin sonunda ki Derneğin olağan genel kurulu toplantısında Yeni yönetim kurulu listesinde de Osman Zor olarak adımı yazmıştılar?
 • Ve tek liste vardı. Ve yeni yönetim de görev bolumu yapıldı. Ve Oy birliği ile dernek başkanlığına en uygun ve ekonomik olarak da uygun dediler.?

Osman Zor başkan olsun dediler Osman Zor ü uygun gördünüz…?

 • Saygı duyarak görevli başkan olarak teşekkür konuşma yaparak Hayırlı göreve başladık O O tarihten bugüne kadar DERNEK BAŞKANİ Osman Zor olarak neler yaptık yapmaya devam ediyorum?
 • Allah yarattığı Doğal olan… / yer üstü …/ yer altı …/ varlıkları koruma kollama …/Kültür eserler… / Çevre kirliliği Hava kirliliği … / İnsan ilişkileri…/ Nehirler …/ Goller… / Denizler… / Ormanlar… / Bitki örtü türler… / Hareketli canlılar… / Hareketsiz canlılar… / Bal arıları… / Tarih Toprakları… / Fizik …/ Kimya… / Matematik… / Biyoloji …/ Uzay bilim …/ Yer bilimi …/ İnsan ilişkileri… / insan İlişkileri hoşgörü …/ Mutlu ömür çok boyutlu iletişim osmanzor.com …Tıklayınca Sayfada bilgi ağı bilgilendirme yazılar VAR

NOT: VİDEO KONUŞMALARI OSMAN ZOR

Osman Zor Sakarya Kültür ve Doğal Kaynakları Koruma Derneği Başkanı Osman Zor Gurubu Faaliyetleri yürütürken neler yaptığını anlatalım diyoruz…?

( 1 ) Sakarya Sapanca Gölü çevresinden göle akan kırlı suların Sapanca Gölüne aktığı dönemlerde Göl çevresine Kıyı koridoruna Kuşaklayan Yer altına boru KOLLEKTORU konmasını önerdik

Yapılmasına kadar takipçi olduk ve sonunda KOLLEKTOR yapıldı? Ben Osman Zor ve Dernekteki gönüllü arkadaşlarla Göl çevresin de Kırlı Atıkları elle topluyoruz?

 • Sapanca Gölünün iki cephesinden gecen yollarda araçların tekerlek sürtüşmesi metal kırlılık gole uçuyor GÖL Uzun vade de bu kirliliği taşıyamaz? GOLE- paralel yollar Yer altına alınıp tünel yapılmalı DIYORUZ…?

( 2 ) Sakarya Üniversite sinin— Atik suları Sapanca Gölüne aktığı O Zamanlarda Yer altı Atık suların Şehir Ana taşıyıcı Borularına bağlanması ısrarımız; Sonunda Şehir şebeke KANALİZASYONA bağlandı?

 • Sakarya üniversitesinde okuyan gençler Sakarya’nın ELCISI olmalı…? Nasıl mi Çocuklara Sakar yayı sevdirecek Payları olmalı Dedik…?

ORHAN CAMİ Yanında YER ALTINDA parasız WC yaptırttık…? Ve birde parasız Banyo yapımı sözü aldık ömür olursa O onu da para ödemeden hizmeti ile yapılacak…?

 • Birde Sakarya’yı tanıtım kitap yazılırsa… Bu gençlere verirsek Sakarya’dan mutlu ayrılırlarsa neden Sakarya’yı sevmesinler…?

( 3 ) Sakarya Ali Fuat Paşa Köprüsü Tarihi ömür metal kirliliği ve Köprü üzerinden gecen Ağır tonajı Arabalar Köprüye zararlı olduğu görülüyordu. Köprüyü ilgili kurumla yazışmalarımız sonucu Köprüye Bakım onarım yapılmasına kadar yaptırana kadar takıp ettik?

AKŞEMŞETTİN Göynükte yaşıyor ilken iken İstanbul un FETINDE Fethinde FATIHIN hocası Ak Şemsettin Genç komutan FATİHE moral,,,,, İsteklendirme öğütler verdi ve bizzat yanında oldu

İSTANBUL—FETHİNDE–Zaferle kazanıldı İstanbul… DERNEK OLARAK DA Dokurcuna Dernek olarak gidiyor senede bir gün ziyaret ediyoruz DUA EDIYORUZ…?

( 4 ) Sakarya da Halk dilinde Beş köprü Diye konuşulan Tarihi köprü JÜSTİNYEN de yaşam Ömür zamanla metal yorgunluk aşınma yıpranma Doku bozulması olmuştu

Bizim ilgili kurum ile iletişim ısrarımız sonucu JÜSTİNYEN KÖPRÜSÜNE bakim onarım yaptırdık.

( 5 ) Sakarya da Poyrazlar Gölü Çevresi korunması için ilgili kurumla iletişim kurarak Gölü koruma kollama birimi oluşturulma da bizim ısrarlı takibimiz sonucu yaptırdık.?

( 6 ) Sakarya da LONGOZ Gölündeki kirlenmedeki faktörler için sebeplerin ortadan kaldırılması için verdiğimiz mücadele sonucunda Bilim kurumları LONGOZ ile bizzat ilgilemelerini oluşturduk.

(  7 )-1-Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü ile iletişimlerimiz sonucu Bal ormanı -10- tane aktif,          -6- tanede projede hazırlığı ile bölgelerini başlattık?

( o ) -2-Sakarya Orman bölge Teşkilatları ile Yangınlarda orman içinde yangını önleme de paralel yol koridoru yol paralel yollar açılması önerdik?

( o )-3-Orman içlerinde suni su tutma gol çukuru goller ilk yangında can suyu olur Ve Doğada ki canlara hayvanlara içme suyu olur Dedik halen ısrarımız devam ediyor?

(o )-4-ORMAN içinden gecen yüksek gerilim telleri ve direkleri ve yol koridoru Ağaçların kesilmesi Orman alanı yer kaybı ve yangınlara sebep oluyor diyoruz.?

( o )-5-Yüksek gerilim tellerine takılan– Hava ARACLARI düşüyor– ve-50- ASKERIMIZ şehit oluyor TELLER olmasa Hava araçlarımız da düşmez insanlarda ölmezdi… ?

( o )-6-Tarım arazilerinden gecen Direkler ve yol koridoru Teller Tarım topraklarında yer kaybı ve yazın ısı yoğunluğu tellerin sarkması Elettik sıçraması yanan Tarım ürünler ürünleri var ya…

( o )-7-YÜKSEK gerilim teller yerleşim bölgelerinden geçişinde Estetik görüntü kirliliği oluyor… ?

( o )-8-YOL demek medeniyettir ulaşım yolları olan yerlerde yaşam var… Yüksek gerilim telleri yol yolun altına konsa yolun altına alınsa O olsa teller bakım onarım gerektiğinde iş işlem kolaylaşır…

( o )-9-ANKARADA İSTANBULDA yüksek gerilim telleri yol koridorları yer altına alınmış O halde yer altına da alınırmış—Yüksek Direk Teller– BİRİLERİ hesap hatası mı yapıyor… Bir bilen Lütfen yazsın okuyalım–LUTFEN… ?

( o )-10- Sakarya Orman bölge Müdürü ile öngörü Marmara bölgesinde ki Ağaç ve bitki türlerinin özel orman tanıma ve tanıtma Şovrum Botanik-12-Bin çeşitlilik-12-bini Sakarya Bölgesinde oluşturma önerimiz için— Bir başlama olduysa da— Arzular dağıtım boyutta da olamadı şimdiki durumda?

( 0 )-11- Sakarya Orman Fidan lama Müdürlüğü ile ön görüşmemizde…?Kurum Diktiği Ağaç fidanlar i Kütük kayıtlarında var…? O halde; Dikilen Ağaçlara Numara verilsin…? Ve O Ağaç i sevdirmek için Her insana bir Ağaç Numarası verilsin…? Her insanin Bir Ağaç i olursa İnsanlar Ağaç i sever ve orman yangınlar inin da…? Ağaç sevgisi- Aman benim Ağaç im yanmasın- ilk koşan O insanlar olur?

( 8 )- Sakarya da ki Nehirler in kirletilmemesi için– Başta Sakarya nehri başta olmak üzere tüm nehirlerin korunması için Sayısız defalar kirletenleri uyardık. Uyarmaya devam ediyoruz?

 • (- SAKARYA nehrinde olabilecek Nehir taşıma formül yüzen nehir araçlar turizmime ışık tutar DIYORUZ…?))

( 9 )-1-Sakarya da Tarım toprakları için fikir üretiyoruz…? Tarım topraklarında–ÖZÜNDEN Döllenen tohum doğal tohum özü özüne uyumlu kendi çekirdeğinden tohum çıksın Tarım ürünü üretilsin diyoruz DİYORUZ.?

( 0 ) -2-Sakarya da Tarım toprakları İmara açılmaması için ilgili Belediyeler i uyarıyoruz-UYARIYORUZ?

( o )-3- Sakarya da Tarım İl Müdürü İlce Müdürleri ile Tarım topraklarını İMARA açılmaması İÇİN fikirlerimizi soyluyor üz -1000-yılda oluşan bir küm tanesi tarım toprağı yaşatılalı diyoruz–DİYORUZ

( o )-4- Sakarya da Tarım ilaçları kontrolü ve Hormonlu tohumlar kaldırılması Doğal tarım üretme öngörümüz– İvedilikle Doğal tarım üretme Teşvikler kurulması öngörümüz oluyor—DİYORUZ.?

( o )-5-Sakarya da Ve Türkiye de-ULKEDE– Tarım ürünü yerli tohum üretim ve toprağa yerli doğal tohum ekilmesi Hormon tohum ürünler çeşitli hastalık ve kanser i tetikliyor- Hormonlu tohumlar besin faydası olmayan ekside kalıyor: % -15- faydalı  % 85 i de zararlı…

((-Koskoca Ordinaryüs Prof. Dr.lar-)) Soyluyor Ve aşırı ilaçlar biyolojik yeni canlı türler ürüyor ve daha büyük zararlı böcekler zararları ölüyor ÜRÜYOR.?

( o )-6-Sakarya da Tarım ilacı hiç kullanmadan rakımı yüksek Arazı köylüleri doğal tarım çekirdeği ile yeni yılda kendi tohumundan tohumu olan ürün üretmeyi Ve meyvelerde de tarım ilacı atmadan meyve yetiştirmeyi teşvik ediyoruz VE –İMKAN VERİLİRSE—BİZZAT YONETIRIZ.?

( 10 )- Sakarya da ki İl Turizm Müdürlüğü ile Anıt Ağaçlar ve dokuda ki tarihi eserler YAPILAR i ortak akıl tarafla bir beraber iletişim devam ediyoruz TAKIP EDIYORUZ.?

( 11 )- Sakarya da Belediyelerle iletişim Çevre kirliliği -FİKİR KATIYOR FİKİR ORTAK AKIL-YURUSUN DIYORUZ

( 12 )-1- Sakarya da Belediyeler Tarım topraklarını İMARA açmaması için-İKAZLARIMIZ-OLUYOR- fikir ve eleştirerek tarım toprakları Tün zamanlardaki insanlarındır… Tarım torağı ürünü yerler i İMARA açılmamalı diyoruz?

( o )-2-Sakarya da- İMAR- hoyratlığı var..? Şehir merkezin de-5- beş katlı eski binalar ayakta duruyor

( o )-3- Yeni- İMARA- aynı parselde biri eski bina -5- katlı yanında ki yeni-İMAR- izni -3- uç kat

( o )-4- Yeni bina ile eski bina yan yana biri-5-kat biri-3-kat han ki bilim bilimsel karşılığı var mı.

( o )-5-Fora kazık ile -10-15- kat yapılabilir O ki  Birinci sınıf tarım torağını-İMARA- açma akıl fakiri onlar kim kilerse?–1000- binyılda oluşan bir küm tanesi-TARIM- toprağı-İMARA- açan akıl AKLAR KENDILERINI BILIYOR…?

( o )-6- Şehirdeki-İMAR- izni Katsayısı düşürüldükçe-KONUTTA-talep artıyor…? Tarım topraklarına koşuyorlar KOŞULUYOR?

( 13 )- 1-Sakarya da İl Müftüsü İlce Müftüleri ile Camilerdeki kirlilikler için FİKİR önerimiz  Camiler de yoğun kirlilik çok yüksek ne yapılmalı…? Örnek olsun diye Fiili bir çalışma yaptık

Sakarya da Orhan Camii’nde (- NANO- ) Püskürtme ile uygulamalı- temizliği yaptık. Temizliği videoya aldık Görmek isteyen- tıklasın ORHAN Cami’yi görsün. www.osmanzor.com .  Seyredebilir…

( 14 )-1- Sakarya da ORHAN CAMİNİN—WC-Tuvaleti Yıkılmıştı

CAMİYE yakın Bir tuvalette yoktu O Tarihte ki Büyük şehir Belediye başkanı AZIZ DURAN’A durumu anlattık CAMİYE- WC- yıktınız yapın artık Duymazlık yapmıştı…?

( o )2–Adapazarı Belediye Başkanı SULEYMAN DİŞLİ’YLE işin önemini anlattık ve ORHAN CAMİ yanında yer altına WC yaptırdık ve para ödenmeden bedelsiz hizmet devam ediyor?

( o )-3- Sakarya da Camilere Dilek ve temenni kutuları konmasını önerdik.? CAMİ– halılarında kirlenmeye sebep sorunları birinci elden konuştuk.

Müftüler marifeti ile kutuların- kapanıp açılması ile doğrudan sorunlar neler varsa insanlar kutuya atacağı fikri kâğıtları doğrudan Müftü öğrenmiş olur.?

( 15 )- Sakarya da Karadeniz’e paralel kıyı bandı sahillerde denizi kirleten atıklar çevreyi kirleten bu kirli atıkları Dernekteki gönüllü arkadaşlarla çevre temizliğini bizzat Ben ve arkadaşlarım yaz mevsiminde el yöntemi ile atık topluyoruz?

( 16 )-1- Sakarya da Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş ile Derneğimiz üyeleri –Valilik giriş kapsı yanında Ağaç diktik.

Derneğimizin kuruluşunda ((- Ağacın önemi ve değerini uygulamalı Şehitler ormanı benzeri çok yerler var-))

( o )-2-Ağacın önemi için Sevgili peygamberimiz sözünü anlamak anlatmak için Bir Ağaç Bir İnsan projemizde ilk Şelaleyi Sakarya Valimiz Hüseyin Avni Coş ile gurubumuz arkadaşlar Ağaç DİKTİK-?

( 17 )- Sakarya’daki kurum ve kuruluşlarla Bir Ağaç Dikmek için İletişim Kurarak Ağaç dikme Arzumuz devam ediyor, edecek.?

( 18 )-1- ALLAH nasıp ederse Sevgili Peygamberimizin sözü- Dünya yıkılacağını bilse bir insan elinde bir Ağaç fidanı varsa onu hemen toprağa diksin.?

( o )-2-Bu mesajı Okuyan Her İnsana Bir Ağaç dikmek nasıp olur inşallah… Dernek arkadaşlarım Bir Ağaç Bir İnsan Sakarya da ülkede ve Dünyada nasıp olur inşallah?

( 19 )- ALLAH Elçisi sevgili Peygamberimiz Ağacın önemini Anlatmaktı sözü…? Ağacın önemini değerini anlamak için Geniş manada düşünelim…? Yaşam alanlarında kullandığımız eşyaların büyük Çoğunluğu AĞAÇ veya bir kısmı Ağaç veya çoğunluğu Ağaç karışımlı eşyalarımız var…?

ALLAH İLMİ AĞAÇ

Ağaç … İnsanlar in yaşamını doğrudan ilgilendiriyor

Ağaç… Oksijen üretme ve havayı nemli tutar

Ağaç… Yağmur yağmayı tetikler

Ağaç… Yer altı suları artır

Ağaç… Hareketli canlılara ev olur

Ağaç… Hava akımını dengeler

Ağaç… Kışın rüzgâr akımını dengeler

Ağaç… Soğukta barınma sığınma evi olur

Ağaç… Yazın sıcakta gölge evi olur

Ağaç… Orman da tüm canlılara ev olur

Ağaç… İklimlerde denge olur

Ağaç… Tarım toprağına su nem verir

Ağaç… Eğimli yerlerde seli önler

Ağaç… İnşaatlarda beton için kalıp olur

Ağaç… Yer bitkilerini de dengedir

Ağaç… Kanatlı hayvanlara yuvadır

Ağaç… Yaprakları çeşitli hayvanlara yem olur

Ağaç… Nemi yağmur yağmayı tetikler

Ağaç… Kışın hareketli hayvanlara ev olur

Ağaç… Yazın hareketli canlılarda sıcaklarda mola evi olur

Ağaç… Kırlı havayı süzer arındırır

Ağaç… Oksijen üretir

Ağaç… Piknik yapanlara gölge mekânı olur

Ağaç… Kitap defter kalem olur

Ağaç… Evlerdeki mobilya olur

Ağaç… Ahşap binaların ana maddesi ağaç ev olur

Ağaç… Kapı pencere masa sandalye olur

Ağaç… Sanayide taşıyıcı taban kasa olur

Ağaç… Malik hane evlerde gövde ve kaplama olur

Ağaç… Suda yüzen özel motorlarda kaplama olur

SU SUYUN ÖNEMİ

Dünyanın %75 si su olması bilimsel bilgi belgedir

İnsan var oluşunda su ile hamur oldu

İnsani insan yapan hücresi de sıvı su

Su canlıların olmazsa olmazı su dur

Su hayattır Su insanın %75 si sudur

Su günde her insanın günlük -2-3-litre su içmeli

Su Bitkiler de olmazsa olmaz su olmalı

Su canlı olan her varlık için ana ham maddedir

Su evrendeki gezegenlerde var ise yaşam vardır

Su Dünyamız %75 şi su olması düşündürmez mi?

Su İklimleri mevsimleri dengeler

Su her canlının ana hücresi bedenidir

Su mevsimleri iklimleri dengeler

Su Dünyamız üzerinde ki kutuplar da Buzul dağlar var

Su Havayı kirleten nedenleri doğru tanımlamalıyız

Su Tarım toprakları üzerinde bitki ürünlerine can verir

Suyu Kirleten nedenleri doğru belirlemeliyiz

Su Yönetimi bilim insanları raporlarına önem vermeliyiz

Suyu suyun önemi Yılda bir gün gündeme gelmesinde önemli?

Su Milli duruş gereği bir ülke için değil tüm ülkelerde olmalı

Su suyun önemi tüm Dünyada ki insanların takibi korunması lazım

Su Bazı Kapital Ekonomi güç odakların eline geçmesine seyirci olunmamalı

Su olmasa susuz canlı olmaz İnsanda yaşayamaz

Su Yönetimi adaletli İnsanlar tarafından Ortak akıl yönetimi elzemdir

Sakarya kültür ve doğal kaynakları koruma derneği. www.osmanzor.com.

YAŞAMIN OLMAZSA OLMAZI ELEKTRİK

1–Yüksek elektrik Taşıyan Direkler arası teller hava boşluğundaki halindeki sorunlar İ…

HAVA ARACLARIMIZ Yüksek gerilim tellerine çarparak düşmede-50-insan öldü…

2—Yüksek elektrik Taşıyan yol, koridoru hatlarındaki tellerden ucan elektrikler yazın isi yoğunluğu teller havanın etkisi sıcak yoğunlaşınca teller sarkıyor ve sıçrayan elektrikle çıkan ORMAN YANGILARI

3—Yüksek elektrik Taşıyan Direk teller Yazın sıcaktan sarkan Teller den sıçrayan elektrik ile yanan Tarım ürünler, TARİM ÜRÜNLER SORUNU VAR…

4—Yüksek elektrik Taşıyan Direk direkler ve Direk arası tellerin görünümü Çevre kirliliği YAPIYOR…

5—Yüksek elektrik Taşıyan tel teller ORMAN içi koridoru AĞAÇLAR kesiliyor ve ORMAN alanı kaybı

6—Yüksek elektrik Taşıyan Direkler Tarım toprağı işkâlı Tarım toprağı KAYBI OLUYOR

7—Yüksek elektrik Taşıyan Direk telleri Yerleşimde yerlerinde İMAR SORUNU OLUYOR

8—Yüksek elektrik Taşıyan Direk telleri-+ BÜYÜK ŞEHİRLERDE yer yeraltına alınıyor O HALDE….

9—Yüksek elektrik Taşıyan Direkler Hayat olmasa olmazı elektrik //ALLAH KORUSUN Düşman KESER…

10—Yüksek elektrik Taşıyan Direk Teller YER YERALTINA alınması %100 kazanım OLUR OLURYA OLUR

11—Yüksek elektrik Taşıyan Direk Teller her yerlerde ULAŞİM Yolları yanına- veya Yol altına alınabilir.

12—Yol medeniyettir Ulaşım demek her şeyi kolaylaştırır Arızalarda YAZ KİŞ HIZMET KOLAYLAŞIR

SAKARYA KÜLTÜR VE DOĞAL KAYNAKLARI KORUMA DERNEĞİ BŞK OSMAN ZOR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir