Kanal İstanbul Projesi

Posted By on 13/08/2015

Kanal İstanbul projesi bilimsel tamınlama çalışmaları kim kimler proje çalışma yapıyor. Adından çılgın proje diye bilinmeden sonra merak daha da artmış.

Bazı isim Duyumu Kanal İstanbul projesi ile duyulan isimler Ulusal basın yayınlarında görülüyor.

Bu isimlerden duyulan Kadrolar ne kadar Kanal İstanbul ile yakınlığını tam olarak bilmemekle beraber isimleri duyulanlar isim olarak listelerin tanımı. İstanbul metro politan planlama merkezinin kurucu başkanı ve proje yürütücüsü Prof Dr Hüseyin Kaptan * Doç Dr Taylan Demirci oğlu şehir plancısı*

(-1-)   HÜSEYİN KAPTAN EKİBi

Prof Dr Gülten Erkut Bölge plancısı sosyolog * Prof Dr Hasan Hayri Tok * Prof Dr B. Seçkin * Prof Dr Ahmet Cengiz Yıldızcı ekolojik araştırma * Prof Dr Er Doğan Yüzer yer bilimleri araştırma atölyesi Bşk *Prof Dr Mahir Var dar çevre sorunları araştırma Bşk * Prof Dr Ahmet

Demir Demografi Grubu proje yürütücüsü * Prof Dr Aykut Toros şehir ve bölge plancısı * Prof Dr Hale Çıracı Kültürel endüstriler şehir plancısı * Doç Dr Zeynep Enlik * Doç Dr İhlal dinçer sanayi grubu şehir plancısı * Prof Dr Fulin Bölen * Prof Dr H. Türkoğlu * Prof Dr

 

Cengiz Giritli oğlu Konut ve yaşam kalitesi Grubu proje yöneticileri ve şehir plancılıları * Yrd Doç Dr Murat Çelik ulaşım plancısı * Dr Metin Çansı Lojistik işletmecisi * Dr Polat Somken Bütün Atol yelerin eş güdümünü sağlamakla görevli şehir plancısı * Prof Dr Necati

İnce oğlu * Prof Dr Aykut Karaman * Prof Dr Güzin Konuk Y. Mimar. Murat Vekil oğlu * Doç Dr Murat Soy geniş kentsel tasarım ve yarışmalardan sorumlu şehir ve bölge plancıları * Prof Dr Cengiz Er uzun * Doç Dr Rıfat Sağlam Y. Mimar Ulvi Gürpınar müze kent grubu proje yöneticileri VE.

 

500.Uzman tarafından hazırlanan BU planda adı geçen belirlenen ve değişmediği takdir de şöyle olacak.  Marmara denizi Selim paşa Kıyı kent, Yalı Kent, Deniz kent, Ay kent, Tatil Siteleri arasından Ortaköy, İnceğiz Gökçeli, Kızılca âli, Çanakça Dağ, Yenice Orman, Karaca köy, Evcik plaj  ((( PODİMA KUMU )))  Sahilden Kara denize açılma BU güzergâh yukarıdaki Uzmanlar tarafından incelenerek BU

Bölgeye Çılgın İstanbul kanalının açılması Mahsurlu çevre için çok zararlı olacağı, Çatalca Ovası ve Belgrat Ormanlarına Zarar vereceğinden Bölgedeki, Kara murat Deresi, Delice Deresİ

kanal111111

Durusu Deresi, Köy dere, Çatalca deresi, Sivas Köy deresi BU Derelerin ortasından geçtiğinden Dere Sularını ve yer altı sularını VE Ayrıca kara Denize de Evcik Plajı v

Sahildeki kum ((( PODİMA KUMU ))) Cam yapımında kullanılan değerli bir Maden olan bu kumda, Açılacak kanal içine akarak,  Marmara ya taşıma, Bölgenin susuz kalmasına sebebiyet vereceği ve  0   bölgeye Çok zarar vereceği nedeni ile BU proje uygun olmadığı raporu ile İstanbul (Büyük şehir Encümenine gönderilip Encümen kararı ile yürürlüğe  girmesi  bekleniyordu fakat encümenden  planlama birliğinin BU olumsuz raporunu encümen den  olumsuzdur  diye rapor Başbakanlığa sunulmuştur                                                             (- 1-)

Bu İstanbul Kanal, Bölgeye yapılacak olan Kanal projesini yeniden yaptırmak için ABD Devletlerindeki Michigan Üniversitesindeki ROYSTRİCLAD Direktör Sorumluluğunda Aşağıdaki ekiple beraber yeni Proje hazırlatm

(( -2 -))  Prof Dr ROYSTRİCLAD Direktör Ekibi r programı B.

1-) Dongjun seo : Güney Kore mimarlık ve ket planlama mas ter proğrami. BŞK

2-) Shao-Ning Yu: Tayvan Mühendislik ve iç tasarım ve kent planlama mas ter mezunu

3-) Joshua  Anderson: A.B.D. Pasaj  Mimarlık Kent planlama Mastar Mezunu

4-) A.D. Vait  Sambhare: Hindistan Mimarlık ve kent planlama Mastar Mezunu.

5-) 1.Minglin: Taylan Mimarlık ve şehir planlama Mastar programları Mezunu.

6-) Kelly Koss:  ABD Sanat Güzel Sanatlar planlama ve Kentsel tasarım Mastar Mezunu.

7-) Heather Sımirl: ABD Mimarlık Kentsel tasarım Mastar Mezunu

8-) Takara Tada: ABD Güzel Sanatlar Grafik tasarım Mimarlık Kentsel tasarım Mastar Mezunu

9–)  Oianli: Çin Mimarlık Kentsel tasarım mastar

10-) Michael Johnson: ABD peyzaj Mimarlık Kentsel tasarım Mastar.

11-) Sarparaz Momin: Hindistan Mimarlık ve Kentsel tasarım Mastar.

12-) Tyson ste vens: ABD sanat ekonomi Mimarlık Kentsel tasarım Mastar emlak geliştirme sertifikası

13-) Ross David son: ABD. Mimarlık Kentsel planlama Kentsel tasarım Mastar mezunu Emlak geliştirme sertifika

14-) Donald Buaku: Gana Mimarlık Mimarlık yüksek lisans Kent planlama Mastar müze çalışmaları sertifikası Kentsel tasarım mastar

15-) Seong Yucho: Güney Kore Mühendislik Mimar Mühendislik Kentsel tasarım Kentsel planlama mas ter.

 

BİR- BİLEN- ANLATSA- DOĞRUYU

 

Yukarda kariyerler lı, insanlar in adları gecen proje, fraklı düşünceler zenginlik olması güzel, güzellikler paylaşıldıkça ışıldar! Evren, doğal doku, tarih sayfalarda kitap olur. Kitap kaynağı, değerler oluşma, Zaman sure bilim insanları, fikir fraklılığı ( sure ) Siyah, Beyaz ve ye Evet, Hayır, Olmadan, ara tonlar, har, ara tonlar çimento, misali toplum, katmanların görüşleri kültürel zenginlik, İnsan kimyası VE doğa dokusu uyumu, esas, olma…

Bilim insanlarının bir kısmı, Varlıkları kontrolünde tutma? İnsanı, fraklı görme, Sınıfın sal ayrışma. Siyah, Beyaz, misal ve ara tonlar- Tortu mısralı, Emeğin, Kaldıraç işlevi İnsan olma farkın? Olmadan ölüme mahkûm, durumu nasıl anlamalıyız

Bilim otoriteleri A. B.D. Güç Yetki kontrolde, Yapılan kararlar Doğa, Çevre, Kültür, Ve Dokunun yer değişimi hesap gerektirmez mi…? Doğal afetler olurken han ki güç doğal afetlere dur diyebiliyor r r r r r

Büyük projeler büyük düşünme gerektirir?- Bilgi kırlılığı olmadan, Yalım bir dille bilgilendirme özlem olmamalı- Bilgi zamanında paylaşılmalı?                                          (-2-)

Proje ( -1 -)  Proje ( -2 – ) Hayırlara vesile olsun. www.osmanzor.com  SAKARYA KÜLTÜR VE DOĞAL KAYNAKLARI KORUMA DERNEĞİ BŞK OSMAN ZOR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir