KENTLERDE İMAR DURUMU

Posted By on 10/12/2015

KENTLERDE İMAR DURUMU

KENTLERDE İMAR DURUMU

Kentlerde imar durumunun nitelik ve nicelik değerleri çevresel sorunu imar durumu küresel iklim değişikliğinin

Coğrafi topraklarda yaşamanın sorgulanmasında öncelikler bilimsel açılımın kurum ve kuruluşların taraf durumu ortak aklın çevresel sorumluluğu imar kararlarını kabulde tarafını berterafını doğru zaman doğru zeminde çevresel sorumluluk birinci öncelik olarak kentin İmar açılımında ortak aklı oluşturmak olmalı.

Şehircilik doğduğu şekli tarihsel süreci doğru okuduğumuzda önce bir Mahalle, sonra bir Köy, sonra bir Belde Belediyesi, sonra İlçe, sonra İl olduğunu anlamamamızda birbaşka tanımı yok. Bu sürecin başlangıçtan İl oluncaya kadar

Coğrafi durumu bilimsel olarak imar durumu bina imalatında ki oluşumda ki yapılaşma Cadde, Sokak, Kamusal Alanlar, yeşil alanlar, çevresel değerlerin birçok Şehirde ilk çıkışın yapılaşmada ki şekli ile yaşar olduğu görülmekte.

Çarpık yapılaşma doğuşta bir mahalle (olduğu yapılar)konutu ilk yapan Köprüdeğil önce bir yerleşimde barınmakiçin kendisine bir konut yapar.

Sonra ikinci evin yapılması, sonra devamlarının yapılması birMahalleve Köy, Beldeve Belde Belediyesi sonra İlçe sonra Kent olma sürecinin doğuştaki yapılaşmayı red edemeyiz. Red etme değil dönüşümün Şehirleşme Kültürünü yönetenler

Çağın getirdiği sorunlar. Gelişmişliklerin çevresel kirlilik oluşturduğunu bilmek yetmez doğal yaşamı değiştirmeye suni dayatmalar. Teknolojinin aygıtsal yansımaları ulaşım yollarının tüm katmanlarındaki akışın Doğal dengeye yük getirdiğini

Yönetenler bilerek gelmeli bu koltuklar sorunların çözümü için olan koltukların tamamının dayanışması ile ortak aklın çözüm sürecini tüm canlılık adına yönetecek projeleri üreterek uygalayacak alanların çevresel raporları belediyeler tarafından tamamlanıp Bireylere sunulması…

 

birincihaber53

İmar sözünün kelimesinin içinden harf harf İmar Coğrafi yapının Yerleşime dönüştüreceği süreçte Mesleki Uzmanlıkları olan dalların Coğrafi yapının yer altı yer üstü Tepesi, Ovası, Akarsuları, Gölleri,

Denizlerinin Coğrafi görünüm Doğal Yapının yara almadan yapılaşmaya açılımını bireysel çalışmaları raporlayarak ençok verim oluşturarak Çalışmayı Coğrafyanın değerlerine değer katacağı Projeleri İmar izinleri Raporundan Feyizle Kurum içinde olgunlaşmalı..

. Konut İmalatındaki verimliliği Maksimum Seviyede olmasında Bilimsel kazanımları Bireylere sunmak için Maliyet Giderlerini Kurum Bizzat Koruma içinde üretildiği öngörülürse Minimum Maliyeti Toplumu Yönetenlerin Yönettiği Yöreye

,Beldeye, Kente ve Ülkenin Tüm Coğrafyasının Minimum giderle Maksimum gelire sahip olduğu süreçte mutlu olmanın Kentsel Dönüşümü İmar durumunun Yapılaşmaya dönüşen akışını Yönetme vizyonunun göstergesidir.

Küresel kirliliğin Ülkeler Arası Sorun olduğu için Her Ülkenin kirlilikten korunacak Projeler üretmesinin yetmeyeceğindenÜlkeler arası Dayanışma ile oluşturulan Ülkeler arası alınan kararların Dünya Coğrafyasındaki ülkelerin bu sürece katılmalarını doğrudan davet etmek yetmez.

Gelişmiş Ülkelere Proje bazında gelişmekteki Ülkelere karşılıksız Proje desteği verilmesini önermeli… Kentsel İmar denilince Konut Ruhsat

Tarafı olduğu gibi Bölgesinde ki Yer Altı, Yer Üstü varlıklarının birinci derecede sahiplenme ve Bölgede ki varlığını sadece korumak değil, varlığın kirlilikten korunması mavcudiyetinin Çağdaşlığın parçası olduğunu Vizyon açılımı yönetenlerle aydınlanma geliştirilme Toplumsal paylaşımı Yönetsel Vizyonu Bölgelerin kimliğini belirler.

 

Milat tarihi 1999 Depreminden sonra Ülkem için düşündüğümü kaleme aldım paylaşılmasını istediğimi ilgili kurum ve makamlara gönderdim. Ben T.C.vatandaşı Osman Zor İle ile iletişim kurmak isteyenlerin dikkatine 0264,2770082—/  0545,5560618 —İLETİŞİM-53-

 

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir