Osman ZOR “Tarım Topraklarının Korunmasına seyirci kalamayız”

Posted By on 02/03/2020

Sakarya Kültürel ve Doğal Varlıkları Koruma Derneği Başkanı  Osman ZOR “Tarım Topraklarının Korunmasına seyirci kalamayız”

Osman ZOR”Ülkemizde bir taraftan tarım topraklarını korumaya ve ekilmeyen tarım arazilerini de kullanıma açmaya çalışılırken, diğer yandan tarım arazilerinin amaç dışı kullamını teşvik eden düzenlemelere imza atılıyor”

•Son 60 yılda %100-200 oranında yașanan tarımsal üretim artıșı, uygun arazilerin azlığı nedeniyle, ekilen alan miktarının artmasından değil birim alan bașına artan verimle ilișkilidir.

Dünya Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) gezegenin orta kușağı boyunca (Yakındoğu, Kuzey Afrika, Güney Asya, Orta Amerika, Akdeniz Havzası) mevcut tarım arazilerine eklenebilecek alanların kalmadığına vurgu yapıyor.

FAO’ya göre küresel tarım alanlarına eklenmeye uygun alanlar Güney Amerika ve Afrika’da bulunuyor ancak bu alanların büyük bölümü ekolojik amaçlar ya da az bulunur nitelikleri nedeniyle korunmalı.¹ •Bilimsel çalıșmalar 1990-2008 yılları arasında küresel tarım alanlarının %15-24’ünün bozulduğunu, ek olarak %8’inin ise daha ılımlı bir bozulmaya maruz kaldığını belirtiyor.

iyi_111

Artan nüfus, kentleșme, var olan tarım alanlarının üzerindeki üretim baskısı giderek artıyor.

•Tarım toprakları enerji, sanayii, turizm gibi sektörlere tahsis ediliyor.

1989 – 2010 yılları arasında 830.000 ha tarım arazisi, tarım dıșı kullanıma tahsis edildi.

Bu, yaklașık 3,8 milyon kișinin gıda ihtiyacına denk geliyor.

Artan nüfusu ve iklim değișikliğinin ürün verimi üzerindeki olumsuz etkilerini düșünecek olursak geleceği teminat altına alabilmek için tarım topraklarının, amaç dıșı kullanımının engellenmesi gerekiyor.

osman

Sakarya Kültürel ve Doğal Varlıkları Koruma Derneği Başkanı  Osman ZOR

Tarım alanlarının amaç dıșı kullanımı kısmen de olsa mümkündür:

Toprak koruma kurullarında yer alarak toprakların amaç dıșı kullanımını engelleyici muhalefet yapmak,  Verimli tarım arazilerini tarım dıșı amaçlar için kullanımını sağlayacak planlar ve uygulamalara karșı savunuculuk çalıșmaları  ve alanda çalıșan sivil toplum kurulușlarını desteklemek ve çalıșmalarına katılmak en önemli adımlardan birkaçıdır.

Türkiye özelinde ise öngörülen ihtiyaçlar dikkate alındığında, tarım arazilerinin amaç dıșı kullanımının engellenmesi için 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nun öngördüğü șekilde Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Planlarının hazırlanması; tarımsal potansiyeli yüksek büyük ovaların tarımsal koruma alanı ilan edilmesi; toprağın sürdürülebilir yönetimi, toprak koruma ve erozyonla mücadele tedbirlerinin acilen desteklenmesi gereklidir.

Tarım alanları gibi meraların da amaç dıșı kullanımına son verilmeli, hayvancılığın geliștirilmesi ve biyolojik çeșitliliğin ve toprağın korunmasına hizmet edecek șekilde “sürdürülebilir mera yönetimi” hayata geçirilmelidir.

Ayrıca, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği için alınacak önlemlerle üreticinin kazancı iyileștirilmeli, kırsal göçün önüne geçmeyi sağlayacak kırsal kalkınma politikaları benimsenmelidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir