Osmanlı Padişahları

Posted By on 13/08/2015

OSMANLI PADİŞAHLARI

1-1-OSMAN  –  GAZİ= Doğumu- 1258- Ölümü-1326 =  Ömrü-( 68 )- Yıl yaşadı-  Padişah–(( 1 )) birinci-  Padişah -1299-1326=  Görev süre  ( 27 )  Yıl yönetti –  Not-=Babası- Ertuğrul Gazi –Annesi- Hayme-  Hatun- Ve- Çocukları -1- Pazarlı-2-Çoban -3- Hamit – 4 -Orhan- 5-  Alâeddin Ali -5- Melik  -6-Savcı-7-Fatma?    ((  (  Osman Beye Babasından Kalan Toprak=  4800. km Toprak Büyüme Ve= 16.000. km çıkmış 11.80. km Toprak- Büyüme-  16.000. km Büyümüş= YUKSELME YİLLAR YAŞANMİŞTİR Ve YONETEN Padişah Ölümünde, sahsına ait olan mal, varlığı= Şunlardı Bir at zırhı bir çift çizme birkaç tane sancak bir kılıç bir mızrak bir tirkeş, birkaç, at sürü koyun tuzluk ve kaşıklık )? Cesedi BURSADA

2- ORHAN – GAZİ=Doğumu- 1281-Ölümü–1359 =Ömrü- ( 79 ) Yıl yaşadı-  Padişah- (( 2  )) ikinci- padişah -1326-1359 görev süresi ( 33 ) Yıl yönetti. Not -=Babası-Orhan Gazi-  Annesi –Mal Hatun-=Çocukları- Murat-  Süleyman Paşa-  Kasım-  Halil- İbrahim-  Fatma?  Orhan Gazi  Devlet     yönetimi?  (( ( Orhan Gazi Babasından kalan Toprak= 16.000.km çıkmış 94,4000.km, Toprak Büyüme Ve-95.000,km,  Büyümüş. YUKSELME YİLLAR YAŞANMİŞTİR. Ve YONETEN Padişah Ölümünde, şahsına, ait, olan,  mal, varlığı = İlk Osmanlı parası Orhan Bey zamanında basılmıştır. Müslüman Türkler Avrupa ya ilk defa Orhan Bey zamanında geçmişlerdir. İstanbul un Anadolu yakası tamamen katılmıştır. Cesedi BURSADA

3—1- BİRİNCİ-MURAT= Doğumu- 1326-  Ölümü-  1389- = Ömrü- ( 53  )Yıl yaşadı- Padişah- (( 3 )) üçüncü –padişahın- Babası-  Orhan Gazi- Annesi- ==Bizanslı -Horofira -==yani Nilüfer Hatun.=Padişah-1359-1389 görev süresi= ( 30 )= Yıl yönetti.  Not-=Babası- Orhan Gazı-= Annesi- Nilüfer Hatun –Çocukları- Bayezid- Savcı- Yakup-  İbrahim-  Nefise-  Sultan- ? (( ( Orhan Gazı in vefatında 95.000.km kare toprakların genişliğini.500.000.km kareye çıkardı.((  (SULTAN BİRİNCİ MURAD—Kosova Meydan Muharebesi kazanıldı. Ve  O zaman ölüler arasından yerde yaralı Miloş isimli Sırplı Padişah yerden kalkarak.  Padişah, Sultan Birinci, Murad, O zaman aynı aladadır. Sırplı, Padişahın Osmanlı Padişahîn Elini Öpmek istediğini, söyleyerek, yaklaşırken, mahfuzlar, yakalar. Sırplı Padişah korkmayınız Ben Padişahın elini öpmeye ve hem de Müslüman olmaya geldim. Ayrıca size bir de müjdem var. Yaralı taklidi yaparak hain Sırplı, Padişah yaklaştı elini öpecekmiş gibi eğildi, bir anda ve yıldırım sürati ile koltuğunun altında sakladığı hançerini çekerek Gazi Hünkâr ın mübarek göğüs ve karnına sapladı. Cesedi BURSADA Muhafızlar katıl Sırp Padişahî hemen yakalayarak BURSADA

4-1- YILDIRIM- BEYAZİT= Doğumu- 1360-  Ölümü- 1403- Ömrü-=( 43 ) Yıl yaşardı- Padişah (( 4 )) Yıldırım olan-1- Beyazit –  (( 4 ))-Dördüncü- padişah annesi Bulgar Marya Gül çiçek Hatun dur.  Yıldırım Padişahlık Süresi 1389-1402-  Yıl yönetti= ( 13 )=Yıl yönetti. Not- Babası- =Murad- Hüdavendiğar- Annesi-  Gül çiçek- Hatun- Çocukları- Ertuğrul- Süleyman- İsa –Musa- Mehmet- Kasım- Mustafa- Hundi- Fatma-?(( (SULTAN YILDIRIM BEYAZİD döneminde Toprak kazanım Zayıftır. Cesedi BURSADA

5-1-SULTAN -ÇELEBİ-MEHMET=Doğumu-1389- Ölümü- 1421- Ömrü- ( 32 ) Yıl yaşadı Padişah ((5 )) Beşinci Padişah- Osmanlı Sultanıdır. Annesi de Bulgar Olga Hatun dur. Padişahlık Süresi= 1413- 1421= ( 8 )=Yıl yönetti. Not- Babası- Sultan Yıldırım Beyazit-  Annesi- Devlet Hatun-=Çocukları- Murat- Mustafa-Mahmut- Yusuf-  Ahmet- Selçuk-  Fatma-? SULTAN ÇELEBİ MEHMED Döneminde Toprak kazaenim.  Zayiftir–32- iki yaşında, Edirne de vefat etti. Naşı BURSA ya getirilerek yeşil Türbe ye defnedildi BURSADA                                                                                                                     0-1-

6-2-SULTAN – İKİNCİ-MURAT=Doğumu- 1404- Ölümü- 1451 –  Ömrü- ( 49 )-  Yıl yaşadı- Padişah- (( 6  ))  Osmanlı Padişahı dır Annesi Emine Hatun Kimi  kaynaklarda  ise Varonika olarak geçer Padişahlık Süresi1421-1444-Birinci dönem  ( 23 ) .Yıl yönetti =İkinci Dönem  1445-1451-( 6 ) İki dönem  Toplam yönetim = ( 29 )= Yıl yönetti. Not-= Babası- Çelebi Sultan- Mehmet- Annesi- Emine –Hatun-= Çocukları- Mehmet- Büyük Ahmet- Alâeddin- Küçük Ahmet- Hasan- Orhan- Fatma- Şehzade-?   SULTAN İKİNCİ MURAD—Döneminde Toprak kazanım zayıftır-.-47—Yedi Yaşında Edirne Sarayında vefat etti Vasiyeti üzerine Bursa da Muradiye Camii yanına defnedildi.  BURSADA

7-2-FATİH-  SULTAN-MEHMET=Doğumu-1432- Ölümü- 1481—Ömrü-  (  49 )  Yıl yaşadı- ATİH Sultan Mehmet Osmanlı Devletinin- (( 7 ))- padişahı. Annesi Hüma Hatun dur Padişahlık Süresi-= 1444-1445= ( 1 ) Birinci dönem  ( 1 )  Yıl yönetti = İkinci Dönem-1451-1481=( 29 )= Yıl yönetti Toplam = ( 30 ) Yıl yönetti.  Not= Babası- İkinci- Sultan Murat- Annesi- Hüma- Hatun-=Çocukları-  Mustafa- Beyazid- Korkut- Cem Sultan- Gevher han- ? FATİH SULTAN MEHMED –İSTANBULU Fethede edilen İstanbul –481-sene kilise olan yapıyı CAMİ yapmıştır. Ve 1934 -Yılından sora Müze olarak durmakta ?-RATİH SULTAN MEHMED-Toprak kazanımı-900.000.bin kilometrekare olan topraklarlarını-2.214.000.kilometrekareye çıkardı. –Ve  on dört  kuruldu Son suikasttan ise kurtulamadı. Bir Yahudi Maesto Jaopo isimli Doktor Vasıtasıyla zehirlenerek öldürmeye muvaffak oldular. Tarihçi Babinger e göre bu Suikastçı Doktor Yakup Paşa unvanı ile sarayın doktorları arasında bulunuyordu. 1481 Mayısın, üçüncü günü yine bir sefere çıkmışken, Gebze de ordugâhında Perşembe günü vefat etti. .. (((PAPA BÜYÜK HAKANININ ölümün de tam üç gün üç gece bütün, bütün, kiliselerin çanlarını çaldırarak sevinç ayinleri yaptırdı. Hz. Fatih–49- sene bir ay beş gün yaşadı. İKİ İmparatorluk, Dört Krallık ve on bir prenslik yıkan büyük hükümdarın cenaze namazını- Fatih -Camiinde Şeyh Muslihiddin Mustafa Vefa Efendi Hazretleri kıldırdı. Türbesi Fatih Camii yanındadır.? İSTANBUL

8-2-SULTAN  -İKİNCİ- BEYAZIT=  Doğumu- 1448- Ölümü- 1512- Ömrü- ( 65 )- Yıl yaşadı- Padişah-(( 8 )) Osmanlı padişahı Annesi Gülbahar Hatun un Fransız asıllı olduğu sanılmaktadır= Padişahlık Süresi-1481-1512 .= ( 31 )=Yıl yönetti. Babası- Fatih –Sultan Mehmet= Annesi-  Mükrime Hatun- Çocukları-Abdullah- Şehinşah- Ahmet –Selim- Alimşah- Korkud- Mehmed- Mahmud- Gevhermülük- Selçuk- Hatice- Aynişah- Hüma.?   SULTAN ŞKŞNCİ BEYAZİD Döneminde toprak kazanımı 2.214.000 km olan Osmanlı topraklarını 2.375.000 km kareye çıkardı.        Her ne kadar Beyazıd Veli Padişah olduktan sonra kardeşi Cem Sultan ile- 14 – sene mücadele etti. -62 –Yaşında kendi, yaptırdığı Beyazid Camii türbesine defnedildi. İSTANBUL9-1-YAVUZ – SULTAN-SELIM=Doğumu- 1470- Ölümü- 1520 –Ömrü- ( 50 Yıl yaşadı- Yavuz Sultan Selim-  Padişah (( 9 ))- Annesi Ayşe takma adı Pontuslu bir Rum. Padişahlık Süresi = 1512-1520- ( 8 )=Yıl yönetti.  Not- Babası- İkinci Bayazid-  Annesi- Gülbahar Hatun- Çocukları- Süleyman- Şah- Hafise- Hatice- Fatma-? YAVUZ SULTAN SELİM Döneminde toprak kazanımı -2.375.00 km Olanlı topraklarını -6.557.000. km kareye çıkarmıştır. Iranı – şahını -12 – saatte perişan etti. Şah İsmaillin iki karısı da esir oldu Ordugâhtaki hazine ve taht ele geçirildi İran in O zamanki başşehri Tebriz e girdi. -2500 km lik bir yolu yürüyerek gelip böyle parlak bir zafer kazanmak tarihte eşine az rastlanır şeylerdendir. Dulgadir Beyliğini, Musul, Kerkük. Ve Erebil i Osmanlı topraklarına dâhil etti. Eyyübi Melikliği ni aldı -1519-da Mısır seferine çıktı. 27 Temmuz da Ramazan oğulla-Beyliği ni ilhak etti 24 –Ağustosta Mısır Nemlükleri ile Mercidabık Ovasında karşılaştı Memlükleri kesin bir şekilde mağlüb etti. 28 Ağustos ta Halab e girdi. 29 Ağustos ta  Halebe girdi. 29 Ağustos 1516 da bütün mukaddes emanetler- İstanbul a getirildi. Suriye, Lüblan ve Filistin tamamen fethedildi. Kahire nin fethinden sonra İstanbul a gelen Mısır uleması ile Türk uleması Yavuz un halife olmasını kararlaştırdı. Daha sora Halife Üçüncü Mütevekkil Ayasofya Camiinde minbere çıkarak Yavuzun hilafetini ilan etti. 22 Eylülde 1520 de Aslanpençesi denilen bir çıban sebebi ile vefat etti. Hayatının son dakikalarında-2- Yasin i Şerif okudu. Oğlu Kanuni Suleyman, Fatih Cami inde namazını kıldıktan soraSultan Selim Camii avlusundaki türbeye defnettirdi. Allah rahmet eylesin.  İSTANBUL

10-1- KANUNİ-SULTAN-SULEYMAN= Doğumu-1495-Ölümü- 1566 – Ömrü- ( 71 ) Yıl yaşadı- Lakabı Kanuni Sultan Süleyman Padişah-– (( 10 ))-Annesi Polonyalı Helga yani Hafza Sultan Padişahlık Süresi-1520-1566 .=( 46 )=Yıl yönetti. Not- Babası-Yavuz Sultan  Selim-=Annesi- Hafsa  Hatun-= Çocukları-Selim- Mustafa- Cihangir- Bayezid- Mehmet-  Murat- Mahmut- Abdullah- Mihrimah- Raziye.?  KAMUMİ SULTAN SÜLEYMAN- döneminde toprak kazanımı- Babasından-6.557.000 km kare olarak devraldığı- İmparatorluğun topraklarını, 14.893.000 km kareye çıkarmıştı.-1522-senesinde Rodos u aldı Fransa Kralının yardım istedini kabul ederek Alman İmparatoruna bir mektup yazdı ve Almanya İmparatoru. Birinci Françoişi serbest bıraktı.  Osmanlıların en büyüklerinden birisi olan Muhteşem Padişah -7 –Eylül -1566-günü savaş meydanında iken ahret âlemine irtihal etti. O anda Zigetvar kuşatmasını idare ediyordu-Vefatında–71 –yaşını -4- ay -10- gün geçiyordu. –46—sene padişahlık yapı.  Büyük bir devlet adamı—Cenaze namazını Şeyhülislam- Ebussuud- Efendi- ve- Nakibü l –Eşraf-Taşkentli Muhterem Efendi kıldırmıştır. Süleymaniye Camii avlusundaki türbesinde gömülüdür. Allah rahmet eylesin – İSTANBUL.

11-2-SULTAN-İKİNCİ- SELIM=Doğumu-  1524- Ölümü- 1574- Ömrü-  ( 50 ) – Yıl yaşadı- 2-Selim Sarı- ((11 ))- Osmanlı padişahı Annesi Rus kızı Roksalan yani Hürrem Sultan dır Padişahlık Süresi = 1566-1574 = ( 8 )=Yıl yönetti. Not- Babası- Kanuni Sultan Süleyman-= Annesi- Hürrem Sultan- Çocukları -Murat- Osman- Süleyman- Mahmut- Cihangir- Mehmet- Mustafa- Abdullah- Esma- Fatma- Şah- Gevhermülük-?-SULTAN İKİNCİ SELİM- döneminde, toprak, kazanımı-14.892.000 km kare devraldığı İmparatorluluk topraklarını,15.162.000 km kare bırakmıştır.  Krım Hanlığına Rusya seferine çıkma izni verildi ve Rusya vergiye bağlandı. Tunus şehri fethedildi ve bütün Tunus, Osmanlı topraklarına katıldı. 15 Aralık 1574 günü vefat etmiş, dedesi Yavuz gibi ancak sekiz sene padişahlık yapmıştır. Ayasofya da daki türbesine gömülmüştür. Allah rahmet eylesin. İSTANBUL

12-3-SULTSAN-ÜÇÜNCÜ-MURAT= Doğumu- 1546- Ölümü- 1595 –  Ömrü- (49 )Yıl yaşadı- (( 12  ))- Osmanlı padişahı- Annesi Yahudi Rasei yani banu Sultan.=  =Yıl yönetti Padişahlık Süresi=1574-1595= ( 21 ) Yıl yönetti. Not-  Babası- İkinci –Selim- =Annesi- =Nurbanu -Sultan-=Çocukları- Mehmet. Mustafa. Cihangir-Beyazid. İshak. Hasan. Âlim şah. Hüseyin. Davud. Selim. Ali. Süleyman. Abdullah. Osman. Ahmet. Korkut. Alâeddin. Ömer. Yakup. Yusuf. Ayşe. Fatma. Abdullah. Mihrimah. Fahriye? SULTAN ÜÇÜNCÜ MURAD—döneminde, toprak,  kazanımı-15.162.000 km  olan topraklar—19.902.000 km kareye  yükseldi.  Üçüncü Murad-16 Ocak1595 de—49—yaşında iken vefat etti Ayasofya Camii avlusuna gömüldü. Allah rahmet etsin.  İSTANBUL

13-3-SULTAN-ÜÇÜNCÜ-MEHMET=Doğumu- 1566-Ölümü-1603 – Ömrü- ( 37 ) Yıl yaşadı  ((13 ))-Osmanlı padişahı -3- Murat ile Venedikli Bafo yani Safiye Sultan ın oğludur Padişah Suresi  (( 1595-1603 = (( 8 ))=Yıl yönetti. Not- Babası- Üçüncü Murad-=Annesi-  Safiye Hatun. Çocukları.-Mahmud –Cihangir-Selim-  – Ahmede-=?  SULTA ÜÇÜNCÜ MEHMED—döneminde, toprak, kazanım olmamış –Üçüncü, Mehmed,   çıkan iç isyanlar Celali İsyanları ile uğraşmış dışarıda ise topraklar kaybedilmiştir. Meşhur Kanije  Kalasi  müdafası  Tiryaki  Hasan  Paşa tarafından  bu devirde  yapılmıştır.  Üçüncü Mehmet- genç yaşında iken -1603- senesinde vefad etmiştir. Allah rahmet eylesin. İSTANBUL

14-1- SULTAN-BİRİNCİ-AHMET= Doğumu-1590- Ölümü- 1617 – Ömrü ( 27  ) Yıl yaşadı -1- Ahmet-        (( 14 ))- padişah-79- İslam Halifesi dir Annesi Yunan Halen yani Handan Sultan dır dır Padişahlık Süresi = 1603-1617= (( 14 ))=Yıl yönetti .-=Not- Babası- Üçüncü Mehmed-=Annesi- Handan Sultan-3-=Çocukları- Osman. Bayezid. Murad. Süleyman. Kasım. Mehmed. İbrahim. Hasan-=?  SULTAN BİRİNCİ AHMED-  döneminde, toprak, kazanım olmamış. Kâbe nin örtüsünün İstanbul dan  giydirme  başladi. BU zamana kadar ise Mısırsa gönderiliyordu. –Altı büyük minareli ve -16- şerefeli Sultanahmet Camiini bina ettirdi.  Sultanahmed Ahmed – 1617 –senesinde vefat etti. Sultanahmed Camii yanındaki türbesine defnedildi Allah rahmet eylesin. İSTANBUL

15-1- SULTAN-BİRİNCİ-MUSTAFA=Doğumu- 1592- Ölümü- 1539 –Ömrü- ( 47 ) Yıl yaşadı- (( 15  )) Padişahlık Süresi -1617-1618 -Birinci Dönem =(( 1  )) İkinci dönem=1622-1623 = (( 1 ))  Toplam yönetim = (( 2  ))  Yıl yönetti-= Not-Babası- Üçüncü -Murad-= Annesi-=Handan Sultan-=Çocukları-Selim. Hanzada. Ubeyde. Atike. Gevher han. Ayşe. Fatma.? SULTAN BİRİNCİ MUSTAFA sultan birinci Ahmet vefat edince henüz katiyetle açıklığa kavuşmamış bir sebepten dolayı ikinci Osman ın çıkması icap ed erken akli muvazenesi bozuk oldu halde tahta çıkarıldı. Fakat saltanatı – 3 –ay ayı henüz geçmişti ki Şeyhülislamın fetvası üzerine tahttan indirildi.   Yerine ikinci Osman Genç Osman tahta çıktı .-1622-senesinde yine bir entrika ile taht tan indirilen ve Yedikule de  şehid edilen Genç  Osman ın yerine  ikinci defa  tahta  çıkarıldı. Halbukuki akli muvazenesi yine yerinde değildi.  Halktan bir yiğit Sultan Osman ı niçin öldünüz? Diye askerlerin üzerine yürüdü. Çeşitli maneralarla tam—80 –kişinin ölmesine sebep oldu.  Bir müddet sonra Kapukulu sipahileri ayaklandı.  Genç Osman ı öldürdüğü bilinen Davut Paşa idam edildi. -8 –Ocak 1623 –tarihinde devlet erkânı toplanarak karar verip aklen yetersiz olan ikinci Mustafa yı tahttan indirdiler.  Yerine Dördüncü Murad ı tahta çıkardılar. Şeyhülislam Es ad Efeni nin tahttan indirilmesine vermiş olduğu fetvada şöyle deiyordu:  Muhtellu ş şuur alanın hilafeti caiz olamaz:  Birinci Mustafa tahttan indirildikten-16- sene sonra vefat etti Ayasofya Camii avlusunda defnolundu Vefatında -47- yaşında idi Allah rahmet eylesin Çocuğu yoktu. İSTANBUL

16-2-İKİNCİ-SULTAN-Genç- OSMAN= Doğumu-1604- Ölümü- 1622- Ömrü- ( 18 ) Yıl yaşadı- –((16))- Padişah- Annesi Sırp Evdoksiya yani Mahfiruz Sultan dır Padişahlık  Süresi. 1618-1622 ( 4  )=Yıl yönetti Not-Babası-= Birinci –Ahmed- =Annesi—Mahfiruz- Haseki – Sultan-=Çocuklari-=Ömer. Nustafa.? İKİNCİ SULTAN Genç OSMAN -26-Şubat 1618-senesinde amcası Birinci Mustafa akli yetersizliği sebebiyle ve ulemanın fetvası üzerine tahttan indirilince padişah oldu. Tarihte eşine az raslanır bir feaatle  tahttan indirilerek Yedikule Zindanlarında boğularak şehid edildi Aynı sene içinde İstanbul Boğazı donmuş İstanbul dan-Üsküdar a yaya olarak geçilmişti Yine aynı sene güneş tutulma hadisesi,vak i olmuştu Babası Birinci Ahmed in Sultan Ahmed Camii yanındaki türbesine defnedildi. Allah rahmet eylesin İSTANBUL

17-4- SULTAN-DÖRDÜNCÜ-MURAT=Doğumu- 1612- Ölümü- 1640 – Ömrü –( 28 )  Yıl yaşadı-–((17))- padişahı dır. Annesi asıl İsmi Anastasya olan Yunan asıllı Kösem Sultan Padişahlık Süresi=1623-1640 = ( 17  )=Yıl yönetti.-= Not- Babası- Birinci- Ahmed-= Annesi- Köşem Sultan-= Çocukları-=Zeynep. Kaya İsmihan. Rukiye Safiye. Gevherhan. Rukiye Süleyman. Alâeddin. Mehmed. Ahmed.? SULTAN DÖRDÜNCÜ MURAD- 1633-senesinde tütün yasağı koydu. -1634- de içki yasakladı Devlete bağlılığı olmayan herkesi idam ettirdi. Düzenlediği bir doğu seferinde Bağdad ı fethetti ve 1638 de Bağdat Fatihi unvanını aldı.  Kabe-i Muazzama yı yeniden bina ettirdi.  Seferlerinde askerle aynı şartlar içinde bulunur, Uykusunu bile atının üzerinde yapardı.  Tahta çıktığında devlet hazinesi bonboşyu. Tahtı bıraktığında ise dopdolu idi.-1640-senesinde hastalandı. Kendisinden ümidini kesti fakat iyi oldu.  Sonra yenden hasta düştü. -8-Şubat-1640- da -28-yaşında iken vefat etti Allah rahmet eylesin-4- İSTANBUL

osmanlıpad

18-SULTAN-İBRAHİM= Doğumu- 1615- Ölümü-1648- Ömrü- ( 32 ) Yıl yaşadı- (( 18 )) Padişah-  Padışahlık- Süresi =1640-1648 –(( 8  )) Yıl yönetti-= Not- Babası- Birinci Ahmet-= Annesi- Köşem Sultan- Çocukları. Selim – (  20-çi- İKİNCİ SÜLEYMAN )-Orhan. Bayezid. ( 19 çi- DÖRDÜNCÜ -AVCI –MEHMET )—Cihangir. Peykan.  Ayşe   ( 21 çi- İKİNCİ AHMED )  Atike. Ümnügülsüm. Gevher.? SULTAN İBRAHİM tahta çıkrtığında Osmanlıların hayatta kalan tek erkek ferdi idi. Bir sene sonra ancak Dördüncü Mehmet ve diğerleri dünyaya geldiler.  Böylece Hanedan kesilmekten kurtuldu.-1645- senesinde Venediklilerle Girit savaşı başladı. Aynı sene Hanya ve Resno fethedildi.-1646-da Kandiye kalesi muhasara edildi. -1648- de Kan diye teslim oldu Bu senede İstanbul da teni bir ihtilal daha patlak verdi ve Sultan İbrahim tahtından indirilerek şehit edildi. Allah rahmet eylesin İSTANBUİ ( 6 )

19-4-SULTAN-DÖRDÜNCÜ-MEHNET= Doğumu-1642- Ölümü-1693- Ömrü- ( 51 )-Yıl yaşadı (( 19 )) Mehmet Avcı Mehmet-((19))- padişah tır. Annesi Rurs Nadya yani Turhan Sultan. Padişahlık Süresi =1648-1693 =(  39  )=Yıl yönetti .= Not-Babası- Sultan İbrahim-= Annesi-Turhan Sultan-=Çocukları-=Mustafa. Ahmet. Beyazid.  Küçük Ahmet. Hatice .( 22-çi- İKİNCİ MUSTAFA  ) .Fatma. Ümmügülsüm. Safiye.  Fatma.? SULTAN DÖRDÜNCÜ MEHMED-1648-de-Sultanahmed olayı oldu.-1651 senesinde Kösem Sultan öldürüldü. Müteakiben Yeniçeri subaylarının pek çoğu da öldürülerek asayiş elde edildi Pek çok sadrazamın denenmesinden sonra Köprülü Mehmed Paşanın sadrazam olması kararlaştırıldı.-1659-da Rusya ya karşı büyük bir zafer elde edildi. 1660-da büyük İstanbul yangını oldu.-1661- de Köprülü Mehmed. Paşa öldü. Fazıl Ahmed Paşa sadrazam oldu.-1663-de Almanya savaşı başladı ve Uyvar fethedildi .- 1664-Serinvar Zaferi kazanıldı Novigrad. Yenikale fehhdildi. Giridildi Girit in tamamı alındı.1669 da Lehistan a sefer açıldı. -1672- de Kamaniçe Polonya fethedildi. Lehistan ile Bucak Anlaşması yapıldı. -1673-de Dördüncü Mehmed iki defa Lehistan seferine çıktı. Başarılı bir seferden sonra Zoavno Anlaşması yapıldı-1676- Aynı sene Fazıl Ahmet Paşa öldü. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa sadrazam oldu.-3- Kasım -1676-1677-de Osmanlı-Rus savaşı başladı. Dördğncü  Mehmed-1678 de Rusya seferine  çıkrı  veÇehrin fethedildi-1683 de Viyana ikinci defa kuşadıldı. Fakat alınamadı ve Osmanlı ordusu Kırım Hanının ihaneti ile bozuldu. Alamandağı Meydan Muharebesi kaydedildi ve kuşamda da kaldırıldı. Bu yüzden Avrupa da bayram yapıldı.-1687-senesinde ise Avcı lakabı ile meşhur olan Dördüncü Mehmed tahttan indirildi ve Edirne Sarayına gönderildi.-1693-senesi Ocak ayında orada vefat etti. Cenazesi İstanbul a gönderildi. Yenicami Türbesine, annesi Turhan Sultan, ın yanına defnedildi. Allah rahmet eylesin. İSTANBYL

20-2- SULTAN-İKİNCİ-SULEYMAN= Doğumu- 1642- Ölümü-1691- Ömrü- ( 49 ) –Yıl yaşadı–((20))-Osmanlı Padişahı dır.Annesi Sırp Katrin yani Dilasub Hatun dur Padişahlık Süresi=1687-1691=( 4 ) Yıl yönetti.-=  Not-Babası- Sultan  İbrahim-=Annesi- Saliha  Dilaşub  Sultan. Çocukları-? SULTAN İKİNCİ SULEYMAN- Almanlardan Belgrad, Sıpbistan ın tamamı Niş Vidin ve  Semendire tekrar alındı .-1690- İkinci  Süleyman Köprülü Fezıl Mustafa Paşa yı bu başarılardan sonra İstanbul a  döndüğü zaman sevincinden ağlayarak  karşıladı. Bizzat kendi hırkasını çıkarıp ona giydirdi- 1691-de Macaristan fethedilmek üzere yeniden sefere çıkıldı.  İkinci Süleyman,-3- yıl yedi ay -4- gün padiahlık  yaptı.-49-yaşını geçiyordu ki tutulmuş olduğu bir  hastalıktan öldü. Ölüm hastası iken İslam ordusunu Avrupa seferine uğurluyordu. Cenazesi İstanbul a getirildi ve Kanüni Sultan Süleyman Türbesine defnedildi. Allah rahmet eylesin. İSTANBUL

21-2-SULTAN-İKİNCİ-AHMET=Doğumu-1643- Ölümü-1695 – Ömrü- ( 52 )—Yaşadı-((21))-Osmanlı padişahıdır. Annesi Polonya yahudisi Eva yani Hatice Sultandır Padişahlık Süresi=1691-1695=(( 4 ))= Yıl yönetti.-Not- Babası- Sultan -İbrahim-= Annesi- Hatice-Muazzaz – Sultan-=Çocukları- İbrahim. Selim.?-SULTAN İKİNCİ AHMED-Köprülü Fazıl  Mustafa Paşa  şehid düştü.-1691-Venediklilerle Hanya da-5- şiddetli çarpışmalar yapıldı ve Hanya Zaferi elde edildi. Ağustos -1692—1693- senesinde İstanbul da iki yangın oldu ce -5000-tane bina yandı. Almanlar aynı sene Belgrad ı muhasara ettiler ve -10.000-ölü vererek çekildiler.-12-Eylül de Sakız düştü. İkinci Ahmed -6- Şubat -1695- senesinde Edirne de vefat etti.  Cenazesi ağabeyi İkinci Süleyman gibi İstanbul a getirildi ve Kanuni Sultan Süleyman Türbesine gömüldü. Allah rahmet eylesin. İSTANBUL

22-2-SULTAN-İKİNCİ-MUSTAFA=Doğumu-1664- Ölümü-1703- ( 40 ) Yıl yaşadı (( 22  )) Padişahlık Süresi=1695-1703-(( 8  )) Yıl Yönetti-= Not- Babası- Dördüncü-  Mehmet-= Annesi Emetullah Rabia Gülnüş Sultan-= Çocukları-=Hasan. Ahmet..Küçük-Ahmet.Hüseyin. Selim. Mehmet. Murad.  Osman. Ayşe. Zahide. Fatma. Emetullah.  Zeynep. Emine. Ümmügülsüm.  Rukuye. Atike. Safiye.(  SULTAN İKİNCİ MUSTAFA- Devrinde Sakız Adası yeniden alındı. Çok kıymetli deniz zaferleri kazanıldı. -1695-de Lugoş  Zak ta hezimete  uğratıldı. Fakat bir sene sonra Azak düşdü.-1696 da Azak Kalesindeki-500-asker -100.000-lik Rus Ordusuna iki ay dayandı.  Almanlara karşı olaş Zaferi kazanıldı. Lehistan Alman ve kesin başarılar kazanıldı. Fakat Zzgunu diye tarihe gecen ve -30.000-Türk askerinin şahadetiyle neticelenen elim hadise bu devirde meydana geldi.-1699-da Karlofça Anlaşması yapıldı-1703-te İstanbul da isyan oldu. İsyan büyüdü ve İkinci Mustafa tahran indirildi.-4- ay sonra da vefat etti Vefatında-39- yaşında idi. İstanbul da Yeni Cami yanındaki türbesine gömüldü. Allah rahmet eylesin. İSTANBUL

23-3-SULTAN-ÜÇÜNCÜ-AHMET=Doğumu-1673- Ölümü-1736- Ömrü- ( 63 ) Yıl yaşadı  (( 23  )) Padişahlık Süresi =1703-1730=( 27 ) Yıl yönetti. = Not- Babası-Dördüncü Mehmed= Annesi -=Emetullah Rabia Gülmüş Sultan.= Çocukları-=. Mehmet. İbrahim. Selim. Mustafa. Abdullah. Abdülmelik. Ali.  İsa. Murat. Abdülmecit. Seyfeddin. Atike. Zübeyde. Saliha. Esma. Hatice. Zeynep. Emetullah. Habibe. Ümmüselma. Emine. Rabia. Emine. Rukiye. Reyhan. Zeynep. Asıma. Rukiye. Sabiha. Ayşe. Fatma. Ferhane. Nazife. Naile.? SUTAN ÜÇÜNCÜ AHMET-1722- DE Dağıstan Türk babiiyetine girdi. Ancak-1723- de İran Savaşı başladı. İran ın beş büyük eyaleti işgal edildi. Hemedan Anlaşması -1727- de yapıldı. Sonradan İranlılar işgal edilen yelerin bir kısmını geri aldılar. Yine -1727- de ilk  T ürk Matbaası acıldı.-28 Eylül-1730-Patrona Halil İsyanı oldu. Üçüncü Ahmed durumun ve hematini anladı anladı ve yeğeni Birinci Mahmud u padışahlığa oturttu. Bir müddet sonra da -62-yaşında olduğu halde vefat etti. Allah rahmet eylesin. İSTANBUL

24-1-SULTAN-BİRİNCİ-MAHMUT= Doğumu-1696-  Ölümü-1754- Ömrü- ( 58 ) Yıl yaşadı- (( 24 )) Padişahlık Süresi=1730-1754=( 24 ) Yıl yönet ti.- Not-  Babası- İkinci Mustafa-= Annesi- Saliha Valide Sultan.-= Çocukları-? SULTAN BİRİNCİ MAHMUD-1750- senesinde İstanbul da hem büyük bir yangın ve hem de zelzele oldu. İstanbul un büyük camileri hasar gördü ve derhal tamir ettirdi. Yangında dükkân ve evleri yananların zararlarını kendisi karşıladı. Ev ve dükkânları yeniden yaptırıp sahiplerine teslim etti.-1737- de Almanya ile savaşa başladı.1739- da Belgrad Anlaşması yapıldı ve Belgrad alındı. İran kesin bir yenilgiye uğratıldı.-1736- senesinde İran la İstanbul Anlaşması yapıldı. Anlaşmadan sonra İran lılar birçok yerleri geri aldılar. Nihayet savaş-1746- senesinde sulh yapılarak neticelendi. İran lılar aldıkları yereri geri verdiler. Caferi Mezhebinin Beşinci mezheb olması teklifi bu devirde Osmanlı Devleti tarafından katiyetle reddedildi. Birinci Mahmud devrinde Osmanlı İmparatorluğu nun topraklarının genişliği-15.538.000 km kare idi. Büyük âlim ve Mektubübat-ı Şerife nin mütercimi Müstakiymzade Süleyman Saadeddiyn Efendi Tokatlı Emin Efendi ve Ressam Levni bu devirde yaşamış büyüklerdir. Birinci Mahmud-58-yaşını geçtiği bir sırada vefat etti ve Yeni Camii yanındaki babası nın türbesine defnedildi. Allah rahmet eylesin. İSTANBUL—6-

25-2- SULTAN-ÜÇÜNCÜ-OSMAN=Doğumu-1699- Ölümü-1757-  Ömrü- ( 58 ) Yıl yaşadı-(( 25  )) Padişahlık Süresi=1754-1757=(( 3  )) Yıl yönetti Not-= Babası-İkinci. Mustafa-=Annesi-Şehsuvar Valide Sultan-= Çocukları-? Tahta çıktığında-56- yaşına yaklaşıyordu. Zamanındaki mühim hadiseler şunlardır.-1755- te Haliç dondu. Aynı sene İstanbul un yarıdan çoğunun zarar gördüğü bir yangın oldu Bir sene sonra ikinci bir yangında da -4000 e yakın ev yandı.  Birinci Mahmud un yaptırdığı Nurıosmaniye Camii bu devirde -1755- te ibadete açıldı. Devrinin Şeyhülislamları:  Feyzullah Zade Murtaza Efeddi Vassaf Abdullah Efendi Damadzade Feyzullah Efendi Dürrzade Mustafa Efendılerdir. Üçüncü Osman-58-yaşını geçtiği bir sırada vefat etti. Cenazesi Yeni Camii yanındaki Sultan Mahmud Han ın yanına defnedildi. Allah rahmet eylesin. İSTANBUL

26-3- SULTAN-ÜÇÜNCÜ-MUSTAFA=Doğumu-1717-Ölümü-1774 -Ömrü- ( 57 ) Yıl yaşadı- (( 26  )) Padişahlık Süresi=1757-1774=(( 17 )) Yıl yönetti.-= Not-= Babası-Üçüncü Ahmet-= Annesi-Mihrimah-Sultan-Çocukları-Mehmet. Hatice. Şah. Beykhan. Fatma. Hibetullah.? -1766- senesinde olan zelzelede yıkılan Fatih ve Eyyüp Sultan Camilerini ve bütün İstanbul u adata yeniden imar etmiştir. Kara ve Deniz Mühendishaneleri onun zamanında kurulmuştur.-1764- 1768- de Rusya ile savaş başladı ve -1774- senesinde bitti Savaş neticesinde Kaynarca Anlaşması bitti. Savaş neticesinde Kaynarca Anlaşması yapıldı. Büyük ve önemli ölçüde toprak kaybı oldu.  Devletin esas gerileme derinde bundan sonra başladı. Rus savaşında üzüntüsünden hastalanmış ve vefat etmiştir. Vefatında-57-yaşında yaklaşıyordu. Allah rahmet eylesin İSTANBUL

27-1-SULTAN-BİRİNCİ-ABDÜHAMİT=Doğumu- 1725- Ölümü-1789- Ömrü-( 64 ) Yıl yaşadı (( 27 )) Padişahlık Süresi-1774-1789 = ( 17 ) Yıl yönetti. Padişahın Annesi Rus ya hudisi Suzi yani Bezm-i Âlem Not-= Babası- Üçüncü Ahmed.= Annesi- Rabia Şermi Sultan.=Çocukları-=Ahmed. Süleyman. Mehmed. Mahmud. Murad. Mustafa. Nusret Mehmed. Esma. Emine. Dürrüşehvar. Rabia. Zekiye. Saliha. Alimsah. Fatma. Melikşah. Hibetullah. ( İKİNCİ MAHMUD )     ( DÖRDÜNCÜ MUSTAFA  )-1775-İran savaşı başladı ve 1779- da bitti. Tarafların kan akıtmaktan başka hiçbir menfaati olmadı.-1787- de Almanya ile savaş başladı. Almanlar çok ümitlerle girdikleri bu savaşı kaybettiler.-1779- Aynalıkavak Anlaşması yapıldı.-1783- deKırım Hanlığı sona erdi.-1787- deRusya ile yeniden savaşa girildi.-1788- de Almanya ya karşı Sebes Zaferi elde edildi. Bu Birinci Abdülhamid e Gazi unvanı verildi. Alman harbinde düşen, Özi faciası meydana geldi ki bu kaleyi ellerine geçiren Almanlar tek fert bırakmadan sivil ve asker büyün halkıb öldürdüler. -25.000- nüfüsü olan Özi halkı öldürüldüler.-25.000.-nüfusu olan Özi halkını tamamen imha ederek ellerine geçirdiler. Birinci Abdülhamid e bu haber gelince üzüntüsünden felç oldu. Kısa bir zaman sonra da vefat etti. Vefatında-64- yaşını henüz bitirmişti.  Cenazesi Bahçekapısındaki türbesine defnedildi Allah rahmet eylesin. İSTANBUL

28-3- SULTAN-ÜÇÜNCÜ-SELIM=Doğumu-1761- Ölümü-1808- Ömrü- ( 47 ) Yıl yaşadı- (( 28  )) Padişahlık Süresi=1789-1807=(( 18  )) Yıl yönetti. Not- Babası-Üçüncü Mustafa-= Annesi- Mihri şan Sultan-=Çocukları-? SULTAN ÜÇÜNCÜ SELİM -1791-de Avusturya ile Ziştovi,-1792-de de Rusya ile Yaş anlaşması yapıldı.-1793- de Nizam-ı Cedid askeri teşkilatı, kuruldu.-1798- de Napolyon un Mısır a saldırmasıyla,  Fransa ile savaş başladı. -1799- da Rusya ve İngiltere ile ittifak yapıldı. Napolyon a karşı meşhur Akka müdafaası yapıldı. Cezzar Ahmed Paşa Mısır da Fransızlara boyun eğdirdi. Bazı iddialara göre Napolyon bu devirde Müslüman oldu.-1801- de Fransızlar Mısır ı mecburen boşalttılar.-1802- de Fransa ile Paris Anlaşması yapıdı. Aynı senelrde Arabistan da Vehhabilik isimli batıl mezhebin faaliyetleri görüldü. Vehhabiler üç ay müddetle Mekke yi ve Medine yi işgal ettiler. Bütün mübarek şahsiyetlerin kabirlerine hakarette bulundular, yakın yıktılar.-1806- da Sırp ihtilalı oldu ve Ruslarla-7- savaş başladı.-1807- de Kabakçı ihtilalı oldu. Bu ihtilalle Üçüncü Selim tahttan indirildi. Bir sene sonrada-46- yaşında iken şehid edildi. Allah rahmet etsin. İSTANBUL

29-4-SULTAN-DÖRDÜNCÜ- MUSTAFA=Doğumu-1779- Ölümü-1808=  Ömrü ( 29 )Yıl yaşadı- (( 29 )) Padişahlık Süresi=1807-1808= (( 1  )) Yıl yönetti.-=Not- Babası- Birinci Abdülhamid- Annesi-Ayşe Saniye Per ver- Sultan- Çocukları- Emine-?  SULTAN DÖRDÜNCÜ MUSTAFA- Üçüncü Selim i tahtan indirmişti Bunun üzerine asiler tarafından Dördüncü Mustafa padişah yapıldı. Asiler pek çok mühim mevkilerine ellerine geçirdiler. Üçüncü Selim tarafından kurulmuş olan Nizam-ı Cedid in ileri gelenleri Ruscuk ta bulunan Alemdar Mustafa Paşa ın yanında toplandılar. Alemdar Mustafa Paşa büyük bir kuvvet halinde İstanbul a gelerek asileri temizledi ki Üçüncü Selim in şehid edildiği öğrenildi. Bunun üzerine ikinci Mahmud u tahta çıkardı. Dördüncü Mustafa zamanında Ruslarla savaşa devam edildi. Dördüncü Mustafa bir yıl iki ay saltanatta kaldı. İkinci Mahmud tahta çıkınca Topkapı Sarayının bir dairesinde oturmaya mecbur edildi.  Bazı kimselerin ikinci Mahmud u indirip Dördüncü Mustafa yı tahta çıkarmayı tasarlamaları üzerine ulemadan fetva alınarak öldürüldü. Cenazesi babası Birinci Abdülhamit in Bahçekapıcındaki türbesine defnedildi. Allah rahmet eylesin. İSTANBUL

30-2-SULTAN-İKİNCİ-MAHMUT= Doğumu-1785- Ölümü-1839—Ömrü- ( 54 )Yıl yaşadı =(( 30 )) Padişahlık Süresi=1808-1869= ( 31 ) Yıl yönetti –Not-= Babası- Birinci Abdülhamid-=Annesi-Nakşıdil Valide Sultan-=Çocukları-=Ahmed. Ahmed. Ahmed. Ahmed. Bayezid. Süleyman. Abdülhamid. Abdulah. Osman. Mehmed. Mehmed.Murad. Nizameddin. Abdülmecid. Abdülaziz. Emine. Hamide. Hayriye. Şah. Saliha. Ayşe. Atike. Fatma. Fatma. Münire. Mihrimah. Adile.( ABDÜLAZİZ=ABDÜLMECİD- SULTAN İKİNCİ MAHMUD-1808- de ayaklanan asiler Aemdar Mustafa Paşa yı öldürdüler. – 1812- de Ruslarla Bükreş Antlaşması yapıldı.-1813- senesinde Mekke ve Medine de mukaddes yerlere hakaretlerde bulunan Vehhabiler temizlendiler. Osmanlı İmparatorluğu yıkılıncaya kadar bir daha huzursuzluk çıkaramayacak hale getirildiler. -1821-de Yunan İhtilali oldu. Binlerce sivil halk öldürüldü-1826- da Yunan İhtilalı bastırıldı. Yeniçari Ocağı Şeyhülislamın fehvası ulema sınıfı asker ve halkın ayaklanması ile tamamen ortadan kaldırıldı. Bu olaya tarihçiler Vak ay-ı Hayriye diye isim verdiler.-1827- de Rus savaşı yeniden başladı.-1829- da Edirne Anlaşması yapıldı.-1831- ve 1839- Mısır  isyanları oldu.-1839- senesinin Temmuz ayında İkinci  Mahmud vefat etti. Hayatı boyunca uğraşmış olduğu elim hadiselerin tesiriyle üzüntüden verem olmuş ve bu hastalıktan vefat etmişti. Cenazesi Divan yolundaki türbesine defnedildi. Allah rahmet etsin. İSTANBUL

31-SULTAN-BİRİNCİ-ABDÜLMECİT= Doğumu-1823- Ölümü-1861=  Ömrü-( 38 ) Yıl yaşadı=((  31 )) Padişahlık Süresi=1839-1861=( 21 ) Yıl yönetti.- Not-= Babası- İkinci Mahmuud-=Annesi- Bezmialem Valide Sultan.-Çocukları-Ahmed. Mehmed  Burhaneddin.Bahaüddin. Rüştü Mehmed. Seyüddşn.  Osman. Ziyaeddin  Mehmed. Abid  Mehmed. Abdüssamed  Mehmed. Fuad  Mehmed.  Nureddin  Vamuk  Mehmed.  Süleyman.  Kemaleddin .  Nizameddin.  Bedihe. Behice. Behiye.  Samiye.  Mediha.  Refia.  Şehime.  Sabiha.  Aliye. Fatma.  Cemile.  Seniha. Fehşme. Mühibe. Mnünire. Mükbile. Naime. Neyyire. ( BEŞİNCİ MURAD ) ( İKİNCİ ABDÜLHAMİD ) ( MEHMED REŞAD ) ( MEHMED VAHDEDDİN )?SULTAN BİRİNCİ ABDÜLMECİD-1839-  senesinde Gülhane Hattı Hümayunu oldundu.-1846- da Mustafa Reşid Paşa Sadrazam oldu.  Maarif alanında pek çok ilerlemeler oldu. Birçok meslek okulları açıldı.-1848- de Macar isyanı dolayısıyla Macaristan dan çok sayıda ilticalar oldu.Eflak ve  Bağdat da ihtilal oldu. Mübarek yerler meselesi ortaya çıktı.-1853- de Rusya harbi başladı. Sinop baskını oldu.-1854- de Ruslar karada büyük kayıplar verdiler. Meşhur Silis tre müdafaası yapıldı ve Ruslar bozuldu. Yer köyü Muharebesi kazanıldı. Fransa ve İngiltere de Türkiye yanında yer aldılar ve Kırım a çıkarma yapıldı. -1855- Sivastopol alındı. Telgraf ve de demiryolu hatları yapıldı.-1856-da Paris Anlaşması-8- yapıldı. Ruslara karşı büyük menfaatler sağlandı. Abdülmecit Dolmabahçe Sarayı nı yaptırdı ve Ortaköy deki Mecidiye Camiini inşa ettirdi. -25- Haziran-1861-de babası gibi verem hastalığına tutularak vefat etti. Öldüğünde-38-yaşındaydı. Fatih teki Sultan Selim Camii avlusundaki türbesine gömüldü. Allah rahmet eylesin. İSTANBUL

32-SULTAN-ABDÜLAZIZ= Doğumu-1830- Ölümü-1876 = Ömrü- (64 ) Yıl yaşadı- Abdülaziz ((32)) Osmanlı padişahıdır. Annesi- Ruman-Besime -yani Pertevniyal -Sultan -Padişahlık Süresi=1861-1876= (15 ) Yıl yönetti. Not-= Babası- İkinci Mahmud-= Annesi- Pertevniyal Valide Sultan.-=Çocukları-Selim Mehmed. Celaleddin. Mehmed Şevket. Seyfüddin. Yusuf İzzeddin.  Salahaddin. Abdülmecİd. Emine. Saliha. Nazima. Esma. Emine. Fadma. Münire.?  SULTAN ABDUÜLAZİZ-1863- de Mısır ve 1867- de Avrupa seyahatlerine çıktı. -1868- de Şurayı Devlet kuruldu.-1869- da Süveyş Kanalı açıldı. -1871- de Mithat Paşa sadrazam oldu. Fakat iki  ay sonra bütçede açık olduğu halde açık olmadığını söyleyip yalanı meydana çıkınca sadrazamlıktan azledildi.- 1874- de Hüseyinb Avni  Paşa sadrazam oldu. Bir yıl sonra azledilince bu kindar adamın kını padişaha karşı son haddine vardı. Abdülaziz çok büyük bir adam kıtlığı ile karşı karşıya bulunuyordu. Kime vazife vereceğini bilemiyordu. Hiçbir işe yaramadıkları alenen ortaya çıkmış olan Mithat Paşa Mahmud Nedim ve Hüseyin Avni Paşaların teşvikleriyle başlayan bir nümayiş ihtilale döndü. Abdülaziz i tahttan indiriller. Tahttan indirilmekle de kalmayarak intihar süsü verip zorla öldürdüler. Hâlbuki bu büyük padişah zamanında Osmanlı Devletini askeri bakımdan Dünyada ikinci veya üçüncü duruma getirmişti. Çok çalışkan gayretli dindar ve ilerisi için büyük ümitler taşıyan bu büyük hakan şahsiyetleri çok düşük olan bazı siyasiler tarafından tahtan indirilmesi devletin bu kritik günlerinde felaket oldu. Bütün mal varlığı çopurcular tarafından yağma edildi Türkiye Tarihi Yolmaz Öz tuna: C:7,S.70-109) -5- Haziran-1876-senesinde şehid edildiği zaman-46- yaşında bulunuyordu. Cenazemsi Divan yolundaki Sultan Mahmud Türbesine defnedildi. Allah rahmet eylesin İSTANBUL

33-5- BEŞİNCİ-SULTAN-MURAT=Doğumu-1840-Ölümü-1904= Ömrü- Yıl yaşadı- ((  33  ))  Padişahlık Süresi=(( 1876-(( 93 Gün)) Ara Dönem! Not-Babası-=Sultan Abdülmecit–= Annesi- Şevk-erza Kadın Efendi- Çocukları-=( Mehmed Sala haddin. Fehime. Fatma.?  BEŞİMCİ SULTAN MURAD- Tahta çıktığında -35- yaşında idi-BEŞİNCİ SULTAN MURAD- -Abdülaziz ile beraber Avrupa seyahatine çıkmış ve bilhassa Fransa yı yakından tanır hale gelmişti. Mükemmel bir Fransızca biliyordu. Musikişinastı. Fakat bütün bu meziyetleri tahta çıktığında bir işe yaramadı. Akli muvazenesi bozulduğu için, devletin ileri gelenleri onu tahttan indirmek mecburiyetinde kaldılar. Hayatının sonuna kadar Çırağan Sarayında oturdu. Bir müddet sonra, aklı tamamen düzeldi. Hayatı Çırağan Sarayında geçti. Yine bu sarayda-64- yaşında iken vefat etti. Yani Camii yanındaki türbeye gömüldü. Allah rahmet eylesin.

34-2-SULTAN-İKİNCİ-ABDÜLHAMİT= Doğumu-1842- Ölümü-1918-Ömrü-(64 )Yıl yaşadı-  ((34))  padişahı ve 98 İslam hailesidir. Annesi Ermeni Virjin yani Tirimüjgan Sultan=Padişahlık Süresi1 =876-1909= (( 33 ))=Yıl yönetti.-Not-.Babası-Sultan Abdülmecid-=Annesi-Tirimüjgan Kadın Efendi-Çocukları-= Mehmed Selim. Abdülkadir. Ahmed Nuri. Mehmed  Burhaneddin. Abdürrahim. Ahmed Nureddin. Mehmed Abid. Ahmed. Ulviye. Zekiye. Naime. Naile. Ayşe. Refia. Şadiye.-? SULTAN İKİNCİ ABDÜLHAMİD-  Padişahlığı zamanında yıkılmak üzere olan devleti ayakta tutacak en iyi tedbir ne ise onları hiç tereddüt etmeden yerine getirdi ve devletin yıkılmasını tam-33-sene geciktirdi. Devrinde yapmış olduğu işleri, bazı aydın geçinen tabaka hariç herkes takdirle karşılıyordu. Alehine her türlü iftiralar en köyü isnatlar uyduruluyor ve Avrupa devletlerinin himayesinde yaşayan çeyrek aydın bile olamayanlar gazetelerine, durmadan bu iftira ve isnatları yazıyorlardı. Hiç yılmadan ve bıkmadan Devlet-i Aliyyeyi -33-sene idare etti Dünya savaşının çıkacağına inanıyor, çıktığında ise Osmanlı-9- Devletini kurtaracak şeyin, ancak denizlerde kuvvetli bir devletin yanında savaşa katılmak olduğunu düşünüyordu. Tahttan indirildiğinden hemen sonra bu görüşünün tam zıddı yapılmış koca devlet de tamamen yıkılmıştı. Prens Bismark a göre-100-gram aklın-90-gramı Abdülhamit Han da -5- gramı kendisinde-5- gramı da diğer siyasilerdedir. En büyük talihsizliği devleti en kötü şartlar altında eline almış olmasıdır. Tahttan indirildikten sonra zaman ilerledikçe aleyhinde olup da pişman olmayan hemen hemen kalmamış gibiydi. Son derece dindar ve namuslu idi. Zevk ve sefaya düşkün değildi. Abdestsiz olarak hiçbir devlet işine imza atmadığı meşhurdur.-1908-senesinde düzmece bir irtica olayını bahane ederek tahttan indirdiklerinde yüksek bir veli derecesinde olan Büyük Hakan: Bu Cenabı Hakkın takdiridir.  Diyerek elinde muazzam kuvvetler olduğu halde müdahale bile etmeden tahtını terk etmiştir. Tahttan indirilmesinde birinci derecede Yahudilerin rolü vardı. Çünkü daha o zamanlar Yahudiler Filistin den toprak istemişler, Sultan Abdülhamit de reddetmişti. Siyasi ve diplomatik hadiselerin en çok olduğu devir şüphesiz Abdülhamit Han devri dır dır Bu büyük padişaha, bütün tarihi hakikatler ortaya çıkmış olmasına rağmen, hala iftira edenlere rastlamak mümkündür. Tahta çıktığında amcası Sultan Abdülaziz in intihar edip etmediğini tespit etmek için bir mahkeme kurdurmuş ve kurulan bu mahkemede Hüseyin Avni, Mithat, Paşa ve daha bazılarının öldürüldüklerini tespit ettirmiş, bunun üzerine Mithat Paşah  nın idam edilmesini, Gazi Osman Paşa  ve Ahmed Cevdet Paşa gibi büyük  dahiler bile istemiş olmalarına rağmen idam cezasını müebbet hapse çevirmiştir. Yeryüzünün son bağımsız Müsliman Türk Devletinin Hükümdari ikinci Abdülhamid e Cuma ——–selamlığında camiden çıkarken atılan bombanın fitilini bir şahıs değil, koca bir ehlisalip cephesi ateşlemişti. O gün gaflet içinde bulunan bazı aydınlarımız, bu arada şair Tevfik Fikret suikastçının şahsında ehlisalip cephesine kaside yazıyorlardı. Çocuğu Haluk a verdiği terbiye ile onu ancak papaz yapabilen bir şairin bu açık ihanet vesikası çok acıdır.  Abdülhamit neler yapmıştır: Polis teşkilatını geliştirdi Q Komiserlik ve baş komiserlik makamlarını ihdas etti Q Savcılık müessesesini kurdu. Q Ceza ve Ticaret usulü kanunlarını çıkarttı. Q Askeri dikimevleri, tersaneler, feshaner kuruldu. Q İtan bul, İzmir limanlarını tesis etti. Q Tahta çıktığı- 252- milyon altın borcumuzu taht ı bıraktığında-30- milyon altına indirdi Q Hareke Halı ve Dokunma, Beykoz Deri Yıldız Çini, Cibali Tütün Yedikule ipik ve Havagazı, Kireç burnu Tuğla Cam İstinye Buz Fabrikasını işletmeye açtı. Q Zirai alanda haralar, örnek çiftlikleri tesis etti. Ziraat Baytar, İpek böcekçililik, Halkalı Ziraat Orman ve Maden Ticareti Bahriye, Hukuk, Sanayi i Nefise Tıbbiye, Ticaret ve Hendese i Mülkiye Darül muallim, Darülfününgibi her dereceden okulları açtırdı ki bugün hepsi kullanılmaktadır. Q Köylerdeki ilkokulların dışında-300-tan ortaokul açtırdı ki bu okullarda yabancı dillere kadar birçok yeni dersler okutuyordu. Q Arkeoloji Askeri Müze, Yıldız Müzesi Yıldız ve Beyazıt Kütüphaneleri yine o devirde açıldı. Q Gureba Hastanesi, Hami diye Etfal Hastanesi Yıldız Askeri Hastanesi o devirde hizmete girdi. Kuduz Müessesesi o devirde açıldı, bugünkü Darülaceze yine o devirde hizmete girdi. Q  Hami diye çeşmeleri  ve Terkos Su Şirketini yine Abdülhamit  kurdurdu ve  Kırk çeşme  ile  Halkalı  Suları nın  ıslahı yine Abdülhamid e  nasip oldu  Tahttan indirildikten sonra Selanik e sürülmüş, bir çok işkenceler yapılmış ve  Selanik in düşman işkalı altında kalma  ihtimali çıkınca İstanbul a Beylerbeyi Sarayı nda  oturmaya  mecbur edilmiştir.  Büyük Hakan-1918-sene sinin-10-Şubat ında bu sar ayada hayata gözleri ni yummuş, Divan yolu ndaki Sultan Mahmud Türbesine amcası Sultan Abdülaziz ile dedesi ikinci Mahmud un yanına defnedilmiştir. Vefatında-75-yaşını -4-ay geçiyordu. Cenazesinde en hareketli aleyhtarları bile ağlamışlardır. Allah rahmet eylesin İSTANBUL

35-5-SULTAN-MEHMET-REŞAT=Doğumu-1844-Ölümü-1918=Ömrü-( 74 )-Yıl yaşadı-(( 35 )) Padişahlık Süresi=1909-1918=(( 9 )) Yıl yönetti.=Not-Babası-Sultan Abdülmecid-=Annesi-Gülcemal Kadın Efendi -=Çocukları- Mehmed Necmeddin. Mehmed  Ziyaeddin. Ömer Hilmi-? SULTAN MEHMED REŞAT—10- Meşrutiyet ilan edilmiş ve Meclis-i Mebusan kararı müessir olarak bulunuyordu. Bu devirde-1910- senesinde Arnavutluk isyanı bastırıldı. -1912- de Balkan Harbi başladı.-1914- de Almanların safında Birici Dünya Savaşına girildi.-1915- de Müttefikler hemen bütün taarruzları durdurdu. İngilizler ve Fransızlar Çanakkale de-130.000- verdiler. -1916- da Çanakkale yi geçemeyeceklerini anlayan İngiliz ve Fransız kuvvetleri çekildiler.-1917- de yapılan antlaşma ile  Rusya , Kars, Batum ve Ardahan dan çekildi. -1918- senesinin Temmuz ayında Beşinci Mehmed Reşad vefat etti.  Vefatında-73-yaşını geçiyordu. Eyüp Sultan daki türbesine gömüldü.. Allah rahmet etsin İSTANBUL

36-4-SULTAN-MEHMET =VAHIDÜDDİN- Doğumu-1861- Ölümü-1926-Ömrü- ( 55 )Yıl yaşadı-(( 36 )).ve son padişahîdir. Annesi Çerkez Hanrlet yani Gülistan Sultandır=1618-1922=(( 4 ))= Yıl yönetti-= Not-Babası-Sultan Abdülmecid-=Annesi-Gülistü Kadın Efendi- Mehmed. Ertuğrul. Rukiye. Sabiha. Fatma Ulviye.=?-SULTAN MEHMED VAIDÜDDİN-VI. Mehmet Vahidettin (Osmanlı Türkçesi: واحد الدين, Vâhidüddîn, Mehmed-i Sadis) (d. 2 Şubat 1861, İstanbul – ö. 15 Mayıs 1926, San Remo). Osmanlı Devleti’nin 36. ve son padişahıdır. Mustafa Kemal Paşa yönetimindeki Milli Mücadele hareketine karşı olduğu için vatan haini ilan edilmiş ve Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından hal edilmiştir.

Sultan Abdülmecit’in sekizinci oğlu ve kendisinden önce tahta geçen V. Murat, II. Abdülhamit ve V. Mehmet Reşat’ın küçük kardeşidir.Çok küçük yaşta anne ve babasını kaybetti. Abdülmecit’in kadınlarından Şayeste Kadın tarafından büyütüldü. Tahta geçiş sıralamasında çok aşağılarda olduğu için gözden uzak bir yaşam sürdü. Gençlik yıllarında gizlice medrese derslerini takip etmiş, bu özelliği ile tahta çıktıktan sonra kendisine arz edilen şer’i konulara müdahale edebilecek derecede yetkinleşmiştir. İlk evliliğini bu dönemde, ablası Cemile Sultan’ın sarayında görüp beğendiği Nazikeda Kadınefendi ile yapmıştır. Cemile Sultan, Nazikedayı evladından ayırmadığını, üzerine titreyerek çok itina gösterdiğini söylemiş ve üzerine başka bir eş almaması şartı ile Vahideddin’in talebini kabul edeceğini bildirmiştir. Vahideddin ablasının şartını kabul etmesine rağmen, Nazikeda’nın iki kız dünyaya getirmesinden sonra tıbben bir daha doğum yapamayacağı bildirilmesi üzerine eşininde rızasını alarak başka evlilikler yapmıştır. Ağabeyi II. Abdülhamit’in uzun padişahlığı sırasında, Çengelköy’de mimar Vallaury’ye yaptırdığı köşkünde münzevi bir hayat yaşadı. Diğer şehzadeler hakkında padişaha jurnal yazmakla suçlandı.

  1. Mehmet Reşat tahta geçtiğinde, Sultan Abdülaziz’in oğlu Yusuf İzzeddin Efendi veliaht oldu. Yusuf İzzettin’in 1 Şubat 1916’da bir yurt dışı seyahatine çıkacağı gün henüz aydınlatılamayan bir şekilde intiharı üzerine Vahidettin veliahtlık makamına yükseldi. 1917 Aralık ayında yaveri Mustafa Kemal Paşa eşliğinde beş haftalık Almanya seyahatine çıktı. 3 Temmuz 1918’de Sultan Reşat’ın ölümü üzerine 57 yaşında tahta çıktı.

1918 yazında tahta geçtiğinde iki büyük sorunla karşı karşıya kaldı: bir yandan, bir felakete dönüşen I. Dünya Savaşı’nı en az hasarla sona erdirmek; öbür yandan, 1913’ten beri imparatorluğa egemen olan İttihat ve Terakki rejimine karşı bir siyasi alternatif oluşturmak. Bu yüzden daha savaş bitmeden İngiltere ile bir ayrı barış için yapılan gizli temaslarda Vahidettin’in adı geçti. Tahta geçer geçmez, İttihat ve Terakki önderliğine muhalefetiyle tanınan Mustafa Kemal Paşa’yı Suriye Cephesi kumandanlığına atadı. 8 Ekim 1918’de savaşın kaybedileceğinin anlaşılması üzerine Talat Paşa başkanlığındaki İttihat ve Terakki kabinesi istifa etti. İzzet Paşa’nın “artçı” kabinesinin de kısa sürede istifası üzerine Padişah yaşlı diplomat Tevfik Paşa’yı 13 Kasım’da sadrazamlığa getirdi. Mustafa Kemal Paşa ile Vahidettin’in yolları, ilk kez, Mustafa Kemal’in şiddetle karşı çıktığı bu atama nedeniyle ayrıldı—11-

1920’de Mustafa Kemal ve arkadaşlarının idamına fetva alan Damat Ferit kabinesi, 31 Temmuz 1920’de istifa etti. İhtiyar Tevfik Paşa başkanlığında nötr kişilerden oluşan yeni kabine, 1922 Kasımına kadar görünürde hükümet etmeye devam etti.

Kurtuluş Savaşı 9 Eylül 1922’de İzmir’in Kurtuluşu ve 13 Ekim 1922’de Mudanya Mütarekesi ile sona erdi. Bu sırada İstanbul henüz İtilaf Devletlerinin askeri işgali altındaydı. 6 Ekim’de TBMM ordusunu temsilen Refet Paşa (Bele) komutasındaki bir askeri birlik İstanbul’a girdi. Bu günlerde basın organları Vahideddin aleyhinde geniş çaplı ve kamuoyunda etki yapan yayınlarda bulundular. Padişah Vahdettin’nin Atatürk ve arkadaşları hakkında ölüm fermanı imzalaması onun vatan haini olduğunu açıkça göstermekte olduğunu düşünen Halk arasında bazı gruplar hakaret ve tehdit içeren gösteriler yapmışlardır. Bu olaylar Vahiddin’in korkuya kapılmasına sebep olmuştur.1 Kasım 1922’de Türkiye Büyük Millet Meclisi çıkardığı iki maddelik bir kanunla saltanatı lağvetti. 4 Kasım’da son sadrazam Ahmed Tevfik Paşa istifa etti. 5 Kasım’da Refet Paşa, Babıâli’deki bakanlıklara gönderdiği bir genelgeyle işlerine son verildiğini tebliğ etti. 17 Kasım sabahı Vahidettin, küçük oğlu Ertuğrul Efendi ve hareminin mensuplarıyla birlikte Dolmabahçe Sarayından bir kayığa binerek Boğaziçi’nde demirlemiş olan bir İngiliz zırhlısı ile Malta’ya gitmiştir.

İngilizler Vahidettin’in İngiltere’ye gelmesini kabul etmediği için devrik padişah bir süre Malta’da kaldı. 1922 sonunda Hicaz kralı Hüseyin’in daveti üzerine hacca gitti. 20 Nisan 1923’e dek Hicaz’da kaldı. İngiltere’nin baskısı üzerine buradan ayrıldı. Bir süre İtalya’nın Cenova kentinde yaşadı. 11 Haziran 1923’te San Remo kasabasında Mısır kraliyet ailesinden bir prensin maddi yardımıyla kiralanan bir villaya taşındı. Bu dönemde başlangıç bölümünü kendi el yazısıyla yazdığı, kalan bölümlerini yakınlarına dikte ettirdiği anılarını kayda geçirmiştir. İlginç bilgiler vermiştir. Kaçmadığını, hayatını emniyette görmediğinden vekili olduğu şanı yüce peygamberin yaptığını yaparak ” Hicret ” ettiğini belirtmiştir. Kızdığı anlaşılan bazı satırlarda ” Kemalilerden, celalilerden kaçtım ” gibi değişik ifadeler kullanmıştır. En büyük hatasının, dünürü Tevfik Paşa, Damad Ferit Paşa, İzzet Paşa, Ali Rıza Paşa ve Hulusi Paşa gibi devlet adamlarını sadrazamlığa getirerek bu kişilerden medet ummak olduğunu belirtmiştir. Milletin bugünkü rejimi ( Cumhuriyet idaresi ) kabul edip etmeyeceğini tarihi bir misalle ifade ederek şu ilginç örneği vermiştir ” Emeviler döneminde Halife, Hazret-i Hüseyin’e karşı bir sefer düzenlemek için asker toplamak ister. Halifenin müşavirleri arasında bulunan sözü geçen bir zat ‘ Efendimiz müsaade ediniz ahaliyi bir tartayım, test edeyim sonra size müşahedemi arz edeyim ondan sonra dilediğinizi yapınız ‘ der. Onayı alan zat şehrin meydanında halkı toplar ve ” Ey ahali bu hafta Cuma namazı salı günü kılınacaktır, herkes camide toplansın. ‘ der. Halkın Cuma namazına niyet Camide hınca hınç toplandıpını gören vezir derhal huzura çıkar ve ‘ Efendimiz Cuma namazını salı günü kılmayı kabul eden bu halktan asker toplayabilirsiniz. Katiyyen imtina etmeyiniz. ‘der.” 16 Mayıs 1926’da San Remo’da kalp damarlarının tıkanmasından dolayı 65 yaşında hayatını kaybetti. Alacaklıları olan yaşadığı semtin manavı ve kasabı cenazesine haciz koydurmuşlardır. Kızı Sabiha Sultan mücevherlerini satarak borçlarını ödemiş ve cenazesi üzerindeki hacizi kaldıralarak, damadı Ömer Faruk Efendi’nin nezaretinde Beyrut’a getirilmiş, oradan Şam’a nakledilmiştir. II. Sultan Abdülhamid’in kızı Ayşe Sultan’ın ilk kocası olması sebiyle ailenin eski damadı sayılan, Suriye’nin o sıradaki Cumhurbaşkanı Ahmed Nami Bey’inde katıldığı, Suriye Hükümeti’nin düzenlediği resmi bir törenle Şam’da Süleymaniye ( Selimiye ) Camii haziresine defnedilmiştir.—12-

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir