SAKARYA EKONOMİK HAVUZ KURULACAK

Posted By on 24/01/2019

A ( -1 –ÖZLEM -) SAKARYA EKONOMİK HAVUZ KURULACAK

1 – ) Sakarya Büyükşehir de birinci HAVUZ olacak

2 – ) Sakarya da ( – 17 – ) İlce var ve Her ilce de birleşik kaplar HAVUZ olacak.

3 – ) Sakarya da ki her İlcanın HAVUZ- O İlce de ki ortak AKIL ile kurulan birim ile HAVUZ yönetilecek.

4 – ) EKONOMIK HAVUZ, , Büyükşehir başkanlığı EKONOMIK HAVUZLARA başkanlık yapacak.

5 – ) Sakarya da olmazsa olmazlar var. Doğaya doğal olan varlıklar özde korunacak.

6 – ) Tarım toprağı olan yerler koruma altına alınacak. Tarım torağı olan yerlere İmar yasağı konacak.

7 – ) Sakarya da doğal tarıma özel teşvikler getirilerek köy kente ki topraklar doğal tarıma döndürülecek.

8 – ) Sakarya da toprak birleştirme formülü Ürün de hisse payı ORTAKLIK payı ile yürütülecek.

9 – ) Toprak birleştirme de kışının tapısı sabit aynı yerde adreste olacak. Kışı dilerse tapısını satar.

10 – ) Ovadaki toprak sulama formül birleşen topraklar yüz ölçümüne göre su toplama kanalları açılacak.

11 – ) Tarım ürünü toplama yerleri depolar ve aynı zamanda işlemden geçerek paketleme yapılacak.

12 – ) EKONOMIK HAVUZ yönetimi ile üretimden tüketime Taşıyıcı kargo ulaşım motorlu taşıma olacak

13 – ) Tarım ürünler kalitesi yükselecek ve dünyaya açılarak ürünler markalaşacak Pazar rekabet olacak

14 – ) Doğal Yer altı depo yerleri yapılacak ve tarım ürünleri iklim soğukluğu doğal olacak.

15 – ) EKONOMIK HAVUZ yönetiminde gelir gider denklem pay ayrım için % 10 Araştırmaya verilecek

16 – ) EKONOMIK HAVUZLAR birleşik kaplar gibi bir birine akış desteği olacak.

17 – ) Her kazada ki yüksek okulda bir bölüm araştırma birimi Aktı yapılacak.

18 – ) Tarım ürünleri bir kısmından turşu ve marmelat türü konserve yapılacak.

19 – ) Mera toprakları bilimsel yönetilecek Ve zararlılardan arındırılacak.

20 – ) İL İlçelerde yıldızlı otel yapımı teşvik edilecek Gerek tığın de belediye YİLDİZLİ otel yapacak.

21 – ) Yıldızlı otellerin zeminlerinde konferans salonları Tarım gelişimi için eğitimler verilecek

22 – ) Tarım ürünleri için ambalaj işlemleri için evlerde iş isteyenlere iş istidamı olacak

23 – ) EKONOMIK HAVUZ yönetimi için üst akıl ARGE eğitiminden geçecek

24 – ) İL İlceler öyle güzel durumda olacak ki Türkiye de örnek vilayet şehir olacak.www.osmanzor.com

B ( – 2 – ÖZLEM – ) TARIM TOPRAĞI ÖZÜNE UYGUN YÖNETILECEK

1 – ) Tarım toprağı birleştirme formülü. Her Tırım toprağı olan her bir insan toprak birleştirmede olacak.

2 – ) Tarım toprakları olan yerlere İMAR izni kalkacak. Ve Doğal Tarıma dönme hızlanma yapılacak.

3 – ) Toprak birleştirme deki formül Üründe hisse payı ölçü ile üründen kar payını alacak hisse sahibi.

4 – ) Toprak birleşiminde tapı hak dilimi aynen korunacak. Kışı tapısını satabilir Bir yeni toprak alabilir.

5 – ) Ovadaki toprak Adacıkları belli aralıklarla SU toplama kanalları olacak. Damla sulama yapılacak.

6 – )  Üretilen ürünler harman safhasında kalite kontrol işlemden sonra paketleme tasvip kontrol olacak.

7 – )  EKONOMIK HAVUZ yönetim aklı ile ürünler üretimden tüketime odaklı formül ağı kurulacak.

8 – ) Tarım ürünler kalite kontrole göre ayrışım suresinde üst kurul onayı ile marka damgası vurulacak.

9 – ) Tarım ürün ev silolar Yer üstünde olacak ve Yer altında doğal depolar da olacak.

10 – ) EKONOMIK HAVUZ yönetimi  % 10 para payını ARGE için ayıracak.

11 – ) Sakarya ki (- 1 – ) ANA havuz ve -17 –ilce deki EKONOMIK HAVUZLAR birleşik kap akışı olacak.

12 – ) Her kazada ki yüksek okulda bir bolum ARGE de bilimsel araştırma verimliliği artıracak.

13 – ) Tarım ürünleri konserve çeşitler ve diğer paketlemeler çok çeşitler üretilecek.

14 – ) Mera toprakları çevreleri koruma tel olacak Ve toprakta ki tikenler den arınacak ve ot çeşitlenecek.

15 – ) Tarım topraklanandaki yüksek gerilim direk telleri Tarım toprağı işkâlı çözülecek.

16 – ) Tarım toprağı olan topraklar her türlü iş işgaller den arındırılacak.

17 – ) İL İlçelerde verimsiz topraklarda güneş enerji ve rüzgâr enerji faaliyetler kurulacak.

18 – ) İL İlçelerde üretilen enerji önce yerelde kullanılacak Ve lüzum üzere artan enerji satılacak.

19 – ) İL İlçelerde sınır yakınlığına gereği proje ortaklığı beraber yürütülebilecek.www.osmanzor.com

20 – ) İL İlçelerde ortak fonlar ile doğal afet durumunda(( Doğal afet yöntemi yürütecek.

21 – ) İL İlçelerde belediye Ekmek fırını kuracak Ve doğal maya ile lifli ekmek üretecek.

22 – ) İL İlçelerde doğal tarım ürünü üretimde de teşvik edecek organik Pazar kuracak.

23 – ) Sakarya da -54- çeşit karışım tarhana üretilecek ve özel bez ile paket markası olacak

24 – ) ALTIN BANKA Sakarya da her bir insanin ortaklığında kurulacak Ve örnek BANKA olacak

sakarya

C ( – 3 – ÖZLEM – )  SU KAYNAKLARI YONETIMI

1 – )  ÖZDE Sakarya da ki nehirler goller göletler kirletici sebepleri bertaraf ekibi kurulacak.

2 – ) Nehir akışında akış boyutunda cevre bakımı ve proje çeşitliliği ile cay bahçeleri yapılacak.

3 – ) Nehir akış boyutunda yürüme yolları ve sıcakta soğukta bekleme odaları yapılacak.

4 – ) Kar suları veya yağan yağmur suları proje SU fazlası Tarım toprağı kanallara akacak.

5 – ) Nehir seyrine uyumlu nehir tabanı derinleşecek ve genişletilecek Sel durumu; olmayacak.

6 – ) Nehir seyrinde uygun yerlerde toprak çapı Derinleştirirleşerek özel goller yapılacak.

7 – ) Nehir akış meyille uyumlu alternatif suyolu açılarak Özel golleri besleme su girişi ve çıkışı olacak.

8 – ) Gol gölet çevrelerine özel izleme aygıtlar yerleştirilerek izleme güven altına alınacak.

9 – ) Sakarya nehri kara denize katıldığı yerden Sakarya içine kadar boyutu projelenecek.

10 – ) Sakarya nehri Derinleşecek genişletilecek ve nehirde yüzen MOTORLU restoranlar olacak.

11 – ) Sakarya nehrini besleyen sular arınacak Sakarya nehrinde SU sporları eğitimleri yarışlar olacak.

12 – ) Sakarya nehri boyunda uygun yerlerde tür izime acık çeşitli işletmeler olacak.www.osmanzor.com

13 – ) Sakarya nehri boyuna.12.bin çeşit bitki türleri dikilecek Ağaç ve yer bitkiler her çeşit çiçek olacak.

14 – ) Sakarya nehri boyutuna güneş enerji ve rüzgâr enerji ile proje bazında uygulamalar olacak.

15 –EKONOMIK HAVUZ aklı yönetenleri tüm projelere idari akil Sevgi hoşgörü dürüstlük ile yönetecek

16 – ) Sakarya da Su yönetimi öyle güzel yönetilecek ki Sakaryalı üst akıl yönetimi örnek yönetim olacak

17 – ) SÖZ sözü virüs gibi o söylem Su akar Türk bakar ters yüz ola çak nasıl mı yakında SAKARYADA?

18 – ) Dünyada küresel ısınmaya sebep olan en büyük silah sanayisini yöneten O akıl kirletiyor…

19 – ) Dünya ısınıyor da ısınma dengeleri bozuyor Tehlike hızla yayılıyor iklimler bozuluyor.

20 – ) Dünya da bozulan dengeler küresel ısınma nasıl yönetilmeli ki iklimler bozulmasın.

21 – ) Kırlılık yapan nedenleri doğru analız ederek kirleten ürünleri kontrol altına alınmalı

22 – ) İL İlceler yöneticiler ortak aklı kullanmalı İklim değiştiren iş ve işlemleri acilen kontrol edilmeli

23 – ) Güneş Rüzgâr enerjilerini maksimum büyütmeli Ve Kirleten sebepler bertaraf edilmeli

24 – ) Sakarya projeleri ile milimim zarar maksimim verim ile örnek vilayet olacak.wwwosmanzor.com

Ç ( – 4 – ÖZLEM – ) ORMANLAR DAĞLAR HEYALAN DURUMUNDAYERLER YÖNETİMİ

1 – ) Sakarya da her insana bir ağaç dikim imkânı ve ağaç kimlik numarası O ağaç in adresi verilecek.

2 – ) Orman Fidanlıma mevcut dikilmiş ve yeni dikilecek yerler için projelerine ağaç numarası koyacak.

3 – ) Orman içlerinde ki yollara alternatif yangın yollar yapılacak.

4 – ) Orman alanların da belli aralıklarda suni göletler yapılacak.

5 – ) Ormanlarda doğal hayat canlılar i soğukta sıcakta SU ya önem verme durumu korunacak.

6  – ) Ormanda kar suları akışı boşa gitmeyecek SU Dağdan aşağı alternatif yol ile toplanacak

7 – ) Ormanlar da kuşlara yuva evleri ağaçlara asılacak.

8 – ) Ormanlar da kar ve yağmur suları mevsimsel çoğaldığı zaman Toplama yerleri yapılacak.

9 – ) Ormanlar da yüksek gerilim direkleri teller iklimsel sarkarak yangın çıkarıyor ve çözüm bulunacak.

10 – ) Ormanlar da yüksek gerilim direkleri ve tellerine bakım onarım yapma zorluğu çözüme taşınacak.

11 – ) Orman içlerinde meyveli ağaç tohumları atılacak Mevcut olanlar korunacak.

12 – ) Ormanlarda ki bal ormanları çevreleri tel duvar ile çevrilecek.www.osmanzor.com

13 – ) Ormanlarda ki yaşlı anıt ağaç durumundaki ağaçlar kayıt altına alınacak.

14 – ) Ormanlarda doğal canlıları korunma mekânları var Ve yeni korunacak. Yerlerde yapılacak.

15 – ) Orman tabanında bitki çeşitleri ve orman türü ağaç türleri çeşitlenmesi artırılacak.

16 – ) Ormanda ağaç sevgisi artırmak için orman mühendisler marifeti ile konferanslar verilmeli.

17 – ) Çıplak Dağları planlayarak bitki türleri toprak tahlilleri ne göre Bitki çeşidi ağaç dikilecek

18 – ) Ormanlar Dağlar doku üzerinde yer altı yer üstü madenler araştırılarak kayıt altına alınacak.

19 – ) Ormanlarda Dağlarda yer altı su kaynakları kirletilmeyecek. Ve Gazlı sıvılar çıkarılacak.

20 – ) Sakarya da yer altı kıymasal madenlerimiz gazlar kuyu formülü ile gazlar işletmeye açılacak.

21 – ) Sakarya da orman türü ürünler harmoni zengin flora humus denge donuşum kurulacak

22 – ) Sakarya da Marmara bölgesinde-12- on iki bin çeşit bitki türü Bal ormanlarına taşınacak

23 – ) Sakarya da bal ormanlarda doğal BAL üretilecek doğal bal yiyen insana şifa olur

24 – ) İL İlceler de ki bal ormanlar aynı zamanda sağlık kanser terapisi gibi donuşum olacak

F – ( – 5 – ÖZLEM -) HER İL İLCEDE TOPLU KONUT ÜRETİLECEK

1 – ) İL İlçelerde en az -5- yıldızlı oteller yapılacak. Ve zemin; katlarda konferans salonları olacak.

2 – ) İL İlçelerde yer bilimi jeoloji haritaları her ilçede görünür bir yerde; okunur durumda asılacak.

3 – ) İL İlçelerde çok katli akıllı evler üretilecek. Toplam yer hamcı Duvara montajlı mobilya yapılacak.

4 – ) İL İlçelerde çok katlı akıllı evler-50-60-metre olacak. Akıllı mobilya-30-metre hacımı artıracak.

5 – ) İL İlçelerde çok katlı evler ısı yalıtımlı olacak. Ve güneş enerjili olmazsa olmaz yapılacak.

6 – ) İL İlçelerde köylerde toplu konut yapılarak hizmet akışı arı duru saygın samımı sevgiyle olacak.

7 – ) İL İlçelerde köylerde alt yapı kırlı atıklar geri donuşum ekonomiye parasal olarak dönecek.

8 – ) İL İlçelerde köylerde evsel atıklar sokağa atılmayacak? Çöp toplama araç gelince araca atılacak.

9 – ) İL İlçelerde belediye fırın yapacak. Ve doğal maya ile ekmek üretme ilke olarak yürüyecek.

10 – ) İL İlçeler de doğal mayadan doğal ekmek lifli olacak İnsan metabolizması sağlıklı çalışır

11 – ) İL İlçeler de sokak hayvanları sorunu olamaz? Sokakta hiç hayvan başıboş gezemez?

12 – ) Kedi kopeğin özgürlü;; Hayvanın boğazına zincir bağlayarak hayvan özgürlüğü çalınamaz?

13 -) Bazı insanlar kendi arzusunu tatmin etmek için evinde hayvana itaat etmesi için zül yapıyor

14 – ) Bazı insanlar çocuğuna zaman ayırmıyor? Sana bir kedi veya kopek alalım diyor?

15 – ) Çocuk O hayvan ile uğraşırken arkadaşlarından kopuyor Çocuk kendi kimliği bozuluyor

16 – ) Çocuğu hayvan ile boğuşurken insan ilişkisi bozuluyor? Hayvan hastalığı parazit bulaşıyor

17 – ) Çocuk hayvan ile boğuşurken eğitim öğrenimi başarısı bozuluyor.www.osmanzor.com

18 – ) Evdeki hayvandan bunalan O aile o hayvanı sokağa atıyor Sokak hayvanları böyle oluşuyor

19 – ) Evine hayvan olacak olanların belediyede o havan kaydı olmalı ve nüfus örneği kimlik olmalı

20 – ) Evinde hayvan saklamanın koşulu olmalı Evin bahçesi olacak ve hayvan barınağı olmalı

21 – ) Evinde hayvan komşusunu rahatsız etmeyecek kuralına o insan mecburu uyumu olacak

22 – ) Evin de hayvanı olan seyahat yapacağı zaman kime kimlere emanet edecek kuralı olacak

23 – ) Sokaklarda hayvan olmaz olamaz mevcut olanlara belediyeler barınma çiftliği kuracak

24 – ) Konut üretilirken her tapı sahibi topluca yaşanacak hakları yazılı olarak belge verilecek

G – ( – 6 – ÖZLEM – ) SAKARYANIN TÜMÜNDE JEOLOJİ HARİTALAR CIKACAK

1 – ) Sakarya da Fay hatları haritasına göre yerler ayrım yapılmadan her yerlere özel ağaçlar dikilecek.

2 – ) Sakarya da yer altı gazlar ölçümü yapılarak projelenecek ve işletmeye açılacak.

3 – ) Sakarya da Güneş enerji ve rüzgâr enerjisi ile her İL İlçede yer secimi yapımı ile imalat başlayacak.

4 – ) İL İlçelerde çöpler merkez toplama formülü ile geri donuşum tesislerinde pozitif enerji olacak.

5 – ) Sakarya da metal atıklar pil ve benzer metaller atıklar ilk elden toplanarak geri donuşum işleyecek.

6 – ) Sakarya da köyde şehirde fay hattı olan yerlerin haritası çıkacak her muhtarlıkta asılacak

7 – ) Sakarya da köyde şehirde fay hattı olan yerler Özede imar yasağı VE kacak yapanlarda yıkılacak

8 – ) Sakarya da Ana fay kuşağı üzerinde veya yakınında yapılmış binalar kamulaşarak yıkılacak

9 – ) Sakarya da fay hattı her nerde nerede ise fay boyunda yaprağı dökülmeyen ağaç dikilecek

10 – ) Sakarya da yer altı gazları yer üstüne çıkışında deprem oluyor

11 – ) Sakarya da yer altı gazlarını kontrol edebilme projeleri hazırlanmalı

12 – ) Sakarya da fay haritası çıkınca fay boyunda yeşil yapraklı ağaç dikilecek ve kamulaşacak

13 – ) Sakarya da fay hattı boyunda belli aralıklarla özel korumalı ızgaralı KUYULAR yapılacak

14 – ) Sakarya da yer altı gazları proje üretilerek ekonomi de çarkın içine çekilmeli

15 – ) Sakarya da yer altı gazlar doğru kullanılırsa bu gaz ekonomiye verimli olarak döner

16 – ) Sakarya da sadece yer altı gaz haricinde geri donuşum atıklar proje ile artırabilir

17 – ) Sakarya da İL İlçelerde Çöpler sokağa atılıyor ve sokaklarda Çöpler kırlılık yapıyor ya?

18 – ) Sakarya da yeni dönem sokaklara Çöp bir daha atılmayacak atılamayacak

19 – ) Sakarya da yeni donem sokakta kedi kopekler çöp bulamayacak parçalayamayacak

20 – ) Sakarya da yeni donem sokaklarda kedi kopek olmayacak.www.osmanzor.com

21 – ) Sakarya da yeni dönem Çöp arabaları küçülecek her dar sokağa çöp araç i girecek

22 – ) Sakarya da yeni dönem Çöpler geri dönüşümde ayrışım ile enerjiye dönecek

23 – ) Sakarya da yeni dönem sokakta arazide akarsularda gollerde denizde kırlı atık olmayacak

24 – ) Sakarya da yeni dönem cevre kirliliğini dönüşümlü-24-saat izleyen ekip kurulacak

H – ( – 7 – ÖZLEM – )  EVLENECEK ADAYLAR YETERLİLİK DUPLAMASİ ALACAK

1 – ) Milli eğitim müfredatında ders kitabi ile eğitim öğrenim görerek dipleme notuna yazılacak.

2 – ) Eğitim de aldığı diploma notuna göre – A-B-C-Ç-D-E sınıfı kimliğinde gurubu olacak.

3 – ) Evlenecek çiftler bir birine soracak A-B-C-Ç-D-E han ki sınıftasın not uyumlu olan konuşacak.

4 – ) Evlenecek adaylar bir birleri ile ne neler istekleri; karşılıklı yazarak yazılar %  60 onay i imzalanacak

5 – ) Evlilik aktın de evlilik içinde olmazsa olmazlar bir birine saygı saygının olmadığı zaman evlilik biter.

6 – ) Evlilik aktı gıyım gıy kuşam gezme tozma kim kiminle nerde ne zaman olacak kural işlemi olacak.

7 – ) Evlilik aktın de kaç çocuk olacağı ve çocuklara adaylar bakarken eşit bakacağı yazılacak.

8 – ) Evlilikte çocuk kazanmak için bir birini tanıma süresi -1-2-3-yıl bekleme den sonra karar verecek.

9 – ) Evlilikte çocuk kazanmak için ikinci bir akıt sözleşme yazılacak ki adaylar-18- yıl ayrılmayacak.

10 –  ) Evlilik çocuk olduktan sonra-18-yıl çocuğa anne baba olarak bir arada çocuk sevgi içinde olacak.

11 – ) Evlilik çocuk yuvanın; ikinci aktı ile yuva sağlamlığı yürütülecek.

12 – Evlilik aktı huzurlu bir yuva demektir. Huzurlu bir yuvada şiddet olmaz. Çocuklar suca karışmaz.

13 – Evlilik aktı toplumun :% büyük çoğunluğunda olursa Adlı kolluk işleri de %- 10 -ona duş er.

14- ) Evlilik aktı ile huzur refah artar Ve saygı sevgi yaygınlaşır şiddet kalkar

15 -) Evlilik diplomasi olan suç işlemez huzurlu yuva özlemi heyecanı kişiyi kontrol eder.

16 -) Evlilik aktı komşuluk ilişkilerinde kontrol eder Aileler bir birine bir birinin çocuğuna sevgi ile bakar.

17 – ) Evlilik aktı ekonomik planlamayı de kontrol altına alır Acık bütçe olmaz Aileler bir birini aldatmaz.

18 – ) Evlilik aktı olanlar da kredi kartı borcu olmaz Acık çek kesmez Senedi karşılıksız olmaz.

19 – ) Evlilik aktı olanlar yalan söylemez Dedi kodu yalan sözleri olmaz Arı Duru sözü özü aynı olur.

20-  ) Evlilik aktı ile Devlet bütçesi :% 30-boşa kullanılmaz Bu fark Araştırma ya ayrılı?

21 – ) Evlilik aktı olan insanlar karakol poliste %  küçük bir dilimi düşer

22 – ) Evlilik aktı olan Ömrünü de aile birliği beraberliği önemi için Savcı hâkim ile karşılaşmaz

23 – ) Evlilik aktı olan evinde bütçe yapılır gelir gider bütçesi yapılır ACIK bütçe olmaz huzur olur

24 – ) Evlilik aktı bir aile de bir mahallede bir şehirde ve ülkede tümünde rahatlar.www.osmanzor.com

D –  ( – 8 – ÖZLEM  -) SAKARYADA HER İLCE TOPLU KONUT ÜRETECEK

1 – ) Her ilce EKONOMIK HAVUZ aklı yönetenler i birleşik kaplar akışından gereğinde pay alacak.

2 – ) Her ilce köyde şehide çok katlı bina yapacak? Hizmeti Duvara monteli mobilya ile kolaylaştırılacak.

3 – ) Tarım toprağı olan küçük yerleşim yerleri kaldırılacak Çok katlı bina yapıp bireye verilecek.

4 – ) Şehir kültürü değişe çek Cadde sokaklar büyütülecek. Yeşil korunarak çoğalacak.

5 – ) Yerleşim durumundaki eski dökük binalar yıkılarak arsalar birleşerek çok katlı yapılacak.

6 – ) Şehirde köyde hiç bir bina sıvasız çatısız? Hiç bir bina kalmayacak Şehir kültürüne uydurulacak.

7 – ) Şehirde köyde sahipsiz hayvan bırakılmayacak Her bir hayvan kayıt altına alınacak.

8 – ) Şehirde köyde sokaklarda kedi ve köpek kaydı ocak? Sokağa hayvan atana büyük ceza verilecek.

9 – ) Şehirde köyde sokağa çöp sokaklara bırakılmayacak? Çöp toplama aracına doğrudan atılacak.

10 – ) Şehir de köyde sokak yöneticiler olacak Ve en temiz sokağı olan sokağa O ayın ödülü verilecek.

11 – ) İlçeler arası en temiz sokak yarışması basın medya önünde sokağa kurdeleyi Başkanlar kesecek.

12 – ) İL İlceler de sokak kenarlarına ağaç dikilecek ağaçlar numara ile O sokakta ki vatandaşa verilecek

13 – ) İL İlçelerde dere yatağı olan yerlere yapılar yıkılacak Ve imar izinleri kaldırılacak.

14 – ) İL İlçelerde fay hattı ve heyelan yerlere Yaprağı dökülmeyen ağaç türleri dikilecek.

15 – ) İL İlçelerde tarım toprağı yerleri olan belediye Doğal tarım; üretme park bahçe işlevi ile yapılacak.

16 -) İL İlçelerde imar izni olmayan yapılar;; İzlenerek anında yıkılacak Ve o yerler takıp edilecek.

17 – ) Her İL İlçede bal ormanları kurulacak Ve -12- bin çeşit bitki dikilecek bal ormanı bitkiler artacak.

18 – ) Her bal ormanı içinde bitki türleri Önce sağlık tedavi yürüyüşü YOLLARİ olacak.

19 – ) Her bal ormanında doğal tarım yapılacak Ve bal ormanı içinde kanser terapisi yürüyüşü olacak

20 – ) Her bal ormanı iç ve diş tür üzüme açılarak Hizmet kalite SEVGİ marka önemi hizmet yürüyecek.

21 – ) İL İlceler de bal ormanı yerler Tel duvar ile çevrilecek güven altına alınacak

22 – ) İL İlçeler de bal ormanı bitki çokluğunu tanıma tanıtma için İLK GİRİŞ paralı olacak

23 – ) İL İlçeler de bal ormanı yerlerde doğal tarım ürünleri üretilecek Ve alıcıya hazır edilecek

24 – ) İL İlçeler de ortak aklı yöneten EKONOMIK HAVUZ formül saygı ile yönetme..www.osmanzor.com

01 – ÖZLEM – ) SAKARYADA- ALTIN HISE BANKA KURULACAK

1 – ) Sakarya da yaşayan her birey İnsan hisse ortaklığı ile ALTIN BANKA kurulacak.

2 – ) Sakarya da her belediye Başkan i ve bordolu çalışan ALTIN BANKAYA ortak olacak.

3 – ) Sakarya da ki tüm çalışan bordolu ALTIN BANKAYA ortak olacak.

4 – ) Sakarya da her vergi mükellefi ALTIN BANKAYA ortak olacak.

5 – ) Büyük çoğunlukta her evde köşede tuttuğu bir miktar para var.

6  – ) Küçük düşünülen paralar bir havuzda toplanınca büyük sermayedeki paralardan büyük olur.

7 – ) İnsanlar köşede tuttuğu paralar i aslında çalıştırmak için birine vermek ister de güvenemez.

8 – ) İnsanlar köşede tuttuğu para; o insanlar için bir risk olur Arkadaşına verse geri veremez.

9 – ) İnsanlar köşede tuttuğu par ile bir iş yapmaya kalsa gelen gidene veresiye verir geri dönmez

10 – ) İnsanlar köşede tuttuğu parayı çocuğu alır. Har vurur harman savurur ve kaybeder.

11 -) İnsanlar köşede tuttuğu parayı Ya kuranın içine koyar Yâda yastığın altın Hırsızda kolay çalar

12 – ) İnsanlar köşede tuttuğu parayı yönetemediği için Başına bela olur.www.osmanzor.com

13 – ) İnsanlar köşede tuttuğu para;; Önce güvende sonra Kar payı ile kişiye GERİ  dönmesi önemli

14 – ) Sakarya da ALTIN BANKA Sakarya da yatırım yapacaklara Öncelikli kredi verecek.

15 – ) Sakarya ki yüksek okullarda birer bolüm araştırma proje üretimi için BANKA % de dilim verecek.

16 – ) Sakarya da proje üreten belediyelere Öncelikle BANKA % de dilime uyumlu kredi verecek.

17 – ) Sakarya da ki vergi verenlere proje önceliğine uyumlu BANKA % de uyumlu dilim kredi verecek.

18 – ) ALTIN BANKAYA hisse si olan her bireye evlilik kredisi verecek.

19 – ) Sakarya da ilk kurulacak çok ortaklı kurulacak işletmelere BANKA teşvikli kredi verilecek.

20 – ) Sakarya da fizikken özürlü insanlar ortak akıl ile ortaklı iş kuranlara BANKA kredi verecek

21 – ) Sakarya da ev hanımları çok ortaklı el becerileri iş yeri kuracaklara BANKA kredi verecek

22 – ) Sakarya da yüksek okul mezunu genç kızlara çok ortaklı iş kuranlara BANKA kredi verecek

23 – ) Sakarya da yüksek okul mezunu genç erkeklere çok ortaklı iş kuranlara BANKA kredi verecek

24 – ) ALTIN BANKA diğer bankalar gibi çalışacak ulus uluslar arası iş ve işlemlerde yürütecek

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir