Sakarya Kültür ve Doğa Kaynakları Koruma Derneği SASKİ Genel Müdürü Dr. İlyas DEMİRCİ’yi ziyaret etti

Posted By on 15/12/2019

Sakarya Kültür ve Doğal Kaynakları Koruma Derneği Başkanı Osman ZOR ve Başkan yardımcısı M.Baki ARDIÇ, Orhan Kahraman,Metin YAZ  SASKİ Genel Müdürü Dr. İlyas DEMİRCİ’yi ziyaret etti. SASKİ idaresi su yönetimini ve içme sularımızı sevk ve idaresi olan bir kurumdur. Sakarya nehri ,dereler,nehirler,göller , göletler ve Sapanca gölü Sakarya da çok büyük enerji nimetimiz. SASKİ kurumu su yönetimini maksimum verimde minimum paylaşımda adil olamadığını düşünüyoruz.

Birçok vilayette yukarıda saydığımız su rezervleri olmadığı halde çok uzaklardan şehre su gelmesine rağmen vatandaşa ekonomik olarak faturası,Sakarya şehrinin su politikasından daha verimli.

71770441_967030373649400_2090959348648902656_n

Ölçü olarak metropol olan İstanbul Sakarya bölgesinden çıkan su kaynaklarını önce bölgede baraj olarak su toplayıp daha sonra borular ile İstanbul’a taşımasına rağmen vatandaşa fatura maliyeti Sakarya ile kıyaslandığında daha ucuz fatura maliyeti olduğunu gözlemliyoruz.

72372934_967030263649411_6903661793718042624_n yönetimi çok önemli bir hazine, ülkemizde ve dünyada su yönetimi revize edilip toplanmadığı müddetçe ileri ki zamanlarda bilim adamlarının raporlarından anlıyoruz ki su savaşları çıkabileceğini söylüyorlar.

Ülkemizde su yönetimi ile bakanlığımız var. Bakanlığımızın vilayetlerde ki kurumları uzmanları ve Büyük şehir  ve alt birim belediyeler bizim derneğimizin izlenimlerinden ve bu konuda bilim otoritelerinin ülkemizde ki su politikamızı maksimum verimde kullanamadığımızı söylüyorlar . Binaenaleyh derneğimiz üyeleri arasında bilim insanları vardır .Aynı zamanda üniversiteler ile bu konuda fikir alışverişi yapıyoruz. Su politikasının mevsimsel zaman olarak yağmur sularının kaynak olarak baraj ,göl ve göletler yapabiliriz. Günümüzde vatandaş diyor ki bölgemizde ,ülkemizde su kaynaklarının insan yararına yani yaşamın sürdürülmesinde fatura olarak maliyetini sorgulama hakkımız yok mudur?  diye soruyor.

Şimdi Sakarya ya gelelim ,Sakarya da 1999 depremi şehir dokusunu çok değiştirdi. O tarihte yeraltı su şebeke hatlarının  % 95  yeniden yapıldı . Yeniden yapılmasına rağmen kontrol mercilerinin asli görevlerini yapmadıklarını düşünüyoruz.

% 95 su şebekesinin değiştiği sürede kontrol hatalarını görmeye başladık. Nasıl mı? O tarihte Büyük şehir sorumlusu kimler var ise kusurlu olduklarını kabul ediyoruz. Amma yeni gelen Genel müdür Rüstem KELEŞ arıza yapan hatların bakım onarımını yaparken yüz metre ara ile yer altı şebekesini arızasını gidermek için kazı yapmışlardı. O günlerde Teravih saatinde bakım onarım yapılırken o alandan  geçmek üzere olan Sakarya Kültür ve Doğal Kaynakları Koruma Derneği Başkanı Osman ZOR canlı şahit olmuştur.

Arıza mahallinde çalışanlara Osman ZOR seslenir.Bu ne biçim kurum ki yeni yapılmış hattın şebekesi yüz metre ara ile arıza yapmış. Bu kurumun genel müdürü yok muydu? teslim alınırken. Nerede bu genel müdürler? Oradan çalışan bir görevli Osman ZOR’ a işaret eder.Genel müdür burada, kazı yapılan çukurun içinde , olamaz dedim. Osman Zor sesini yükseltir. Nerede öyle bir müdür ? der. Kazı çukurundan bir adam çıkar. Osman ZOR’ un yanına gelir. Ben Sakarya SASKİ Genel müdürü Rüstem KELEŞ’im. E E E sen nasıl bu şebekeyi teslim aldın ki… ? Genel müdür Rüstem KELEŞ cevap verir.

Ben Rüstem KELEŞ olarak bu kuruma atanalı 15 gün oldu. Kusur, benim kusurum değildir. E E E iyi de yüz metre ara ile iki tane çukur niye açıyorsunuz ki?Rüstem KELEŞ cevap verir benim izlenimlerime göre bu şebekede % 50 kaçak vardır.

Osman ZOR sorar, Rüstem bey bu kaçakların % 50 si ne demektir. Ne yazık ki yer  altı şebekesinden kaçak aynı zamanda zemin sıvılaşmasına sebep olmuyor mu? Evet Osman bey ve bu kaçak su bedelleri vatandaşa yansımıyor mu? cevap Rüstem bey doğru diyorsunuz efendim

SASKİ Genel müdür Rüstem KELEŞ Sakarya da ON YILI aşkın görev yaptı. Yeraltı su şebekesinin seyir durumunda ki yollarda yeni bir çalışma görülmemiştir. Yani % 50 şebekeden kaçan yeraltı suları halen daha o günden bu güne faturaya mal olduğuna düşünüyoruz. Bu gün 15. 12. 2019 bu gün itibarı ile SASKİ Genel müdürümüz Dr. İlyas DEMİRCİ umarız yeni genel müdürümüz bu sorunu kökten çözer.

Dr. İlyas DEMİRCİ’ ye derneğimiz yönetim kurulu hoş geldiniz  ziyaretine gitti.  Sapanca gölü konusunda derneğimizin farklı farklı çalışmaları var . Bir kısmını Dr. İlyas DEMİRCİ’ ye anlatılmıştır. Umarız çözüme taşınır.

Sapanca gölünün iki cephesinden geçen ulaşım yolları göle sıfır seyretmektedir. Seyir halinde ki ulaşım araçları tekerlek sürtünmesinden çıkan metaller hava mahareti göle uçmaktadır.  Sakarya Üniversitesi ile İstanbul Üniversitesinin ortak çalışmalarında Sapanca gölünün tabanında 12-15cm kalınlıkta kirli metal tabakası oluştuğunu raporlarında yazdılar.

Sakarya Kültür ve Doğal Kaynakları Koruma Derneği bilim kurullarının çalışmalarında bir çok konuya çözüm anahtarı rapor-lanmıştır. Derneğin bilim kurullarının hazırladığı dosya da Sapanca gölünün kirlilikten kurtarılması için proje hazırlanmıştır. Bu proje basınla paylaşılmış ve Sakarya valisi Hüseyin Avni COŞ’a bizzat proje elden telim edilmiştir.

Sapanca gölünün iki cephesindeki ulaşım yolları yer altına alınması yani tünel sistemi bu proje devlet tarafında yani iktidar tarafından kabul görürse, yap işlet modeli ile tünel sistemi yapılır,ulaşım yolları yer altına alınır,Sapanca gölü kirlilikten kurtulur.

Dr.İlyas DEMİRCİ  bilgi birikimli samimi insan odaklı ,işini,ülkesini benimseyen bir bilim adamıdır. Umarız bu bilim adamı bizim projelerimizi ortak proje görür raporlarına ekler, teklifi siyasi otoriteye beyan eder, ve takipçisi olur. Aynı zamanda derneğimizle istişare halinde zaman akışında dayanışma yaşar. Sayfa okurlarımıza saygı ,hürmet ile arz ederiz.

  • İlyas DEMİRCİ

1962 yılında Artvin Murgul’da doğdu. Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik ve İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde Yüksek Lisans Eğitimini tamamladı, Gazi Üniversitende doktora özel öğrencisi olarak Nehir Hidroloji ve Açık Kanal Hidroliği alanlarında ihtisas gördü. Özel sektörde çeşitli firmalarda yönetici olarak görev yapan Demirci; Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Şehircilik Uzmanı olarak çalıştı. Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği Genel Sekreter görevini yürüttü.

Dr. İlyas DEMİRCİ, SASKİ Genel Müdür Vekili olarak görevine devam etmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir