Sakarya Kültür ve Doğal Kaynakları Koruma Derneği Trabzonlular Derneğini Ziyaret etti

Posted By on 17/02/2020

Trabzonlular Derneğinin Genel kurulundan sonra Seçilen Başkan Prof.Dr. Fehmi Çelebi’ye Hayırlı olsun Demek için Sakarya Kültür ve Doğal Kaynakları Koruma Derneği Yönetim kurumu ile ziyaret Hayırlı olsun derken Fikir alış verişi ve Bilim dosyamız bir dosya vererek oku fikirkat değerleme yaptı  Eleştiri veya takdir fikrinizi lütfen yazın Fikriniz bize moral olur diyerek bilim dosyasını verdik

trabzonder1

trabzonder

İlk kuruluş amacımız:

• Ülkemizdeki çeşitli çevre vakıflarının ülke bütünlüğüne. Avrupa normlarına yaklaşımının bizi tatmin etmemesi üzerine; daha etkili ve kapsamlı şekilde

• Sesimizin sesiz çoğunluk olan halkımız tarafından da paylaşılabileceği

• Tabanın sesinin yankısı olabilme fikrini

• Sayın FEHMİ DUMANIN’nın önderliği ile düşündük ve bize bu ruhun verdiği heyecan ile Kültür ve Doğal Kaynaklarımızı Koruma

• Derneğimizi kuracak üyeleri bir araya getirecek programı hazırladıktan sonra

• Resmi prosedürü tamamlayarak derneğimizi kurmaya muvaffak olduk.

• Aramızda görev bölümü yaparak ilk kurucu üyelerimizden Mustafa Yetiş kurucu başkan oldu.

• Ofisimizi Adapazarı Yeni Cami Akgün iş merkezinde kurduk. • Başkan Nedret Akoğlu oldu.

• Bu esnada büyük doğal afet olan Marmara depremini yaşadık. • Aynı olağanüstü günlerde derneğimize üye olan

• Başkanımız Osman ZOR Arifiye belediye binası yanındaki mülkiyeti kendisine ait olan binaya taşınmamıza vesile oldu ve idari binamızı bu binaya taşıdık.

Faaliyetler:

• 31.05.2003 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında 4. Başkanımız tekrar Osman ZOR seçilmiştir. • Derneğimiz, üyelerinden aldığı yetki ve destek ile aynı zamanda kurucu üyelerin inanılmaz azim ve enerjiyle • Sakarya ili içerisinde hatta Sakarya ilini aşabilecek doğa ve kültür değerleri üzerinde çalışmaya başladı • Bu çalışmalarda kayıtlarda bulunan kültürel değerlerimizin korunması konusunda eksik olan

• Halk bilincini üzülerek ve dehşetle fark ettik

• Ne yazık ki Resmi kuruluşlarımızda yetersizliğini müşahede ettik

• Bu kanaatle nasıl vardığımız hususunda bazı örnek olaylara bakacak olursak;

• Tarihi Alifuatpaşa köprüsü zaman içerisinde hayli yıpranmıştı

• Daha fazla yıpranmaması için ilgili taraflarla zaman zaman görüşmeler yaptığımız halde sahiplenme ruhunu maalesef göremedik • Örnek olayları çoğaltabiliriz ve fakat bunlar bizi sadece daha cesur yapar Akarsularımızın değerinin

• Nüfus projeksiyonlarında öngörüldüğü üzere zaman içerisinde kıt hale gelecek olan

• Su meselesi ile ilgili olarak farkında olmadığımızı düşünüyoruz • Hala önlerinde barajlar olmadan serbestçe denize dökülmelerini bşka nasıl izah edebiliriz ki ? ekolojik dengeler kollanmadan yapılan tesis ve yapılar doğal yaşamı bozucu, bitki örtüsünü tahrip edici etkiler oluşturmaktadır • Küreselleşen dünyada, milenyum çağında hala erozyonun etkilerini azatlamamız ayrı üzüntü sebebidir.

• Gelişmiş ülkeleri her bakımdan örnek alırken çevresel konularda niçin daha duyarlı olamıyoruz.?

• Tarihsel köklerimizi göz önüne aldığımızda ecdadımıza yakışmayan bir toplum oluşumuz ne kadar acıdır.

• Toprak erozyonu bir tarafa, çağımız hastalığı olan kültürel erozyon tüm dünya hakları gibi bizi de esir almıştır

• Genç nesillerimiz gelişmiş ülkelerin kültürel emperyalizmi altında ezilmektedir.

• Yarının dünyasında çevrenin ne kadar önemli olacağının ipuçlarını bilim adamlarının geleceğe ilişkin teorilerinde görmekteyiz • Dünyada benzersiz olan ülke topraklarımızın ve tarihsel kültürümüzün daha iyi korunarak geleceğe olaştırılması ana hedefimiz olmalıdır. Sonuç ve Dilekler Adapazarı Büyükşehir Belediyesinin kültürel varlığımızın korunması ve kollanması hususunda üstlendiği birleştirici rolü takrire şayan buluyoruz. Çalışmalarına devem etmeleri ve topluma tarihi kültürel ve doğal kaynakların korunması ile ilgili oluşan konsensüse duyarsız kalmayarak daha etkin faaliyetlerde bulunmasını diliyoruz.

valbey8

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir