Sakarya Orman Alanlarındaki değişim “SEL”nedeni

Posted By on 12/07/2015

Sakarya Orman Alanlarındaki değişim  “SEL”nedeni

Sakarya  Ormanları üzerindeki  baskı  her  geçen  gün  artarak devam ediyor.Ormanlardaki  değişim Sakarya’daki  Sellerin oluşmasına neden olduğu  iddia  edildi.

Sakarya Kültürel ve Doğal Kaynakları Koruma  Derneğinden yapılan açıklamada Ormanların  faydalarına yer verildi.

Elektrik iletim Hatları,Taşocakları, HESler, Toprak alım Bölgeleri,Maden işletmeciliği ile Akçay Baraj alanında   kesilen ağaçları  yerinde  inceleyen Sakarya Kültürel ve Doğal Kaynakları Koruma  Derneği Yöneticileri  Yörede  Orman  Varlığın tehlikede  olduğunu  açıkladı. Sakarya Kültürel ve Doğal Kaynakları Koruma  Derneği Kurucu  Başkanı  ve  Basın Sözcüsü  Fehmi DUMAN” Sakarya ilinin  Kocaali, Karasu, Hendek, Akyazı, Karapürçek  Ormanlarının Yüzde  75 i  50-60 yılda  Fındık bahçelerine  dönmüş. Karapürçek,Geyve,Pamukova,Sapanca  Ormanları’da  diğer  amaçlarda  kullanılarak  Yörede  Yaban Hayatı  ve  Bitki  örtüsü  Yok olma  aşamasına  gelmiştir.

Yerel  Halkın Görüşünü en  iyi anlatabilecek olan  Yerel  Sivil Toplum  Örgütlerinden hiç birisi  karar  aşamalarında  bulundurulmuyor. Orman  Haftasında  bile  Yanlarında  bulunmasından rahatsız  bir  İdare  var.Bu  dönemde  Bir şansımız  var  Sakarya  Valisi Hüseyin Avni COŞ  Gönüllü çevrecilere  kapılarını  sonuna kadar  açtı. Sakaryamız  için  bir şans .Bizde  olup biten  bütün olumsuzluları Valimize  iletebileceğiz  artık

Sellerin  ana  nedeni Ormansızlaşmadır

DUMAN”Sakarya  ilinde  son  yıllarda  meydana  gelen Sellerin  ana  nedeni Ormansızlaşmadır

Ormanlarınız  vasfını yitirmişse, Afet gelecek demektir. Bunun için  önceden yapılması gerekenler

Olacak afetin geçmiş yıllarda o bölgede olmuş en büyük çaplı afetten daha büyük ve kapsamlı

olabileceği, geçmişte bilinen afet hasarı yoksa deprem bölgeleri haritasındaki deprem tehlikesi ile muhtemel su baskınlarının dikkate alınabileceği,

Deprem ve benzeri afetlerde yangınların çıkabileceği, yangın afetlerinde çok büyük patlamaların,

ayrıca sinai ve enerji tesislerinde yangın, patlama ve gaz kaçaklarının olabileceği,

Hasara uğrayan ve yıkılan binaların çok olabileceği, açıkta kalan ailelerin iskan problemlerinin

artabileceği,

İç ve dış ulaşım ihtiyacının çok artabileceği,

Ulaşım yollarında ve tesislerinde hasarlar meydana gelebileceği, ulaşımın bir süre aksayabileceği veya

durabileceği,

Barajların, santrallerin, akaryakıt depo ve tesislerinin ve diğer önemli bina ve tesislerin afette hasar

görebileceği veya tamamen yıkılabileceği,

Radyo, telefon, telsiz haberleşmesinin aksayabileceği,

Elektrik ve içme suyu tesislerinin çalışamaz hale gelebileceği, susuzluğun baş gösterebileceği, halkın

karanlıkta kalabileceği,

Afetin gece veya sabaha karşı meydana gelebileceği, kış veya yaz şartlarından birisinde olabileceği,

Hasarın büyük olabileceği, enkaz altından insanların kurtarılması gerekeceği,

İhtiyaç maddelerinde özellikle gıda, ilaç ve ısınma maddelerinde ve gereçlerinde sıkıntı meydana

gelebileceği,

Hükümet binası, sağlık tesisleri gibi idare merkezlerinin hasara uğrayabileceği, geçici idare

merkezlerine gerek duyulabileceği,

İlk yardım ve kurtarma hizmetlerinde görevlendirilecek personel ve ailelerinin veya askeri birliklerin

de afete maruz kalabileceği,

Afet bölgesine yardıma giden ekiplerin de barınma, ısınma, yiyecek ve içecek ihtiyaçlarının

olabileceği,

Afet bölgesinde yağmacılık teşebbüslerinin olabileceği,

Yiyecek, içecek, giyecek, barındırma ve benzeri acil yardım ihtiyaçlarının belirlenmesinde ve

temininde acil yardım süresinin gerekli hallerde daha fazla olabileceği,

İllerinde tespit edilen muhtemel afetlerin gerçekleşebileceği,

Kış ve yaz şartlarının umumi hayatı etkileyecek derecede olumsuz geçebileceği,

farz ve kabul edilir.

Bunlar genel planlamalar için faraziyeler olup, bölgenin özelliği dikkate alınarak vuku bulabilecek her

afet için somut faraziyeler tespit edilir ve planlar buna göre yapılır.

DUMAN” Ormanlar doğal dengenin korunması açısından çok büyük önem taşıyor. Selleri, erozyonu önleyen ormanlar, tozu emiyor, yağmura neden oluyor. Hava kirliliğinin yaklaşık yarısı ormanlar tarafından temizleniyor. 100 yaşındaki bir kayın ağacı saatte yaklaşık 40 kişinin çıkardığı 2.35 kilogram karbondioksiti tüketiyor.

Bir kayın ağacı saatte 1.5 kilogram oksijen üretirken, bir hektar ladin ormanı yılda 32, kayın ormanı 68 ve çam ormanı ise 30-40 ton toz emiyor.

Ormanlar bitkiler ve hayvanlar için doğal bir ‘su şebekesi’. Ormanlar, kar ve yağmuru yaprakları, dalları, gövdesi ve kökleri ile tutarak, selleri ve taşkınları önlüyor, ayrıca yeraltı sularının oluşmasına yardım ediyor. Binlerce yılda oluşan toprağı kökleriyle tutan ormanlar, erozyonu önlüyor. Bitki örtüsü ve toprak içerisinde büyük miktarda karbon depolayarak iklim üzerinde olumlu etki sağlayan ormanlar, sıcak ve soğuk havayı da dengeliyor.

Ormanlar su buharını yoğunlaştırarak yağmura dönüştürürken,  rüzgarın hızını kesiyor.

Orman varlığı aynı zamanda bir ülke için ulusal savunma ve güvenlik bakımından stratejik önem sahip.

BİLİNMEYENLER

DUMAN” Ormanlar 50 metre genişliğindeki bir otobanın trafik gürültüsünü 20-30 desibel azaltıyor.

Yapraklı ağaçlardan meydana gelen bir orman bölgesinde 50 kuş türü barınıyor.  Ağaçsız bir alana göre 8 kat daha fazla humus oluşturan ormanlar toprak canlılarının yaşamasına olanak sağlıyor.

25 metre boyunda ve 15 metre tepe çatısına sahip bir kayın ağacı saatte 1.5 kilogram oksijen üretiyor.

Bir hektar ladin ormanı yılda 32 ton, kayın ormanı 68 ton, çam ormanı ise 30-40 ton toz emiyor.

Hava kirliliğinin yaklaşık yüzde 50’si ormanlar tarafından temizleniyor.

Ormanlar, egzoz ve benzeri zehirli gazlar ile kirli suları temizleme özelliğine sahip.

100 yaşındaki bir kayın ağacı saatte yaklaşık 40 kişinin çıkardığı 2.35 kilogram karbondioksiti tüketiyor.

100 metrekare alanda yer alan 25 metre boyunda ve 100 yaş civarındaki bir kayın ağacı, kökleri ve kılcal damarları aracılığıyla yılda 30 bin litre su çekiyor ve verimli toprağın akmasını önlüyor.

Kayın ağacı bir yıl içinde 300 kilogram zehiri emiyor ve dışarı süzüyor.

Sakarya Kültürel ve Doğal Kaynakları Koruma  Derneği

eylembasladı20 eylembasladı21 eylembasladı22 eylembasladı61 eylembasladı62 eylembasladı69 eylembasladı62121 eylembasladı62122 eylembasladı62123 eylembasladı62124 eylembasladı62125 eylembasladı62126 eylembasladı62127 eylembasladı62128 eylembasladı62129 eylembasladı62130 eylembasladı62131 eylembasladı62132 eylembasladı62133 eylembasladı62134 eylembasladı62135 eylembasladı62136 eylembasladı62137 eylembasladı62138 logo1