SATSO Başkanı A. Akgün ALTUĞ’ u Dernek Ziyareti

Posted By on 20/12/2019

Sakarya Kültür ve Doğal Kaynakları Koruma Derneği başkanı ve yönetim kurulu SATSO  başkanı A. Akgün ALTUĞ’ u ziyaretinde, sosyal , kültürel, ekonomik, barış ve huzurun iletişimde ki değeri, önemi rutin ziyaretlerin dışında aile birliği, beraberliği, saygınlığı , büyük aile kültürüne binaen , sevgi ve şefkat, samimiyet duyarlılığında yürütülmesi elzemdir.

A. Akgün ALTUĞ  değerli başkan , şahsında kurumun saygın ,değerli üyelerini kalbi gönülden kutluyoruz. Kültür erozyonunun tüm katmanlara zarar vermesi yani ahlaki değerler , dürüstlük  ve güven ana sermaye olmasına rağmen, çöken ahlaksızlık, hilekarlık, bu meslek dallarını da bulaştığını düşünüyoruz.

satso yönAslında insanlar birbirleri ile iletişimde ki en büyük güç her şeyin üzerinde ki değerdir. Esnaflar arasında izlenimlerimizde güven kaybı var. Taraflar birbirlerine verdiği sözleri akitsiz yapamıyor. Yetmiyor noterden yapıyor, yetmiyor gayri menkul ipoteği yapılıyor. Her şeye rağmen güven değerinin çöküşü büyük ailenin işletilemeyişinden.

sakarya havadan bakış Büyük aileyi bir tanıyalım ,büyük aile kimdir? Ecdadımızın sözleri her zaman esas alınmıştır. Söz dendiği zaman, o söz hiçbir zaman değişmezdi. Bu değişmeyen söz, yaşamın her katmanında geçerliydi. Ticarette o gün  , zamanlarda ki çek ,senet ,ipotek yoktu. neydi? İnsanların birbirine güveni, o büyük aile kültüründe yaşıyordu. Özde  sözün ruhu , aslı ile aynıydı. Dili kalbi arası aynıydı. Bu değerli kültürümüz , büyük aile de yaşıyordu.

Acarlar longoz 2  Ekonomik ticaretin akışında mal ve hizmet karşılığı üretimden geçer. Aracı unsur kağıt ,akitler ve büyük sermayenin  oluşturduğu formül, üretim ve tüketim nasıl sevk ve idare edilir ve sevk , idarenin akışına renk katmak, renklendirmek, yönetmek, danışmanlık ve ranttan emeksiz pay almak. Nedir bu? Yani büyük sermaye bir tabela koyup bu tabela hansın ,hunsun formüle ettiği , banka şubeleri , alın teri olmadan, emek katmadan, hileli bir ticaret formülüdür. Yani ali paranı getir yatır, veli gel sana kredi vereyim, Ayşe paranı getir, yatır , Fatma gel sana kredi vereyim. Para kimin? kimin parasını ,kime verdi? anlaşılıyor, doğrumu? İşte Hans ,Huns banka şubeleri bunlardır, yani bir tabela dır. Yani şirketin bir sermayesi yoktur içinde, dört duvardır, sadece ve sadece  hile ile emeği çalmaktır. Büyük ailenin böyle bir hastalığı yoktu.

Büyük aile birbirlerine söz verdikleri zaman, o söz her zaman geçerliydi.Para alışverişleri söz verdikleri zaman , tarihi ile uyumlu idi. Birbirlerine ödünç para verirlerdi, bu paraların zaman akışında ki kaybı olmaması için , ALTIN GRAMI üzerinden yapılırdı.

Sakarya kültür ve Doğal Varlıkları Koruma Derneğin bilim kurulları sosyo ekonomik yaşamın her katmanı ile ilgili, proje üretmenin fikir hareketinden geçtiğine inanan , geniş tabanlı katılım çalış tayları oluşumunda , rutin toplantılarda ki konuşmalar daima bilgi, belgeler ,yazılı kayıt ile tutanak altına alınır.

Geniş tabanlı çalış taylarda , kültürel erozyonun boşluğu büyük yara açmaktadır. Bu yara nasıl tedavi edilir? Uzmanların ortak görüşleri, kültür erozyonu ve ekonomik paylaşım, çarkında ki yaranın tamiri, öz ve milli olması projenin ruhu , aslı unsuru, yerindeki yaşayan değerleri benliğinde ,özünde, içinden çıkacak bilim insanları yönetimi ile olur.

Yukarıda Hansın,Hunsun formülünü yazmıştık… Derneğin hazırladığı çalış taylar sonucu bilim dosyası değerli başkan A. Akgün ALTUĞ şahsınızda tüm üyelerinize bu mesajı vermeniz için ,şahsınıza bu bilim dosyasını veriyoruz. Umarız ortak aklı birlikte uygulamaya taşıma nasip olur. Yani altın hisseli banka kurmayı , Sakarya da pilot bölge olarak başlatma ve Türkiye  örneği oluruz,umarız.

Acarlar longozu 3 Büyük ailenin çöküşü özde,ruhu, anne babanın varlığı, ve büyük aile insandan insan ürer, büyük aile katmanları olur. Büyük ailenin bireyleri toplumun ana gövdesidir. Büyük aile katmanları köydür, mezra dır, ilçedir, ildir, ülkedir. Ülkelerin ruhu,birlik bütünlük kalp atışı gibidir. Kalp atışı yara aldığı zaman , kanser mikrobu gibi yaygınlaşır.

NOKTA  insan , insan ile  birleşiminden çocuk olur, yani evlilik müessesesi çok büyük değerdir. İmalat oradadır. Bu müessese bilim ölçeğinde taraflar birbirlerini ,tanıması , güvenmesi, ortak aklı kullanması , aile içerisinde ki gelir ve gideri maksimum ölçekte konuşarak aile bütçesi yapılması ile aile birliği verimli olur.

Her bireyin, yaşamını planlaması gelir- gider bütçesi eğitimi olmalı. NOKTA ecdadımızda ki eğitimler büyük aile tezgahında vardı. Günümüzde erozyona uğradı. Ortak aklın aile birliğini omurgası olmalı, omurga bütünlüğün taşıyıcı unsurudur. Yani yeni kurulacak evlilik yuvaları planlı, projeli, günü ve geleceğinden emin, bir seyir defteri olmalı.  Bu seyir defteri yolculuğun rehberi, ve yol göstericisi, ışığı, gecesi gündüzü olmalı.

Acarlar longoz  Erozyonun yarası nasıl tamir edilir sorgulayalım. Çözüm anahtarı eğitimde olmazsa olmazdır. O halde milli eğitim müfredatında nasıl matematik dersi var ise, evlilikle ilgili bir ders ilkokuldan lise bitimine kadar ,bu dersten çocuk not almalı. Lise bitiminde çocuk aldığı notlara göre belge alır. Bu belge çocuğun aldığı not durumuna göre A. B. C. D. yani diploma notu olur. Evlenecek gençler liseden sonra , aday seçeceği zaman adayına sorar, evlilik yeterliliği olan belgen  A. B. C. D. belge sınıfınız hangisin dendir ? sorunca , karşı taraf belgesini çıkaracak , adaylar aldığı eğitime göre birbirlerine ne soracağını , birbirlerinden ne isteyeceğini ,bilerek soracaktır, cevabı da ona göre olacaktır.

Milli eğitim müfredatının , eğitim periyotunda bir çok dalların kitapları var. Bu kitaplardan ders gören çocuklar ileri yaşam boyutlarında ,bazı kitaplardan öğrendiklerini , ileri ki yaşamı ile çoğu zaman , hiç karşılığı olmayan bilgiye sahip oluyor. O halde matematik dersi nasıl insanın hayatında var oluyor ise, evlilik akdi için  taraflar  birbirlerine soru cevap ve yaşamın içinde o kadar çok ayrıntılar vardır ki, bunları önceden konuşulmaz, evlilik beraberliği içinde iken sık sık karşılaşa bilen , farklı görüş ve düşünceler, tartışma boyutunun huzursuzluğu birikiminden ,gerilim yükselir,şiddete dönebilir.

Eğitim müfredatına evliliğe hazırlık dersi konulur ise  , birey kendinde yeterlilik hisseder, öz güveni yüksek olur, ne söyleyeceğini, ne yapacağını bilir, nerede nasıl oturacağını bilir, kiminle ne konuşacağını bilir. Akla uymayan, bilime uymayan, hayal dünyasına girmez.Mutlu aile yaşamın her katmanında ki insandır. Aile mutlu olunca , ev içinde mutluluk artar, komşular ile mutluluk artar, işi ile aşı ile mutluluk artar. Toplumsal barışın anahtarı mutlu ailede başlar ve devam eder. Saygıdeğer başkan A. Akgün ALTUĞ şahsınızda ,kurumunuzun her bireylerine,saygı hürmet eder, başarılar dileriz. Sayfa okurlarımıza saygı ,hürmet arz ederiz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir