Tövbe Tövbe Esteğfürüllah Tesbıh Çekme

Posted By on 21/11/2015

Tövbe Tövbe Esteğfürüllah  Tesbıh Çekme

1-) Lailahe illallah ya melıkel mülk (+ ödülü–Allah ödülü yücedir

2-) Subahnellahı vebıhamdihi (+ ödülü–Aşk ile okuyan günahları silinir

3-) Berakallahu Fıküm Bereke Leküm (+ ödülü-Allah size ve bize bereket ihsan etsin

4-) Leyselaha mindunillahi Kaşıfetün (+ ödülü-Allah her şeyi bilendir

5-) Allaumme barikfini vela yedürühü (+ödülü-Allahım onu mübarek kıl zarar verme

6-) Esteğfurellahelazim veetubu iley (+ ödülü-Önü bereketli kil zarar verme diye dua Eder

7-) Lahavlevela kuvvet illabillahil azim (+ ödülü-Cuma gecesi yatakta–33- defa oku rüyada

Peygamberi gorme nasıp ola

8-) Allahumme Erkut alay devleti haydar (+ ödülü-kayıp eşyanın bulunması için okuma

9-) Allahumme barık fini vela yedürrühü (+ ödülü-kim hoşuna bir şey giderse bu ayeti oku

10-) Ya erhemerrihimin ya rabbı (+ ödülü–3-defa: ya erhemerrahimin veya yarabbi deyip oku

 

11-) Ya hayyu ya kayyüm ya bedi assemati ve ard yazel celalı vel ikram (+ ödülü-Cuma günü

Camı de hutbe saatinde okuma afala ve dileği ola

12-) Lahavlevela kuvvete la ilahe illellhül melikül hakkul mübin(+ ödülü-(33) defa okusa

Peygamberi ruyasında gorrur

13-) Eğüzü bikelimatillattammati min şerri ma halak (+ ödülü-Bütün yaratıkların şerrinden

Allaha sığınırım

14-) Şad şeydalı ya ruha evradın ya ruhbi izzeti barüh (+ ödülü-Cebrail duası çok okunursa

Sıkıntıları giderir

15-) Allahımme inneke afvuvvun kerimün tuhubbul af fu anni (+ ödülü-kadir gecesi okuma

16-) Subhaellahi vebihamdihi subhanellahil azim esteğfıfullah (+ ödülü-Rizki bol ve

Duşmanına galip ola Sabah akşam okuma

17-) MuhammedenResülüllah Sadikül vadül eminLailahü Elmelikül hakkul mübin (+ödülüBü 18-) Eşhedü enlailahe illellah ve eşhedu enne Muhammedu resululah (+ödülü-Allah sığıma

19-) Estağfürüllahellezi la ılahe illahü el hayel kayyume ve etübü iley (+ ödülü-Allah

Meleklere BU kulumun gunahlarını silin

20-) Allahımme ini eğüzübike min amelişşitani ve seyyitil Ahlam (+ ödülü-şeytan ve kotu

Ruhlulardan dan dan sana siğinirim

 

21-) Allahımmec allahüberran ve enbithü bilislami nebaten hasenen (+ ödül-isim koymada

22-) Ya zekiyyü tagirine neccina mınkülli afetin bi kudsike ya kerim ya kudus ya kuddus ( +

Ödül –Ac karnina beyaz yerde( 7 ) defa okusa unut kanlılık iyi olur

23-) La ilahe illahül melikül hakkul mubın (+ ödülü-Rızkı genişlettir kolaylaştır

24-) Allahım latiffün bi ibadihi yerzukü men yeşa u vehüvel aziz ( + ödülü her sabah oku

41-kere okuma

25-) Hasbiyallahü La ilahe illahü aleyhi tevekeltü ve hüve rabbül arşil azım (+ ödülü-her türlü

Sikintiyi def eder

26-) Elhamdüllillahillezi ameni haza ve razekanihi min gayri havlin mini vela kuvvetin (+

Ödülü-Allahdılerse her şey olur

27-) Allahımme rebbena atına fıddunya hasenet  vefil ahreti  haseneten veğına azabennar

(+ ödülü- Cehenmden azat olma

28-)  La ilahe illa ente ya hannanü ya mennanu ya bediassemavatı vel ard yazel celali vel ikram(+ ödülü- Derse duakabul olacağı hadis i şerif haber verilmiştir

29-) Allahumme erte halekteni ve ente tehdini ve ente titimüni ve ente teskini ve ente

Tümitüni ve ente(+ ödülü- cc lı Allah bağişlar

30-) Allahumme bariklena firecebe ve şaban bellığna ramazan vehtimlena bil iman ve

Yesirlena birkuran (+ ödülü–11-ayin sultani (3)aylar Ayet el kursu-Peygamber Sözü -1-

1-)       ALLAHIM AF VE BAĞİŞLAMANA MUHTACIZ

2-) Hakkımızda her şeyin hayırlara vesile olmasını dileriz Allahım

3-) Kul hakkı borçları dünyada yaşarken helalleşme nasıp eyle Allahım

4-) Helâlın den hayırlı rızkılar kazanma yi nasıp eyle Allahım

5-) İslam üzere yaşayan insanları kötülüklerden koru Allahım

6-) Allahım senin rızana göre yaşayan insanlar la karşılaştır Allahım

7-) Hanelerimize huzur ve mu hap bet nasıp eyle Allahım

8-)Çocuklarımıza iman üzere yaşayan eşler le yuva kurmalarını nasıp eyle Allahım

9-) Komşularımızla senin rızan üzere iletişim ve komşuluk yaşamayı nasıp eyle Allahım

10-)Günlük görüş tuğumuz insanlar iletişimde kusurlu ve onur kırıcı sözden koru Allahım

11-)Hayırlı helal rızklar. aaa. Haramlar karışması ve nefsin arzusuna düşürme bizi Allahım

12-) İslam üzere yaşamayı ve helal rızklar la beslenmeyi nasıp eyle Allahım

13-) İletişim teknoloji aygıtlar görsel ve duyumsal kirliklerden bizi koru Allahım

 

14-) Ebedi âlemde ödüllendireceğin kullarından eyle bizi Allahım

15-) Ölüm anında kelime i şahadet eşhedu enla ilahe illallah demeyi nasıp eyle Allahım

16-) Muslımanlar in birliklerini dayanışmasını İslam üzere yaşamayı nasıp eyle Allahım

17-) Allahım senin emirlerine inanmayan insanlara bizleri muhtaç etme Allahım

18-) Helal kazanma ve helal yolda harcamayı bizlere nasıp eyle Allahım

19-) Her din kardeşimize helal para kazanmayı ve helalinden hacılık nasıp et Allahım

20-) Borçlarımızı kolay ödeme kolaylığı nasıp eyle Allahım

21-) Alacağımız paraları mal hizmet benzer alacak şiddete düşmeden çöz Allahım

22-) Senin rızanı yaşayan kullarından eyle bizi ve rızan üzere yaşat Allahım

23-) Devletleri milletleri barış üzere yaşama nasıp eyle Allahım

 

24-) İslam önderlerini din bilgileri öğretenler i eksik etme Allahım

25-) Peygamberler insanlara bilgi tebliğinde, peygamber üstünlüğü inanırız elhemdulullah

26-) Allahım şükürler olsun ki bizler İslam üzere yaşayan bir nesildeniz elhemdulullah

27-) İslam üzere yaşamayan nesiller İslami öğrenme nasıp eyle Allahım

28-) Son peygamber soyundan ve İslami yaşayan bir aileden öldüğümüz için şükürler olsun

Nimetlere ve kurana şükürler olsun Allahım peygamberler yaşadı ve öldüler kur an

Peygamber imiz de yaşadı öldü inanıyoruz ki bütün canlılar ölecek bizlere de iman üzere

Ölüm nasıp et Allahım

29-) Akıl tutulması çölleşen topraklar ağaç ve bitki yok oluyor

30-) Çoraklaşan topraklar da tüm canlılar ölüyor

31-) Dünyanın büyük çoğunluğu: Soğuk ve Sıcak: hayır ihsan eyle Allahım

32-) Teknoloji aygıtlar iklim doğa denge bozulumu canlılığın iz dirabini hafiflet Allahım

33-) Silah üreten devler dünya denge bozulumu Ve kirleme sorunu merhamet et Allahım

 

34-) Gıdaların özünü dolenme çekirdeğini yok eden ve hormonla değişimden koru Allahım

35-) Zengin israfları lüks olgusu alınmış da: kullanılmamış? Fakir sofra haki körü Allahım

36-) Topraklar küçük mutlu azınlık kontrolünde topraksızlara da toprak nasıp eyle Allahım

37-) Temiz su kontrolü küçük azınlık elinde Su yoksulu olan ülkelere de nasıp et Allahım

38-) Gıda ve su yokluğu bazı ülkelerde kısa Ömür Gıda su sorun: ülkelere de nasıp et Allahım

39-) Evrenin sahibi cc celal Allah tela bilen gören: İnanır iman ederiz elhemdulullah

40-) Yoktan var eden dilerse yok eder hikmetine sual olmaz: dünya fani elhemdulullah

41-) Yoktan var eden dilerse yok eder hikmetine sual olmaz: dünya Musa fır hane e e e

42-) Nimeti veren Allah dilerse çoğaltır dilerse azaltır tevekkül elhemdulullah

43-) Ağaç i bitkiyi toprakta körü? Ve yaşat Doğadaki her şey bir denge bozma ki yeşil olsun

44-) Çölleşmeye karşı dünyadaki her insan: Bir ağaç dikmeli iklimleri koruma önemi için-1-

45-) Bitki örtüsü toprağın su hayat damarları gibidir: Ve su dönüşünü toprakta ağaç oluşturur

46-) Çölleşme de ilkçi bitki örtüsü çeşitliliği Ağaç toprak kimyasında dolaşan kan gibidir

47-) Dünyanın birçok ülkesinde olmayan bitkiler Türkiye de var kıymet bilinmeli

48-) Sanayileşme ve cevre kirliliği bitki türlerin? Kısmen de olsa nesli yok oluyor

49-) Her bitki çeşidi bir denge bitki türleri kirlik ten yok oluyorsa düşünmeliyiz

50-) Genetiği ile değişimler bugün şık gibi görünmesi gelecekte nasıl farklılık yaşama sorun?

51-) Bilimsel gelişmeler ben buldum ben yarattım derken yaratan Allah iznini bilmek gerek?

52-) Yaratana karşı olanlar bir gün hüsrana uğrayacak mutlak irade Allah tasarrufundadır?

53-) Deniz dağ ova her varlık Allaha Şükreder. Ay Güneş evren Allahın izniyle döner?

 

54-) Allahım ölümden önce: İman ve kur ani yaşam tüm insanlığa nasıp eyle Allahım

55-) Ölmüş Anne Babalarımızı Allahım merhametin lütfünle ödüllendir Allahım

56-) Ölüm öncesi tövbe etme nasıp eyle tüm insanlığa nasıp eyle Allahım

56-) Kuran ahlakı kuran kültürü kuranı rehber olarak yaşayan insan olmayı nasıp eyle Allahım

57-) Hayırlı eş hayırlı evlat hayırlı aş iş nasıp eyle ve hayırlı iyi komşu nasıp eyle Allahım

58-) Kuran okuyan kuran öğreten hocaların sayısı artmasını nasıp eyle Allahım

59-) Allahım insanlar senin sevgini yaşama ve zikretmeyi kur ani yaşam kul eyle Allahım

60-) Allahım biz aciz çare sız günahkâr kulların sen affınla merhamet etmeni isteriz Allahım

61-) Allahım sen af etmezsen biz kimden af dileriz tabii ki merhametine sığınırız Allahım

62-) Allahım bu kısa ömürlü dünya varlıkları bizi aldatması esaretine düşürme bizi Allahım

63-) Allahım ömrümüz var oldukça bize helal lokma helal varlık nasıp eyle Allahım

 

64-) Allahım her şeyin hayırlısı ve aş iş doğru yolda yaşam nasıp et Allahım

65-) Allahım verdiğin varlıklardan beslenen: şükürde açız olduğumuz için af eyle Allahım

66-) Allahım evrendeki her varlık senin iznin iradene inan ir tevekkül ederiz elhemdulullah

67-) Allahım verdiğin bilgi ile evrende araştırma ve aygıtlarla bilgi Allah iradesidir

68-) Allahım her bilim insani bilmeli ki Allah iradesi ikramı bilgi bilim insanına ikramdır

69-) Allahım bilim insani bilgisi ile öğünmemeli bilginin sahibi Allaha şükretmeli

70-) Allahım insan aklını dünyalık makam servet uğruna ölüm yapan insanı yanıltma Allahım

71-) Allahım nefsin esaretine dünya çıkarı için aklı melekemiz esarete düşürme Allahım

72-) Allahım verdiğin aklı gösterdiğin yolda İslam iman yaşayan kul olma nasip et Allahım

73-) Allahım ibadeti küsursuz yapan ve kabul olan kul olmayı insanlara nasıp et Allahım

 

74-) Allahım af dileme özürlü kullar: Af ini kabul ettiğin kullardan eyle Allahım

75-) Allahım bu dünyada hayırlı ömür hayırlı eş, iş, aş Ve ilim bilim azı ne düşürme Allahım

76-) Allahım ölüm bedene gelmeden tövbe: nasıp eyle son nefes ikram, nasip eyle Allahım

77-) Allahım Bu dünya imtihanı iyi: helal varlık iyi ilim yaşam nasıp et Allahım

78-) Allahım son peygamber in ümmeti olduğumuz için şükürler olsun Allahım

79-) Allahım çocuklarımızı hayırlı eşlerle yuva İslami yaşam nasıp et Allahım

80-) Allahım namaz kılarken kuran okurken dua ederken aklımızı vesveseden koru Allahım

81-) Allahım bu dünyada yaşarken borçlarımızı ödeyerek helalleşme nasıp et Allahım

82-) Allahım ömrümüzde yaşarken iletişim kurduğumuz hak hukuk ve helalleşme nasıp et

83-) Allahım yaşam ömrümüm üz de bedenen bir başkasına muhtaç olmadan ölüm nasıp et

84-) Allahım sevgili son peygamberin yaşadığını örnek yaşayan kul olma nasıp et Allahım

85-) Allahım kuran ilmi yasayan insan: Ve milletler i barış içinde iletişim nasıp et Allahım

86-) Allahım merhametin bağışlaman iman üzere ölüm tüm İslam âlemine nasıp et Allahım

87-) Allahım ebedi âlemde cennetle ödüllü kul olma bütün insanlara nasıp et Allahım

88-) Af et sen af etmesen biz günahkâr kullar af merhametine muhtacız Allahım

87-) Allahım mahfirli ver hamini velhikni bırrafikil A la sub haneke ma arafnake hakka-2-

88-) Allahım Sağlıklı uzun ömür ver. Seni zikreden sana şükredenlerden eyle Allahım

89-) Allahım Sana zikretme ilmi ver. Şeytan ve nefis esaretinden koru Allahım

90-) Allahım Sevgini yaşayacak ferz ilham şuur ılım sağlıklı ömür ver Allahım

91-) Allahım Şeytan Çın ve nefsin esaretinden sana sığınırız Allahım

92-) Allahım Seni çokça zikreden şükreden ve başkaları nı da davet eden eyle Allahım

93-) Allahım Son nefeste kelime i şahadet getirerek ve cenneti görmeyi nasıp et Allahım

94-) Allahım Günahları bağışladığın kullarından eyle din kardeşler i ve bizi Allahım

95-) Allahım Verdiğin nimetlere şükreden ve sağlıklı ömür yaşayan kul eyle Allahım

96-) Allahım Sevdiklerinden eyle ve bize de sevdiklerimizle rızanı kazanan eyle Allahım

97-) Allahım Bizi ve bizim de sevdiklerimizi de  cennete buluşmayı nasıp et Allahım

98-) Allahım Bizi senin sevginden mahrum edecek  şeytan i dürtüler den koru Allahım

99-) Allahım Şükür zikir eden, rızan üzere yaşamayı bize ve yakınlarımıza nasıp et Allahim

 

100-) Allahım Kalben ilmen ruhen her tür şerlerden nefsi fitneden uzak eyle bizi Allahım

101-) Allahım Bütün İnsanlara senin rızanı yaşayan kul olmayı nasıp et Allahım

102-) Allahım Ölüm suresi zamanda cennet cemali görmeği huşu içinde ölüm ver Allahım

103-) Allahım Ölüm korku su sevgiyle Allaha kavuşacak mutlu yolculuk nasıp et Allahım

104-) Allahım Beden özürlü akıl hastası bir başkasına müh taç İnsan etme  bizi Allahım

105-) Allahım Hacılık yapma imkanı varlık ver. Yaşama irade ruhu aşkı ver Allahım

106-) Allahım Yoksul aç fakir insanlara varlığımızı paylaşma imkan i irade ver Allahım

107-) Allahım Dünya varlığı mal mülk az i boşluğu şaşkınlığı zaaf inden koru Allahım

108-) Allahım Yoksulun hakkı mal mülk payını zamanında veren kül eyle bizi Allahım

109-) Allahım Mal sahibi mülk sahibi nerde bunun ilk sahibi yaratan rızası ilmi ver Allahım

110-) Allahım Bir gün toprak olan bu beden. Yine toprak olacak. İlim sevgi si ver Allahım

 

111-) Allahım Malın mülkün sahibi sen sin. Kısa ömürlü dünya. Nefis az inden koru Allahım

112-) Allahım Mal mülk ver. Senin rızan yolunda yoksula veren Şükür eden kul eyle Allahım

113-) Allahım Mal mülk senin. İlim. Zengin kul imtihanını kazanan kullardan eyle Allahım

114-) Allahım Mal mülk sahibi şaşkın i olan kul Dünyada ki şaşkın olmaktan koru Allahım

115-) Allahım Mal mülk isterken. İsyankâr olan şaşkınlardan olanlardan eyleme bizi Allahım

116-) Allahım Fakir yaşam i seni zikreden yokluk imtihanı kazanamaz kullarından et Allahım

117-) Allahım Evlilik yuva sı şaşkını birlik bütünlükten mahrum aile yoksulu etme Allahım

118-) Allahım Evlilikten olabilecek çocuklar senin rızan yolunda yaşayan İnsan eyle Allahım

119-) Allahım Evlilik arasında birlik beraberlik saygı sevgi yuva nasıp et İnsanlara Allahım

120-) Allahım Evlilik karşılıklı birlik beraberlik içinde yaşama sevgisi İlhami ver Allahım

121-) Allahım Evlilik İnsan neslinin Çoğalması, devamı için hayırlı nesiller ihsan et Allahım

122-) Allahım Evlilikte Bay Bayan Allah rızası yolunda yürüme ilmi aşkı sevgisi ver Allahım

123-) Allahım Evlilik birlikte yürüme ilmi paylamayı öğreten en iyi yol yöntem i ver Allahım

124-) Allahım Evlilikte önce senin rızan i ve birliğin yolunu rızanı kazanma nasıp et  Allahım

125-) Allahım Evlilik bereketi çocuk hikmeti ulviyet e uygun çocuk büyütme nasıp et Allahım

126-) Allahım Komşuluk birliği saygı sevgi ulviyet e uhrevi yon yaşayan İnsan eyle Allahım

127-) Allahım Komşu ile doğru yol iletişim kurma kültürü hoşgörü ahlakı olan eyle Allahım

128-) Allahım Sevme paylaşma ilmi uyum içinde şükretme İlhami feyzini nasıp eyle Allahım

129-) Allahım Senin ilim irfan in doğru yolda yürüyen kul olmayı her insana nasıp et Allahım

130-) Allahım Senin sevginle yaşam cennetle ödüllü kul olma ilmi yaşam nasıp et Allahım

131-) Allahım Sınırsız hikmet merhameti ne sığınırız Bizi bizleri tüm kulları af eyle Allahım

132-) Her şeyin sahibi Biz aciz kulların Sen af edenleri sever sın bizi de af et Allahım

133-) Bu Dünyada varlığı gücü ile zulmeden zalim İnsanlara fırsat verme Allahım

134-) Allahım Senin rızan i yaşama ilmi rızan ilmini tüm insanlara nasıp eyle Allahım—3-

135-)  Ölüm can beden çıkınca yok olmuyor. Sadece mekân değişiyor.

136-)  Ölüm ebedi mekân zaman donuşum değişim mevki süreç yoludur.

137-)  Ölüm bu dünyadaki rüyadan ayılma rüyadaki algılama ebedi ömür yoludur.

138-)  Ölüm bu dünyadaki zamandaki süreç de yaşananlar zaman yıllar iç içe girer.

139-)  Ölüm can bedenden çıkınca sorgulama aslına donuş buluşma süreç olur.

140-)  Ölüm fiziki görünüm bu dünyadaki varlığın donuşu yaratan tayın eder.

141-)  Ölüm evren ve dünya varlığı yaratan bir gün var ettiği her şeyi değiştir.

142-)  Ölüm toprağın varlığı ile Âdem peygamber varlığı insan nesli aslına döner.

143-)  Ölüm anne karnında iken can veren Allah ömür sonunda Allaha döner,

144-)  Bu dünyadan ayrılma aslına öze donuş Allah aşkı sevgisine kavuşma yoludur.

145-)  Evrende her aygıt ve her varlığın dönüşü yaratan iradesi teçeli eder.

ALLAHIM AFETMEĞI SEVERSIN BİZ GUNAHKAR KULLARIN İ AFEYLE

*** Okunan Kuran kuranları kusursuz okunmuş kuran olarak kabulünü diler. Ecrini sevabını Sevgili ağır zaman Peygamberimiz Muhammet Mustafa ya eşlerine kendine inananlara. Ve ÂDEM ALEYSELAM ve Bu ikisi arasında gecen Peygamberlere ve kendilerine inanan insanlar Evliyalar Enbiyalar Kuran i elden ele dilden dile günümüze kadar getiren ilim irfan ehli insanlar. Ve günümüzde de kuran ilmi yaşayan tüm ilmi yaşayan tüm insanlar i af mağfiret et Allahım

***Bu Dünyadan geçtikten sonra çocuklarımızda bize kuran ikram eden nesiller olmalarını nasıp eyle Allahım. Bu Dünya da yaşarken helal kazanıp helal ye yen insanlar eyle. Bu Dünya da ömür bitince Ölüm sonu fanı âlemde hak hukuk helalleşme kolaylığı nasıp eyle Allahım Hak sahipleri kullar i cennetinle ödüllendir. Sen merhamet helalleşme kolaylığı nasıp eyle Allahım.

***Bol haznenden rızık nasıp eyle Doğal afetlerden koru Dertli kullarına derman Hasta kullarına şifa nasıp eyle Allahım.

***Borçlu İnsanların borçlarını ödeme kolaylığı nasıp eyle. Bize de verdiğin sağlık sıhhate ve verdiğin nimetlere şükürler olsun. Hanelerimize huzur muhabbet huzur ve helal kazanıp helal yeme nasıp eyle Allahım. Doğal afetlerden tüm canlıları ve bizleri de koru Allahım. Helalinden varlık nasıp eyle. Hacılık sevgisi heyecanı ve hacılık görevini yapmayı nasıp eyle Allahım.

*** Bize verdiğin rızıklara sağlık sıhhat huzur muhabbet ve şakır şukur etmeği nasıp eyle ve rızan i kazanmayı nasıp eyle Allahım.

***Helal kazanç helalinden hacılık görev i yaşamayı ve bütün din kardeşlerimize nasıp eyle Allahım. Verdiğin Rıfkı paylaşan önder olmayı nasıp eyle Yoksula Garip Guruba ya Rehber yardımcı olmayı nasıp eyle Allahım.

***Okuduğumuz Kuran in kabulu Ecrini Sevgili Peygamberimiz e eşlerine ve kendine inanan ve her din kardeşimize ve inananlara nasıp eyle Allahım.

*** Ölmüş olan Anne Babalarımız in günahları varsa af eyle Anne Babamıza merhametin hikmetin ihsanın bizim bilmediğimiz ödüllerin i nasıp eyle Allahım Ve Bizlerlide af eyle

 

***Akraba ve yakınlarımız Tüm Din Kardeşlerimiz Abayı Ecdadımız ÂDEM ALEYSELAM

Ve bütün peygamberler ve Evliyalar Enbiyalar Ulemalar ve İslami yaşam azcı biz günahkâr kulların i af eyle rızana layık yaşan ihsan olmayı nasıp eyle Alahım

 

*** Bu Dünyada iken kul hakki ile helâlaşma imkânı iyi niyet ahlakı ferz i akıl nasıp eyle Allahım Bu Dünyada iken kul haki ile helâlaşma imkânı ahlakı feyzi i akıl nasıp eyle Allahım

 

***Borç ve alacak sorumlusu akıl yoksulu olanlardan eyleme Allahım. Çocuklarımıza kuran namaz oruçlu eşle evlenme nasıp eyle ve Hayırlı çocuklar i olsun bize de torunlar görmeği nasıp eyle Allahım

***Bu dünyada helal mal mülk fakirlere yoksullara aç açıklara paylaşanlardan eyle Allahım   ***Son nefesten önce kelime i şahadet getirerek kalbimizde iman elimizde kuran Cennet cemalini gören göz ve ilham i korkuyu sevgi aşkı Cennet cemali Allaha kavuşacak iman yolculuğu nasıp eyle Allahım Nerde mal mülk al sende oyalan. Yolun sonu ebedi: Âlem İman Kuran Namaz Helal lokma paylaşan kul Allaha ulaşacak İman ahlakı yaşayan kullarından eyle Allahım.

*-)  Mağfiret ike udini este cibleküm la yenfen hazerün min ğaderin A U yenfe U mima

nezzele ve mimma lem yenzil subhaneke ma abatnake hakka ibadedike şifa imin külli

Dai birahmetike ya erhemerrahimmin

 

*-) Bismillahirrahmanirrahim vela havlevela  vela küvete illa billahil aliyil azim

Allahımme ineni eseline ya kadimü ya ferdu ya vitrü ya ehhedu ya semedu ya hayyu

ya kayyumu yazel celali vel ikram fein tevellev fe kul hasbiyallahu la ilahe ilahe ilahi

Aleyhi tevekeltü ve hüve rabbul arşil AZIM

 

*-) Sevgili som pey gam berrimiz ve rehberimiz yolunda yaşamayı nasıp eyle Allahım

Sevgili Muhammet Mustafa pey gam berimiz insanların önderi ve rehber’’ ölçümüz

Allahım rızanı yaşamayı ve kazanmayı tüm inananlara ve bize nasıp eyle Allahım

 

*-) Allahımme inni zalamtü nefsi zulmen kesiran ve la yağfiruzzunübe illa ente

fağfirli mağfireten min indike inneke entel ğafürur RAHİM

 

*-) Bismilahirrahmanirrahim Allahımme inni eğüzübike min mevtil gammi

Allahımme havin şekerail mevti Allahımme barikli mevti badel mevt

 

*-) 10-kere Bismillahirrahmanirrahim şehiddallahü ennehü la ilahe illallahü vahdehü la

şerikelehü ilahen vahiden ahaden samaden lem yettehızü sahibten vela veleden velem

yekünlehü küfüven EHEDEN

 

*-) 25-kere Esteğfirullahelazim ve etubüileyh  Euzübillahimineşşeytanirracim

Bismillahirrahmanirrahim innallahe ve melaiketehü yüsellune alennebiyyi eyyühellezine

Amenu sallü aleyhi ve sellimu teslima

 

*-) Eğüzübillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmannrrhim ve tesimü bi habıllahi vela

havle vela kuvvete illa billahıl aliyyil aziym ya gaimü ya daimü ya hayyü ya kayyüm ya

vitrü ya ehedu ya semedü ya Allahım  Allahımme salli ala mühammedin ve ala alihi

ve sahbihi ve sellim eşhedü  enla ilahe illallahü vahdehü la şerike lehü ve eşhedü enne

muhammeden abdühü ve resulühü eşteğfirrallah minkulli zenbih ve etubu ileyk

birahmetike ya erhamerrahimin

 

*-) Bismillahirrahmanirrahim ina fetahnake fetenmubiyna innallahe hüve rezeğu

Zülküvvetilmetinü yafeahu Allahımme selli ğala seyyidina muhammedın selate

Tuncuna bihal bihal minec mimillen varı vela fatı vetevzilena bıha cemınel cecatı ve

Tezahıruna bihamincemil seyyıahatı veter feğna biha eğleterecatı ve tubeliğuna bila eksel

Feyarı min cemiğil hayatı fılğayati ve bağdel mamati

 

*-) 15- ve Cuma-40- Bismillahirrahmanrrahim  şehidallahü ennehu  la ilahe illa hüve vel

Melaiketü ve ülül ilmi kaimen bil kıst la ilahe illa hüvel azizül hâkim inneddine in

dellahil İslam ve mah telefellezine utül kitabe illa min ba di ma caehümül ilmu bağyen

beynehüm ve men yekfur bi ayatillahi fe innallahe seriul HİSAB www.osmanzor.com

 

*-) Dünya -6- gün içinde yaratıldı (1-Cumartesi-Toprak) (2-Pazar-Dağlar) (3-Pazartesi-Ağaçlar ) (4-Salı-Sevilmeyenler) (5-Çarşamba-Nur) (6-Perşembe-Hayvanlar) (7-Cuma-Âdem

Peygamber ) İş ve işlem aktı yapma veya ilk işlem başlama önlemse bakış açısı görüş’’-2-

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir