TÖVBE TÖVBE ESTEGFÜRÜLLAH TESBIH CEKME

Posted By on 02/03/2015

1-) Lailahe illellah ya melikelmülk+ Ödülü-Allah ödülü yücedir 2-) Subahellahi  vebihamdihi+          Ödülü-Ask ile okuyan günahlari silinir 3-) Berakallahu Fiküm Bereke Leküm+ Ödülü-Allah sizin ve bizim hakimizde bereket Ihsan etsin   4-) Leyselaha mindunillahi kasifetün + Ödülü-Allah her seyi bilendir 5-) Allahumme barikfini vela yedürrühü + Ödülü-Hosuna bir sey giderse bu ayeti oku 6-) Estegfurellahelazim veetubu iley +  Ödülü- Önü bereketli kil ve ona zarar verme 7-) Lahavlevela kuvvet illabillahil azim + Ödülü-Cuma gece siyakta (33)defa oku rüyada peygamberi görme nasip ola   8-) Allahumme Erkut alay devleti haydar + Ödülü-Kayip esyanin bulunmasi için okuma 9-) Ya erhemerraihimin ya rabbi +Ödülü-(3) defa ya erhemerrahimin veya yarabbi oku        10-)Ya hayyu ya kayyüm ya bedi assemati ve ard yazel celali vel ikram+ Ödülü-Cuma günü 11-)Lahavlevela kuvvete la ilahe illellahül melikül hakkul mübin +Ödülü yücedir   12-)Egüzü bikelimattammatiminserri ma halak + Ödülü-Her Varnin serrinden Allahasiginirim 13-)Sad seydali ya ruha evradin ya ruhbi izzeti barüh + Ödülü-Cebrail duasi sikintilari giderir 14-)Allahume inneke afvuvvun kerimün tuhubbul af fu anni +Ödülü-Kadir gecesi okuma 15-)Subhanellhi vebihamdihi subhanellahil azim estegfirullah +Ödülü-Rizkki bol ve düsmana Galip ola sabah aksam okuma   16-) Muhammeden resülüllah sadikül vadül emin lailahhü elmelikül hakkul mübin + Ödülü-Y 17-) Eshedü enlailahe ve eshedu enne muhammededu resulullah + Ödülü-Yücedir 18-) Estagfürüllahellezi la ilahe illahü  hayel kayume ve etübü iley +Ödülü Yücedir 19-) Allahume ini egüzübike min amelissitani ve seyyitil ahlam + Ödülü-Seytan ve kotu ruhlardan sana siginirim   20-) Allahumec  Allahüberan ve enbithü bilislami nebaten hasenen + Ödülü-Isim koymada 21-) Ya zekiyyü tagirine neccina minkülli afetin bi kudsike ya kerim ya kudus ya kuddus + Ödülü- Ac karnina beyaz yerde ( 7 ) defa okusa unut kanlik iyi olur   22-) Allahhume rebbena atina fiddunya haseneten vefil ahireti haseneten vekina +Ödülü-Y 23-) Allahü latiffün bi ibadihi yerzikü men yesa u vehüvel aziz + Ödülü-Sabah ( 41 )okuma 24-) Hasbiyallahü la ilahe illahü aleyhi tevekeltü ve hüve rabbül azim + Ödülü-H sikinti için   25-) Elhamdüllillahillezi etari annittaza ve razekanihi min gayri havlin mini vela kuvvetin +Ö 26-) Allahume rebbena atna fiddunya hasenet vefil ahreti haseneten vegina azabennar + Ödülü- Cehennemden azat olma   27-) La ilahe illa ante ya hannanü ya bediassemavati vel ard yazel celali vel ikram + Ödülü- Okuyanin duasi kabul ola 28-) Allahume erte halekteni ve ente tehdini ve ente titimüni ve ente teskini ve ente tümitüni ve ente + Ödülü-cc li Allah bagislar 29-) Allahume bariklena firecebe ve saban belligna ramazan vehtimlena bil iman ve yesirlena birkuran +Ödülü-11- ayin sultani ( 3 ) aylar düagasi aya tel kursu peygamber sözü ( -1- )   30-) Allahim mahfirli ver hamini velhikni birafikil A la subhaneke ma arafnake hakka Magfiret ike udini este cibleküm la yenfeU hazerün min gaderin Allahu yenfe U mima Nezzele ve mimma lem yenzil subhaneke ma abatnake hakka ibadedike sifa imin külli Dai  birahmetike ya erhemerrahimmi   31-) Bismillahirrahmanirrahim vela havlevela küvete illa billâh il aliyil azim Allahumma inni eseline ya kadimü ya ferdu ya vitrü ya ehhedu ya semedu ya hayyu ya kayyumu yazel Celali vel ikram fein tevellev fe kul hasbiyallahu la ilahe ilahe ilahi aleyhi tevekeltü ve Hüve rabbul arsil AZIM   32-) Sevgili son peyganberrimiz ve rehberimiz yolunda yasamayi nasip eyle Allahim sevgili Muhammet Mustafa peygamberimiz tüm insanlarin önderi ve rehber ve ölçümüz Allahim rizani yasamayi ve kazanmayi tüm insanlara ve bize nasip eyle Allahim   33-) Allahhümme inni zalamtü nafsi zulmen kesiran ve la yagfiruzzunübe illa ente fagfirli Magfireteten min indike inneke entegafürur rahim   34-) Bismillahirrahmanirrahim  Allahumme inni egüzübike min mevtil gammi Allahumme Havin sekerail mevti Allahümme barikli mevti badel mevt   35-) 10- kere Bismillahirrahmanirrahim sehiddallahü ennehü la ilahe illellahü vahdehü la Serikelehü ilahen vahiden ahaden samaden lem yettehizü sahibten vela veleden velem Yekünlehü küfüven ehede   36-) 25-kere Esrepfirullahelazim ve etubüileyh euzübillahiminesseytanirracim Bismillahirrahmanirrahim inellahe ve melaikerehü yüsellune alennebiyyi eyyühallezine Amenu sallü aleyhi ve sellimu teslima   37-) Egüzübillahiminesseytanirracim Bismillahirrahmanirrahim ve tesimü bi habillahi vela Havle vela kuvvete illa billahil aliyyil aziym ya gaimü ya daimü ya hayyü ya kayyüm ya Vitrü ya ehedu ya semedü ya Allah Allahümme salli ala mühammedin ve ala alihi ve Sahbihi ve sellim eshedü enla ilahe illallahü vahdehü la serike lehü ve eshedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü estegfirrallah minkulli zenbih ve etubu ileyk Biahmetike ya erhamerrahimin   38-) Bismillahirrahmanirrahim ina fetahnake fetenmubiyna innallahe hüve rezegu Zülküvvetilmetinü yafeahu Allahümme salli galaseyyidina muhammedin selate tuncuna Bihal bihal minec mimilen vari velafati vetevzilena biha ceminelcecati ve tezahiruna Bihamincemil seyyiahati veter fegna biha egle terecati ve tubeliguna bila eksel feyarimin Cemigil hayati filgayati ve bagdel mamati   39-) 15-sira ve Cuma özel–40-Bismillahirrahmanirrahim sehidellahü ennehu la ilahe illa hüve Vel melaiketü ve ülül ilmi kaiman bil kist la ilahe illa hüvel azizül hâkim inneddine in Dellahil Islam ve mah telefellezine utül kitabe illa min ba di ma caehümül ilmu bagyen Beynehüm ve men yekfur bi ayatillahi fe innallaheseriul HISAB 40-) Son peygamber soyundan ve Islami yasayan bir aileden öldügümüz için sükürler olsun Nimetlere ve kurana sükürler olsun Allahim peygamberler yasadi ve öldüler Kur an Peygamberimizde de yasadi öldü inaniyoruz ki her canli ölecek iman üzere ölüm nasip et Tüm insanlara ve biz açiz kullarina Allahim                                            (-2-) 41-) Kul hakki borçlari dünyada yasarken helallesme nasip eyle Allahim 42-) Helalinden hayirli rizkilar kazanmayi nasip eyle Allahim 43-) Islam üzere yasayan insanlari kötülerden koru Allahim 44-) Allahim senin rizana göre yasayan insanlar la karsilastir Allahim 45-) Hanelerimize huzur ve muhabbet nasip eyle Allahim 46-) Çocuklarimiza iman üzere yasayan eslerle yuva kurmalarini nasip eyle Allahim 47-) Komsularimizla senin rizan üzere iletisim ve komsuluk yasamayi nasip eyle Allahim 48-) Günlük görüstügümüz insanlar iletisimde kusurlu ve onur kirici sözlerden koru Allahim 49-) Hayirli helal rizk aaa haram karismasi ve nefsin arzusuna düsürme Allahim 50-) Islam üzere yasamayi ve helal rizkla beslenmeyi nasip eyle Allahim 51-) Iletisim teknoloji aygitlar ve duyumsal kirliklerden bizi koru Allahim 52-) Ebedi âlemde ödüllendirecegin kullarindan eyle bizi Allahim 53-) Ölüm aninda kelime i sahadet es edu anla ilahe illallah demeyi nasip eyle Allahim 54-) Muslimanlarin birliklerini dayanismasini Islam üzere yasamayi nasip eyle Allahim 55-) Allahum senin emirlerine inanmayan insanlara bizleri muhtaç etme Allahim 56-) Helal kazanma ve helal yolda harcamayi bizlere nasip eyle Allahim 57-) Her din kardesimize helal para kazanmayi ve helalinden hacilik nasip et Allahim 58-) Borçlarimizi kolay ödeme ve helâlik alarak ödeme imkâni nasip eyle Allahim 59-) Alacagimiz paralari mal hizmet benzer alacak siddete düsmeden çöz Allahim 60-) Senin rizani yasayan kullarindan eyle bizi ve rizan üzere yasat Allahim 61-) Devletleri milletleri baris üzere yasam nasip eyle Allahim 62-) Islam önderlerini din bilgileri Ögretenler i eksik etme Allahim 63-) Peygamberler insanlara bilgi tebliginde peygamber üstünlügü inaniriz elhamdulullah 64-) Allahim sükürler olsun ki bizler Islam üzere yasayan bir nesildeniz elhemdulullah 65-) Islam üzere yasamayan nesiller Islami Ögrenme nasip eyle Allahim 66-) Akil tutulmasi çöllesen topraklar agaç bitkiden yoksul yöneticilere hidayet eyle Allahim 67-) Çoraklasan topraklar da canlilar Ölüyor bitkiyi dogru yönetenler nasip et Allahim 68-) Dünyanin büyük çogunlugu: Soguk ve Sicak: hayirlar ihsan eyle Allahim 69-) Teknoloji aygitlar iklim doga denge bozulumu canliligin iz dirabini hafiflet Allahim 70-) Silah üreten devler dünya denge bozulumu Ve kirlenme sorunu merhamet et Allahim 71-) Gidalarin özünü döllenme çekirdegini yok eden Ve hormonla degisimden koru Allahim 72-) Zengin israflari lüks olgusu alinmis da: Kullanilmamis? Fakir sofra haki körü Allahim 73-) Zenginlikler israfa dönüsü No açliktan Ölen insanlar var ya merhamet eyle Allahim 74-) Topraklar küçük mutlu azinlik kontrolde toprak sizlara da toprak nasip eyle Allahim 75-) Temiz su kontrolü küçük azinlik elinde Su yoksulu olan ülkelere de nasip et Allahim 76-) Gida ve su yoklugu bazi ülkelerde kisa Ömür Gida su sorun ülkelerede nasip et Allahim 77-) Evrenin sahibi cc celal Allah tela bilen gören Inanir iman ederiz elhemdulullah 78-) Yoktan var eden dilerse yok eder hikmetine sual olmaz dünya fani elhamdulullah 79-) Nimeti veren Allah dilerse çogaltir dilerse azaltir tevekkül elhemdulullah 80-) Agaç i bitkiyi i toprakta koru? Ve yasat Dogadaki her sey bir denge bozma ki yesil olsun 81-) Çöllesmeye karsi Dünyadaki her insan: Bir agaç dikmeli iklimleri koruma önemi için 82-) Bitki Örtüsü topragin su hayat damarlari gibidir Su dönüsümü nu toprakta agaç olusturur 83-) Çöllesmede ilkçi bitki Örtüsü çesitliligi Ve agaç toprak kimyasinda dolasan Kan gibidir 84-) Dünyanin birçok ülkesinde olmayan bitkiler Türkiye’de var kiymeti bilmeliyiz? 85-) Sanayilesme ve cevre kirliligi bitki türlerin? Türkiye’de bazi türleri yok ediyor? 86-) Her bitki çesidi bir denge bitki türleri kirlilikten yok oluyorsa iki kere düsünmeliyiz 87-) Genetigi ile degisimler bu gün sik gibi görünmesi gelecekte nasil farklilik yasama sorun? 88-)  Bilimsel gelismeler ben buldum ben yarattim derken yaratan Allah iznini bilmek gerek? 89-) Yaratana karsi olanlar bir gün hüsrana ugrayacak mutlak irade Allah tasarrufundadir? 90-) Deniz dag ova her varlik Allaha Sükreder. Ay Günes evren Allahin izniyle döner (-3-)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir