TÜRK LİRASININ ALIM GÜCÜ MİLLİ KARARLA DEĞER BULUR…

Posted By on 27/01/2020

Türk lirası karşısında değeri artan yabancı paralar nasıl değerli oluyor? O  yabancı paralar kim, kimlerin kontrolü varsa O paralar (( oyunu )) doğru anlayalım. Ve doğru anlatalım. Para alıp para satan formülü,  al, stok yap, talep oluştur ve talep olunca sat, para kazan . BU formül akıl, Türk lirası üzerinden yabancı paralar (( oyunu )) ile emeksiz para kazan. Bu formül kırılmalı.!!                                                                                                                                                                                                                                                                                                               türk bayrağı 3

Türk lirası değeri yabancı para oyuncularının esaretinde olamaz. Yabancı para alan -satanlara ,yüksek vergi konmalı. % 20 gibi vergi ile vergilendirilmeli. Alın teri, bilgi, proje, emek olmadan büyük para kazanılamaz, kazanılmamalı.!!

Yabancı paraya % 20 vergi alınır iken , satılır iken %20 konulursa bu oyuncular Türk lirası üzerinde ki davranışları değişir. Ve Türk lirası saygınlığını KORUR.imf2

Uluslararası sözleşmeleri ÖZ Türkçe ile yazılması uluslararası anlaşılabilir  sözleri Türkçeden sonra yazılmalı. Türkçe dili ile sözleşmeler yazıldıkça uzun vadede Türkçe dili uluslararası akitleri okuyan , okutan her insan Türkçe dili öğrenme durumunda olur. Türkçe dilimiz uluslararası saygınlığı önemsenmesi belirleyici ve güvenilir olması elzem olur.

Emek , üretim , mal değişimi talebi zorlayan değil, özümseyen , ihtiyaca göre karşılık bulan yaşamın sürdürülebilmesi için , üreten tüketen zinciri, köprüsü güven ve ahlaki saygınlığı adalet terzisi ile yürütüldükçe evrensel olur.

Ülkeler birbirleri ile ticari alışverişleri üretimde arz ve talebi kazan- kazan olursa ülkeler birbirlerine iyi niyet saygınlığı uzun vadeli olur. Uzun vadeli arz ve talepler ülkelerin ihtiyacı olduğu kadar , ülkeler birbirlerine mal alışverişi yaparlar. Oysa büyük oyuncular var. Bu büyük oyuncular ülkelerin üstünden kazanım yapmak için gizli ajandaları var.ımftürkiye haritası

Ülkeler üzerinde akıl yürüten O  insan sayısının minyatürü, formül oluşturarak , kendi hesaplarına göre arz ve talebi formüle ederek… İnsan sağlığını hiçe sayacak kadar , insanoğlunu millet ayırmadan, yiyeceğine – içeceğine , giyeceğine, teneffüs ettiği havaya yani oksijene , insanları kendi güdümlerine maruz bırakarak, para kazanma hırsları ,ülkelerinde üstündedir.!!

Para bir araçtır. Para emeği ,üretimi,malın değişimi adına bir kaldıraçtır. Para;  A,BC,D gibi ülkelerin parası birbirinden üstün olmasındaki oyuncular olmadan daha saygın, daha kalıcı değerde olur. Ülkelerin üreteceğine, tüketeceğine uzaktan kumanda ile yönetme durumundaki O akıl, insan sayısının minyatürü  şekil esaretinden kurtulmalı.!!

Ülkeler kendi parasını, başka paralar üzerinde mal takası ile yani üretilen ürünlerin alım satımında ki araç ,kaldıraç para, para üzerinde esaret olmadan nasıl yürütülmeli.!! İnsan üzerindeki  O minyatür fark edilirse , saygınlığı üretime dayalı malın karşılığında arz ve talep olur. Ve üretim talebini yaygınlaştırdıkça para, araç, kaldıraç değer bulur.

Türk lirası üzerinde esaret oyunları kazanıma ,kazanmaya dönüştüren O büyük oyuncular artık deşifre olma zamanı gelmiştir.!!! Asıl alın teri ile uğraşan ,emeğinin karşılığı parayı alamamaktadır. Asgari ücretli ,dar gelirli emekli ülkenin hamurunda ki ana unsur mayadır.Bu maya olmadan millet olmaz.!!!

Ülkemiz üzerinde yabancı para arz ve talebini oluşturan, insan sayısının O minyatürü yüksek vergi ile vergilendirilir ise O oyuncular Türk lirası üzerinde oyun oynayamazlar. Emeksiz para kazanamazlar. Paradan para kazanma lüksü ,keyfiyeti artık kırılacak. ( Yabancı para Türk lirası üzerinde yükselmesi ,kaldıraç oyuncuları ortadan kalktığında Türk lirası evrensel saygınlığını arz ve talebi esaretten kurtulacaktır ve saygın , güvenilir paradır. )

Emek, üretimin olmazsa olmazı , alın teri ,beyin gücü ve üretimi sürdürülebilecek değerlerin karşılığı insan . İnsan emeğini üretimde ki pazar payında % dilimi helal, hak ,adaleti, mutluluğu kazanımı eşitlik ilkesi ayrışımı olmadan, emek ,üretimdeki payı ,kar payını % si minimum % 25 olmalıdır. Hatta ve hatta %40 olabilir. Emek üretimdeki kar payında helal kazanım emeğin, emekçinin huzur ve mutluluğu kar payında hakkı olmamalı. Yani % 25 veya 40 emekçi aldığında kar payı bereketli de olur ve  patronların helal kazanması ,bereketi de artırır. !!

Ekonomi planlayıcıları, emekçiyi  alın teri ile yüz yüze karşılıklı sohbet etmede, alın teri olan insana dokunmadan , O insanın yaşamında inisiyatif koyması bir planlama uzmanı ekonomist doğru karar veremez. Neden mi? alın teri bireyin emeğini yaşamında yeme-içme giyim-kuşam sosyal hayat ,aile birliği ,eğitim öğrenim safhasında hakları varlığı ne derece insancıl ve yaşamına yansıyabilir , ölçüler terazi misali nasıl karar veren ekonomist arka planda karar verebilir?

Emekçinin , emeklinin yaşamına dokunmadan yani bir sofrada yemek yemek ,karşılıklı birbirlerinin evine misafir olmadan nasıl anlaşılabilinir? Tabi ki anlaşılamaz. Emekçi ve emekli sofrasında ve yaşamında minimum insanca yaşayabilmenin ölçüleri doğru beslenmedir. İnsanca yaşamının ölçüleri katılımcı konumda olmalı. Oysa tavan ile taban arasında kopukluk var. Nasıl mı? taraflar birbirlerine dokunmadan yaşıyorsa kaba bir tabir ile ” Damdan düşmeyen, damdan düşenin halinden anlamaz.!! ”

Üst düzey idareciler, bütçeden payları yani maaşları en yüksek seviyededir. Bu insanların yemesi içmesi, giyinmesi, sosyal hayatı birinci sınıf imkanlarda,  piyasadaki olumsuzluklardan arındırılmış ölçüde yüksek maaş alırlar. Piyasadaki daralma ne olursa olsun bu üst düzey maaşlı insanlar,  hiçbir zaman etkilenmez. Oysa tabandaki inim inim inlerken  ,tavandaki işin farkında değildir. Çünkü kendisi sosyal yaşamda daima üst düzey imkanları kullanır.türkiye haritası

Bir konuya değinerek ileriki zamanlarda konu başlığı yapacağımız birkaç maddeden biri, piller ,elektronik malzemeler ,kullanılmayan ilaçlar, bilimden uzak ,bilgiden aciz ,atıl durumda çöp haline getirilen bu tehlikeli maddeler ,bilim ışığında bilimsel doneler ile geri dönüşüm yetkinliği olan kurumların başında üst düzey idareciler ortak aklı yürütmede sözde değil, özde kararlı ve sürdürülebilir geri dönüşüme odaklı noktalarda toplama adresleri belli bir periyotta takibi ve geri dönüşümü ortak akıl inisiyatif koyan bilfiil işlemi yürüten belediyeler bu konuda sınıfta kalmışlardır.

Tehlikeli unsurlar birinci öncelik olmalı. Bilimden, bilgiden uzak idareciler zehir oluşturan bazı ürünler atıl duruma düştüğünde çöp haline gelemez . Çünkü bu maddeler, zehirli maddelerdir. Zehirli maddeler doğaya, toprağa, suya katıldığında canı canlıyı zehirler.

 

 

 

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir