Vatan İnsana Sorurumluluk Verdi

Posted By on 23/06/2015

Canlılar, su ve toprakla vücut bulur. Dünya, Kirletilmeden korunma öncelik olmalı

Canlıların büyük çoğunluğu birlikte paylaşarak yaşar karada denizde benzer yaşanır

Güneş, Ay, Yıldız, Gezegenler, Dünya Ve Hareketli, Hareketsiz, Uyum içinde yaşar

Dünyanın  %  70 şi deniz. İnsan vücut ağırlığının % 70 su İnsan hiç düşünmez mi suyun önemi

Dünyanın karası % 30 Canlılar bu karada yaşar % 70 şi su İnsan düşünmez mi fizik kanununu Evren Dünya Canlılar yaradılışta konan fizik kuralları yon ve yöntem yaratanın kontrolünde

osmanzor101

AMERIKADA ETHNOLGUE DEN ALINTI

29 / 10 / 2004 Tarihinde ki bilgiyi paylaşmayı önemsiyor ve yazıyorum

Her ülkede yaşayan O ülkenin bireyi olur ve O ülke oluşumuna uyumlu yaşar

Amerika da bilim İnsanin rapor u. Türkiye de yaşayan Kürtlerin Konuşma dili kelime sayı si

(( 8308 dır dır ))  Türkçe=3080 ))  (( Arapça=2000 ))  (( Faşça=1200 ))  (( Zence=370 ))

(( Kürtçe=300 ))  (( Pehlevice=220 ))  ((Ermenice=108 ))  (( Gürcüce=20 ))  (( Yavuz Bülent Bakiler=2004 yıl notu.

TÜRKİYEDE NUFUS VE ETNIK HALKALARA GORE

Türkler %  86 60347 000 )  Kürtler % 8 36 5.847 000 )  Zaralar %  O.53 371 000 )  ( Çerkezler %  2.14  1.522 000 )  ( Araplar % 1.67  1.141 000 )  Lazlar % 0.02  14 000 )  ( Diğerler in % 1  700 000 ) Amerikalı Ethnolgue  den alıntı bilgiler i Türk halkının Bilgisine beyandır?

Aslan  Tekin Yeniçağ Gazeteci yazarı. 29 / 21 / 2004 tarihli belge dır dır.

           ADAM ALEYSELAM AKIMI TÜRK BOYU İNSANLAR

Kabineler Beylikler imparatorluklar devletler örnek olabilecek günümüzde de devlet!

Osmanlı torunları çekirdeği Türkiye devleti İnsanları doğaya çevreye canlılara ve insana sevgiyle bakar. Hoşgörülü bağışlayan paylaşan ekmeğini bölen, Evini açar, karşıkinin derdiyle dertlenen ve yaratan koyduğu kurallara maksimum uyarak yaşar. Sevgiyi yaratan için paylaşan, bir millet tir Türk milleti.

Devletlerin büyük çoğunluğu, paylaşmadan yoksul Türkiye de irk veya etnik ayrım olmaz İnsanı yaratandan ötürü sever bir ve tek millettir. Türk milleti ayrım yapmadan yan yana yaşar.

 

 Her canlın yaşam haklarına maksimum uyumlu yaşayan Türkler İnsanlığa ve milletlere örnek bir milletir Türk milleti var oldukça İnsanlığın sigortası olur.

                      Sakarya kültür ve doğal kaynakları koruma derneği BŞK. www.osmanzor.com