YAĞMUR SU ÇATI OLUKLARI AKIŞINDA GERİ DÖNÜŞÜM DEPOLANMASI

Posted By on 18/08/2022

 YAĞMUR SU ÇATI OLUKLARI AKIŞINDA GERI DONUŞUM DEPOLNMASI

   1– Yağmur sular i geri donuşum depolanma birinci depo çatı katı eksi altında birinci SU tutma depo olacak.  Ve Ana depo zeminde olacak. Zeminde ki depo ile üst kattaki depoya SU akışı kurulumu olacak. Zemindeki büyük depodaki SU çatı altındaki depoya donuşum olacak. Alt zemin depodan SU donuşum kurulumu olacak. Çatı altındaki depoya akış ile binadaki SU şebeke SUYU ile birleşim şebeke SU muslukta donuşum çatı SUYU muslukta akacak.

   2-  Yağmur SU Çatı SU saf sudur. Şebeke SU her nerede kullanılıyorsa Çatı SU da aynı yerlerde SU olarak kullanılır. Yağmur SU akıp gitmesine seyirci olamayız. Kuranda Nehir kenarında abdest alırken bile SU israf yapmayın diyor dinimiz.

    3-  Küresel ısınma devam ediyor. Dünyanın bir çok yerinde SU yok. Çatı SU donuşumu ile SU bedeli de ödenmemiş olur.

     4- Güneş enerjisi geri donuşum olmalı. Uygun olan çatılara güneş enerji paneller konulur. Güneş enerji paneller marifeti ile güneş enerji akışı doğrudan Elektrik saate bağlanır. Güneşten gelen enerji fazlası Kurumdan gelen elektriğine; Okuma satı konarak elektik kuruma fazla elektrik dönüşüm olarak elektrik kurum şebekeye verilir. Evde işte Elektrik Enerjisi bile bedelsiz kullanma imkanı olur.

   5-  Tarımsal SU tatlı su kaynaklarından kullanılmamalı. SU evsel veya işyerleri atık SU musluklardan Akan SU atıl olarak akıp gitmekte.? Oysa geri donuşum arıtma formülü ile SU depolanmalı. Tarım için Tarım Topraklarında geri donuşum SU Tarımda sulama geri donuşum SU İLE sulama işlem yapıl mali.

  6-  Belediyeler geri donuşum SU depolarında olan SU ile çevre park bahçe sokak temizliklerinde ve ve Yangınlarda itfa ye araçlar i bu geri donuşum SU ile yangın söndürme SUYU itfa ye araçlar i geri donuş suyu zorunlu olmalı. Bu kararlılık ilke olmalı.

    7- Küresel ısınma mevsim değişikliği yazlar çok sıcak. Orman yangınlar in yanması. VE Tarım ürünleri tarlalarda ısı yoğunluğu buharlaşma çıkan yangınlar? Tarım toprağı yerlerde SU toplama çukurlar yangınlarda ilk yardım su olur aynı zamanda.?

       8- Tarım toprağı arazilerde mini gölet çukurları açılmalı? Ve bu çukurlar meyil eğimde olup yağmur suları toplama mekânları olmalı? Ve ve dağlardan yağmur suları eğim olarak bu çukurlara giriş çakış ile çukurlarda su toplanabilir? Olmalı ki yazın; Tarım da bu sular damlama olarak kullanılmalı?

      9- Tarım a Evsel sular akıp gitmemeli… Şehir şebekesi; arıtma tesis de arınmadan sonra Tarım topağı O su toplama çukurlara akıtılarak yaz aylarında BU SU Tarım ürününler E can suyu olur olmalı

   10- Sakarya kültür ve doğal kaynakları koruma derneği bşk Osman Zor Bilim gurubu araştırma geliştirme toplantılarında bilim dosyaları var Bir kısmı sitede var. www.osmanzor.com .  

    Aklı işletme E yen önderler liderler?  Fakırlık kader değildir? Allah verdiği imkânları göremeyen var ya. BU AKIL Enerji İ Varlıktan bir haber?  Yöneticiler aydınlar? Aklı işletenler ile iletişim kurama da bazı aydınlar sessiz konuşuyor.? Karanlıkta göz kırpma misali var ya? Bilmek yetmez. ORTAK AKIL UYUM U icraata taşımalı.

                                                                                                          BŞK OSMAN ZOR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir